Pomáháme ve třech oblastech: vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Vzdělávání

Zdravotnictví

Projekt zajišťuje základní zdravotní péči ohroženým skupinám obyvatelstva – vdovám, sirotkům, starým lidem, těhotným a rodícím ženám a podvyživeným dětem.

Nadaní studenti by museli opustit studia kvůli finanční situaci. Projekt jim umožnil studovat dál.

Zemědělství