Hlavní partner SIRIRI – misionáři

Základním kamenem práce SIRIRI je spolupráce s partnerskou organizací přímo ve Středoafrické republice. Partnerem SIRIRI je misie řádu bosých karmelitánů – ta v SAR působí už třicet let. To je déle než jakákoliv vláda, déle než kterékoliv nevládní organizace. Velká část zahraničních organizací podporujících rozvoj SAR opustila zemi kvůli ozbrojeným konfliktům v minulých letech, misie je jedna z mála organizací, které v místě zůstaly.

Misionáři dávají SIRIRI zprávy o aktuálních potřebách a informují o situaci na místě, které dobře znají. Kromě toho také dohlížejí na využití pomoci – veškeré prostředky pomoci tak nejdou „někam“ ale do konkrétních rukou zodpovědných lidí. Pro SIRIRI je významná výhoda misionářů spočívající ve vlivu na místní komunitu, znalosti poměrů na místě i aktuální situace.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

České fórum pro rozvojovou spolupráci je platforma, sdružující téměř čtyřicet organizací pracujících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

SIRIRI byla do FoRS přijata v lednu 2007 jako pozorovatelská organizace. V květnu 2010 se stala řádným členem sdružení. www.fors.cz

fors

Darujspravne.cz

Darujspravne.cz je jediný a unikátní projekt svého druhu v České republice. Ambicí Fóra dárců je každému poskytnout návod, jak se stát dobrým a odpovědným dárcem. Projekt darujspravne.cz prověřuje a doporučuje klíčové neziskové organizace a je jedinečný v tom, že od vás nechce peníze, ale přináší vám možnost vybrat si a přináší jistotu, že darujete správně. Pokud si tedy vyberete z organizací prověřených značkou darujspravne.cz, nemůžete udělat chybu.

Fórum dárců je jediné celorepublikové sdružení zastřešující dárce v České republice. Na budování dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již přes 12 let. Mezi naše projekty patří například DMS – Dárcovská SMS, jejímž prostřednictvím přispěli dárci více než 250 milionů korun. Pod Fórem dárců pracuje Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Klub firemních dárců Donator. www.darujspravne.cz

daruj-spravne

Francouzsko – česká obchodní komora

Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy.  SIRIRI je od září 2016 přidruženým členem komory. www.ccft-fcok.cz/cz

francouzsko-ceska-obchodni-komora

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Česká rozvojová agentura

SIRIRI je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.

crdc_p