Veškeré své úsilí v SIRIRI napínáme k pomoci potřebným ve Středoafrické republice. Součástí toho je ale i realizace několika projektů u nás, v České republice. Jedná se hlavně o osvětovou činnost, vzdělávání a propagaci rozvojové spolupráce v rámci komunitních aktivit.

Vysazením jedné rostlinky mohou děti pomoci někomu na vzdálené straně světa a uvědomí si tak lépe princip sounáležitosti.

Program přináší rozvojová témata do aktivit volnočasových oddílů a kroužků.