Program Škola hrou v SAR nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.

Středoafrická republika, země ve středu afrického kontinentu, je jedna z nejchudších zemí na světě, která trpí dlouhodobou politickou nestabilitou. Pokud se má dostat na jinou cestu a proměnit se v samostatný a stabilní stát, potřebuje vzdělané lidi. Vzdělání ale není možné bez schopných učitelů. Důležité jsou i vhodné učební pomůcky. Toho se v SAR zásadně nedostává.

Expertní tým složený z českých pedagogů vše připravil – kvalitní a srozumitelné učebnice i metodiku pro učitele. Na samotné přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé. Máme tak jistotu, že odpovídají potřebám středoafrických učitelů, mají vysoký standard pedagogiky 21. století a jsou v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí.

V rámci dvou školení v září 2015 a v září 2016 SIRIRI zaškolila více než 150 učitelů. Téměř 13 000 školáků získalo přístup ke vzdělání, které je pro ně srozumitelné a efektivní. Zájem učitelů a rodičů o vzdělávací program stále roste. Nejde jen o vzdělávání učitelů. Kurzy pro pedagogy doplňují další materiály, které jsou součástí programu – slabikář v sangu, pedagogické manuály a další didaktické pomůcky.

Do kurzů pro učitele se navíc aktivně zapojují absolventi z předešlých školení, stávají se součástí přípravného týmu.

SIRIRI v současnosti pracuje na vytvoření ilustrované čítanky v sangu a výhledově dalších učebnicích. Chybí jediná věc. Peníze. Peníze na vytištění učebnic a na školení pro učitele, aby uměli s novými pomůckami pracovat. Čím více učebnic budeme moci vyrobit, tím více jich budeme moci rozdat.

V čem je problém?

Středoafrická republika je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit.

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 56 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání je v roce 2016 SAR na 147. místě ze 149 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Úroveň státních škol je slabá. Středoafrické ministerstvo školství dlouhodobě není s to zajistit učitelům nejen pravidelné platy, ale ani jejich dostatečné vzdělávání.

 

Z hlediska metod je výuka postavena na memorování dlouhých textů nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Jak se dá problém řešit?

Děti potřebují hlavně učitele, který je dovede motivovat, a učebnice, které budou mluvit jejich jazykem. Náš program dokáže zajistit obojí.

Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání. Za programem stojí organizace SIRIRI z České republiky, která v SAR působí už od roku 2006 a našla v zemi pevné partnery mezi misionáři Řádu bosých karmelitánů. Ve spolupráci se zkušenými českými pedagogickými odborníky hledala SIRIRI, jak nejlépe učitele v SAR podpořit.

Do přípravy konceptu se zapojili i místní učitelé, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango a nikoli ve francouzštině.

V čem je to řešení nejlepší?

Program nevymýšlel nikdo „od stolu“. Tvořil se v dialogu s místními učiteli, aby odpovídal na to, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Nebylo s čím srovnávat, podobné téma v minulosti nikdo neřešil. Dnes je vidět, že se to daří. Poptávka je obrovská.

Interaktivní kurzy pro učitele prvního stupně základních škol

V září 2015 a v září 2016 vyškolení dobrovolníci SIRIRI ve středoafrickém provinčním městě Bozoum realizovali interaktivní kurzy pro učitele ze základních škol ze dvou regionů. Cílem seminářů bylo inspirovat učitele ideou „smysluplného vzdělávání“, tedy aby ve vzdělávacím procesu posílily interakci mezi žákem a učitelem. V duchu konceptu „škola hrou“ podle Jana Ámose Komenského je cílem usilovat o to, aby se v dětech rozvíjela tvořivost, hravost a ve výsledku i radost z učení. V průběhu seminářů i během vyučovacího procesu zástupci SIRIRI doprovázeli učitele a spolu s nimi ověřili, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými postupy a s didaktickými pomůckami. Dnes volají po dalších kurzech, aby mohli pokračovat, prohlubovat svou kvalifikaci a otevřít cestu ke vzděláním dalším učitelům. Kolik dalších učitelů bude moci projít školením v roce 2017?

Vzdělávací semináře vycházely z příručky, která byla vytvořena pro místní učitele na míru. Vznikl Manuál pěti pedagogických principů a během seminářů učitelé spoluvytvářeli jednoduché pomůcky. Sami se učili přistupovat k učení tvořivě, klást otázky, aktivně naslouchat a číst s porozuměním.

Nástěnné didaktické kresby

V návaznosti na program jsou realizovány i nástěnné didaktické kresby. Desítka škol v Bozoum a jeho okolí byla vybavena během posledních dvou let motivy a kresbami, které navrhovali nebo přímo realizovali dva čeští umělci, David Böhm a Jiří Franta. Tyto kresby se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím a učebním obrazům.

Sada Živé abecedy a slabikář ABC v sangu

Třídy vyškolených učitelů byly vybaveny sadou ilustrované Živé abecedy, děti dostaly slabikář ABC v sangu. Pět tisíc slabikářů bylo vytištěno a distribuováno do 121 škol. Tato učebnice vznikla ve spolupráci se středoafrickými učiteli a českými výtvarníky. Jejím cílem je umožnit dětem osvojit si základy techniky čtení. Slabikář zůstane v majetku školy, čímž se výrazně prodlouží jeho využití.

Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli odpovědět na velikou poptávku, který náš program v SAR vzbudil

V září 2015 vedli dva školitelé kurz pro 25 učitelů z jedné školy v Bozoum, kterou navštěvuje asi 800 žáků. První tři pilotní třídy (150 žáků) dostaly jako experiment 80 kusů prvního vydání slabikáře ABC v sangu.

V září 2016 vedlo 10 školitelů kurz pro 130 učitelů ze 121 škol ze dvou velkých regionů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své třídy: 130 sad Živé abecedy, 150 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů ABC v sangu. Celkem program otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání 12 890 žákům.