(Česky) Nedílná součást vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice. Kresba nahrazují chybějící učebnice a jejich využití je napříč předměty.
(Česky) Každoroční evaluace je nedílnou součástí programu Škola hrou ve Středoafrické republice.