Pomáháme ve třech oblastech: vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Vzdělávání

Zdravotnictví

Výroba mýdel jako podpora hygienických návyků, ale i ekonomická podpora

Stavba pavilonu chirurgické pohotovosti v rámci polikliniky „Mama ti Fatima“ na pomezí křesťanské a muslimské čtvrti v Bangui.

Nadaní studenti by museli opustit studia kvůli finanční situaci. Projekt jim umožnil studovat dál.

Zemědělství