Marcel Diki-Kidiri
Lingvista, Člen Africké Akademie jazyků, Síť MAYA, YSB SÄNGÖ, Kruh středoafrických intelektuálů

O neziskové organizaci SIRIRI jsem se dozvěděl nedávno a byl jsem velice překvapen, jak je tato nevládní humanitární organizace plně ponořena do extrémně účinných a konkrétních akcí na pomoc populaci nejvíce zdevastované válkou a chudobou, která ji vždy doprovází.

Ve skutečnosti ne méně než 200 humanitárních nevládních organizací spěchalo ke zničené Středoafrické republice, nemocné kvůli slepé a zcela neodůvodněné občanské válce, která trvá od roku 2012. Mnohé z nich jen přijely a pak odjely. SIRIRI a její partneři učinili odvážnou volbu věnovat se dlouhotrvajícímu těžkému úkolu: dát tisícům dětí šanci chodit do školy. Když víme, že téměř všechny základní školy byly zničeny a že každé dítě je tak či onak obětí války, uvědomujeme si, jak vysoko SIRIRI nastavila laťku. Skromně zahájila v roce 2015 ve velmi nebezpečném kontextu projekt „Škola hrou ve Středoafrické republice“. Ten se stává úspěšným modelem pro domněle nereformovatelné školství ve Středoafrické republice a představuje zejména obrovskou naději do budoucna. Říká se, že každá generace je dalším lidstvem. Je jisté, že děti, které dokončí celou svou školní docházku v rámci programu „Škola hrou“, budou mít jiný pohled na svou zemi a na život, než jejich rodiče. Doufejme, že s pomocí mnoha partnerů a příznivců se rozšíření pedagogické metody SIRIRI do všech škol v zemi stane skutečností.

Marie Kinsky
tanečnice, choreografka, ředitelka choreografických center SE.S.TA a festivalu umění pohybu KoresponDance.

V době, kdy země pochybují o adekvátnosti svých vzdělávacích systémů s moderním životem, podívejme se s obdivem na to, co se děje ve Středoafrické republice díky programu SIRIRI, Škola hrou v SAR.

V zemi, kde psaní a čtení je luxus a učí se v jiném jazyce, než kterému děti rozumí, je tentoodvážný projekt inovativní, hravý. Jedná se o projekt, který spojuje potřeby znalostí a lásku k učení, který využívá nečekané a příjemné principy!

Hraje na více strunách. Je jednak komplexní, jednak úplný, využívá kreativitu umělců a kvalitu kreseb, s přesností pojmů a úsměvů šťastných dětí… všechno tam je.

Nechme se inspirovat! Pojďme psát, číst… v sangu?

Program, který si zaslouží naši podporu, taky pro naše potěšení!

Václav Hampl
senátor parlamentu ČR, bývalý rektor Univerzity Karlovy

SIRIRI již přes 10 let pomáhá rozvoji přímo v místech, která zůstávají nejen v českém kontextu bohužel trochu stranou. Jednou ze stěžejních aktivit této neziskové organizace je vzdělávací projekt Škola hrou ve Středoafrické republice. Tímto programem se snaží v této chudobou a násilím zmítané zemi, která se v hodnoceních vzdělanosti umisťuje na posledních místech na celé planetě, předávat školákům co nejpřívětivější formou znalosti, schopnosti a dovednosti. SIRIRI tak jde nejen názvem ale především svými aktivitami ve šlépějích Komenského školy hrou, tedy skrze názorné, systematické a proaktivní postupy přispívat k šíření vzdělanosti dětí, což se v budoucnu přívětivě projeví v rozvoji celé oblasti.