Udržitelný rozvoj

Ve Středoafrické republice, zemi dlouhodobě trpící chudobou, nejde o jednorázové humanitární zásilky, ale o to, aby se obyvatelé dokázali postavit na vlastní nohy.

Vzájemnost

Práce nás baví a těší, stejně jako obyvatelé ČR pomáhají obyvatelům SAR přežít, tak obyvatelé SAR pomáhají obyvatelům ČR pochopit, že svět nekončí vlastním prahem. Že i málo peněz z Česka může udělat velkou práci v SAR.

Žádný zisk

I když se členové SIRIRI snaží získat maximum prostředků na podporu projektů, prostředky neslouží k obohacení žádného ze zprostředkovatelů pomoci.

Žádná politika

Přestože se odborníci shodují v tom, že rozvojová pomoc je politická záležitost, je SIRIRI programově nepolitická a není napojena na žádnou politickou instituci.

Žádné konkrétní náboženské cíle

Ač SIRIRI spolupracuje s křesťanskou misií, jde jí v první řadě o pomoc potřebným, nikoliv o šíření jakéhokoliv náboženství.

Transparentnost

je pro nás samozřejmostí. Vážíme si podpory dárců a odpovídáme na ni průhledností činnosti, kterou zajišťují transparentní účty jednotlivých projektů spolu se zprávou auditora a účetnictvím zpracovaným ve Výroční zprávě.

Nízká cena

SIRIRI pracuje ve Středoafrické republice jako jedna z mála organizací (z Česka míří v současnosti do SAR pomoc dvou organizací, SIRIRI je jediná česká organizace, která se soustředí pouze na SAR) – nemá tedy v této oblasti konkurenci. Ekonomická situace ve Středoafrické republice je velmi špatná, dvě třetiny obyvatel žijí z prostředků nižších než jeden americký dolar na den. SIRIRI si z Vaší pomoci nenechává nic pro sebe, velmi nízké náklady na provoz organizace hradí většinou sami pracovníci. Skrze SIRIRI tak můžete i malou částkou hodně pomoci (například prostřednictvím projektu Stacionář, v němž za 1 350 Kč můžete dotovat školní docházku, stravu a zdravotní péči pro jednoho sirotka na jeden rok).