Pomáháme ve třech oblastech: vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

Vzdělávání

Zdravotnictví

Nadaní studenti by museli opustit studia kvůli finanční situaci. Projekt jim umožnil studovat dál.