Töwambere tî SÎRÎRÎ – âmunzû-nzapä

Gündâ tî kusâra tî SÎRÎRÎ ayeke särängö-kua na âkündü wambere sô ayeke na Bêafrîka. Lamisïon tî Kämämä tî Carmes Déchaux, sô ayeke ngbêreyê ngû balë-otâ na Bêafrîka awe sô, ayeke kpëngbä töwambere tî SÎRÎRÎ. Lo mâi na ndarä tî särängö-kua na ködörö nî ahön âbêndokua na âkündü kwê sô ayeke yamba na gövörömä. Mîngi tî âkündü wandê sô ayeke tunge mayngö tî Bêafrîka akpë ködörö nî ndâli tî âbirä tî ângû sô ahön sô, lamisïon nî ayeke na pöpö tî âkêkêtê ndângbâ nî ôko ôko sô angbâ tî âla.

Âmunzû-nzapä nî ayeke tene na SÎRÎRÎ yê sô atîa âsêngê âzo tî ködörö nî, ayeke zên lo ngâ na ndö tî sêndo nî kâ sô âla hînga nî taâ nzönî.

Sï ngâ, âla yeke bâa ndo na ndö tî särängö-kua na nginza tî êde sô âzo amû sô, töngasô sï yê sô kwê a tokua sô atï na “mbênî ndo kîrîkiri” pëpe, me asï taâ bîanî na mabôko tî âzo tî särängö kua nî na nî na lêgë nî. Dütïngö tî âmunzû-nzapä nî kâ ayeke nzönî mîngi na mbâgë tî SÎRÎRÎ, ngbanga tî sô âla yeke ânenêe zo na yâ tî halëzo tî ndo sô âla yeke daä, âla hînga sêdutï tî âzo na lêködörö nî na sêndo nî bï na lâ.

FoRS – Balisoro tî Tyêki tëtî särängö-kua mabôko na mabôko ndâli tî mayngö-ndo.

Balisoro tî Tyêki tëtî särängö-kua mabôko na mabôko ndâli tî mayngö-ndo ayeke mbênî mbätänä sô abûngbi âkündü töngana balë-usyo sô ayeke sâra kua na büngbïngö-mabôko ndâli tî mayngö-ndo na ëdëngö-zo.

FoRS atisa SÎRÎRÎ na Nienie 2007 töngana kündü sô agä tî wese ndo. Na Bêläwü 2010, lo gä bêtaâ nyîmbâ tî bösö www.fors.cz

Darujspravne.cz, “donnecorrectement.cz”

Darujspravne.cz ayeke gï ôko kôbö pialö tî marä tî lo na Ködörösêse tî Tyêki.

Yê sô âwamüngö-yê tî balisoro nî ayê ayeke tî fa mbîrîmbîrî kodë tî gä boro wamüngö-yê na âzo kwê sô ayê tî mû yê na zo.

Pialö darujspravne.cz ayeke wese sï ayeke tene nzönî tënë tî âkündü sô ayeke sâra kua sân fûta.  Pialö sô ahûnda na mo nginza pëpe me azî lê tî mo tîtene mo soro na nzönî nî kwê marä tî müngö-yê sô mo yê tî mû. Nî laâ töngana mo soro mbênî ONG sô “darujspravne.cz” abeke nî, mo lîngbi tî girisa lêgë pëpe.

Balisoro tî âwamüngö yê na zo ayeke ôko bösö tî Ködörösêse tî Tyêki sô abeke âmüngö-yê nî. Na lêgë tî müngö yê na zo, Balisoro nî ayeke sâra kua daä ngbêreyê ngû 12 töngasô.

Na pöpö tî âpialö tî ë, DMS – Dárcovská SMS sô ayeke mbênî ôko tî âpialö sô lo beke nî sô, ayeke pialö sô alokôto na ë nginza ahön kurôni kûtu 250.

Balisoro tî âwamüngö yê na zo ayeke sâra kua ôko na bösö tî âdasëkä, bösö tî âgombôngo tî dëfängö-nginza, ngâ na bâda tî âwabüzë wamüngö yê na zo . www.darujspravne.cz

Kubû tî dëngö-büzë tî Farânzi na Tyêki.

Kubû tî dëngö-büzë tî Farânzi na Tyêki, sô a seka nî na ngû tî 1996, ayeke mbênî mbätänä tî mayngö kamâdutï tî Farânzi na Tyêki, âbüzë na âbüngbïngö-mabôko na pöpö tî âködörö nî ûse kwê, lêgë-ôko sô âla yê ngâ tënë tî büngbïngö Pötö kwê ôko. Ngbêreyê na Kakawaka 2016, SÎRÎRÎ agä mbûki nyîmbâ tî kubû tî dëngö-büzë www.ccft-fcok.cz/cz

Danyôgbya tî Tyêki tëtî âködörö-wandê na bêndokua tëtî mayngö-ndo.

SÎRÎRÎ awara tungë na mbâgë tî Bêndokua tî Tyêki tëtî mayngö-ndo na Danyôgbya tëtî âködörö-wandê na lêgë tî pialökua ti mabôko na mabôko ndâlï tî mayngö-ndo na pöpöködörö.