Ngû 2016

Töngö ndâ tî pialökua “Mändängö-mbëtï na särängö-ngyâ na Bêafrîka”

Na matânga tî ngû 10 tî SÎRÎRÎ, Lembë tî Farânzi na Ködörösêse tî Tyêki agbû li tî dandara töngö ndâ tî pialökua tî fängö-yê “Mändängö-mbëtï na särängö-ngyâ na Bêafrîka” na yâ tî dagbya tî Buquoy. Pialökua sô ayeke gä ânde kötä pialö tî SÎRÎRÎ.

Mëkängö pialö-yindä nî

Sô âla yeke âwatöngö ndâ tî pialö “Mändängö-mbëtï na särängö-ngyâ na Bêafrîka” Ludmila Böhmová na Vojtěch Bílý ague na Bêafrîka na Bozûm tî meka âtäsëmä-yindä tî pialö nî. Pendâkua tî âla atondo dandara atene ânyîlikôlo 80% ahînga tî dîko na tî sû mbëtï na Sängö. SÎRÎRÎ atêngbi na Bêafrîka na mbênî wawängö tî Gbenyôgbya tî fängö-mbëtï na bätängö-zo, ngâ na Gbenyôgbya tî âkpälë tî âwandê tî fa na âla finî ngôbo tî fängö-mbëtï nî. Na pekô nî, âla têngbi na Walembë tî Farânzi, Kötä zo Charles Malinas sô amû eröo 20 000 ndâli tî pialö nî. Sô Ludmila na Vojtěch angbâ na Afrîka, Dalembë tî Tyêki na Nizëria, sô adu na li tî dasêlê tî Tyeki na Bêafrîka, atisa âla.

Fängö-yê na âfinî âwafängö-yê tî nzöbê

SÎRÎRÎ aleke terê tî lo tî to na Bêafrîka na nze tî Mvuka âwafängö-yê tî lo tî fa yê na âwafängö-mbëtï 140 tî Bêafrîka. Mbênî finî mbëtï-gerêpa na yângâ tî sängö asîgî sô wakuafûe David Böhm na wapenderesû Adéla Svobodová asâra kua na ndö nî. A pete mbëtï-gerêpa nî na yâ tî mbênî dapëtëngö-mbëtï na Kamerûne. Gbâlêsû sô nyîlikôlo ôko ôko tî Tyêki ahînga nî kwê pendere sô, âla pete ligbâ nî 48 000 na Ködörösêse tî Tyêki, sï âwakuanzöbê tî SÎRÎRÎ afânguru nî, asôrôngbi nî, na müngö-mabôko sô âwakuanzöbê tî Amerîka tî pialö Remote Year na âmbênî âîtä tî SÎRÎRÎ amû na âla.

Âwakuanzöbê 10 tî Tyêki amû lapärä tî gue na Bêafrîka.

Na bê-Mvuka, âwakuanzöbê 10 tî Tyêki amû lapärä tî gue tî sâra dimâsi ûse na Bêafrîka. Ngembökua nî atângbi âwafängö-yê meambe sô atene farânzi, na âwakuafûe ûse – David Böhm na Jiří Franta, sô âla na âwasêndâfängö-yê tî Tyêki ngâ na âwafängö-mbëtï tî Bêafrîka amä terê awe sï âla sû âlimo tî fängö-mbëtï na lê tî âderêe tî âkubû tî âdambëtï.

 

Ngû 2015

Sinimäa-sango tî syêni tî talâtu tî Tyêki na ndö tî SÎRÎRÎ

Datalâtu tî Tyêki avunga mbênî sinimäa-sango na ndö tî SÎRÎRÎ na yâ tî kere tî vungä “ÂTyêki ague tokua”.

Vüngängö bûku tî âwakuanzöbê tî SÎTÎRÎ na ndö tî birä na Bêafrîka.

Davungä Portál avunga bûku tî Vojtěch Bílý na d’Alena Scheinostova “Lâ nî sô âlê tî mângo ayeke tûku”.

Otâ mandako tî lörö Prâga-Bozûm

Na Bêläwü, otâ särängö mandako tî lörö Prâga-Bozûm, sô nginza tî pendâ nî ayeke fûta âpialö tî SÎRÎRÎ.

Usyo dütïngö na Bêafrîka na särängö matânga na Bozûm ndâli tî töngö ndâ tî pialö “Mändängö-yê na särängö-ngyâ na Bêafrîka”

Ânyîmbâ tî SÎRÎRÎ 4 ague tî sâra längö 14 na Bêafrîka. Âzo ûse na yâ tî âwasimbä nî – Ludmila Böhmová na Vojtěch Bílý sô ayeke sâra kua mabôko na mabôko na buä Aurelio Gazzera – atö ndâ tî likôlo-yindä tî pialö “Mändängö-yê na särängö-ngyâ” na Bozûm.

Tungë tî Kuafûe.

Kängö âyê tî kuafûe na ngêrë-mandako na Dangafa tî kêtê Danzapä tî Betelehêm, ndâli tî âpialö tî SÎRÎRÎ.

Kôzo fängö-yê na âwafängö-yê na lêgë tî pialö “Mändängö-mbëtï na särängö-ngyâ na Bêafrîka”.

Ludmila Böhmová na Vojtěch Bílý ague na Bêafrîka, sï âla tö ndâ tî pialö “Mändängö-mbëtï na särängö-ngyâ na Bêafrîka” na Bozûm.

Mbênî kötä-buä tî Tyêki na Bêafrîka

Kötä-buä tî Tyêki Mosenyere Václav Malý ague na Bêafrîka, lo na âLudmila na Karol Böhm. Âwasêlê tî SÎRÎRÎ amû na âwafängö-mbëtï ngâ na âmôlengê kôzo mbëtï-gerêpa sô a sû na yângâ tî sängö.

 

Ngû 2014

Âfinî pialö.

Âpialö nî ayeke tî kïngö mbênî kpäkpä na Yole, na tî zïngö mbênî dûngu na Bangî.

Kâmbangêrë Křesadlo ndâli tî mbênî wâlï-wakuanzöbê tî SÎRÎRÎ.

Wasëkängö SÎRÎRÎ Ludmila Böhmová awara kâmbangêrë Křesadlo tî singîla lo tëtî kötä kua sô lo sâra na nzönî bê tî lo kwê.

Ûse lëkëngö kpëngö mandako Prâga-Bangî.

Tî ûse ngû nî na pekô terê, ë lekere kpëngö mandako Prâga-Bangî, sô pâta tî pekô nî ague ndâli tî âpialö na Bêafrîka.

Vojtěch Bílý alöndö na Bêafrîka akîri.

Na pekô tî nze 10 na Bâfrîka, Vojtěch Bílý akîri sï lo fa na âzo lêgë sô kua tî lo tî fängö-yê töngana wakuanzöbê agbîan na nî ndâli tî birä-yângbö nî.

 

Ngû 2013

Kïngö dalängö tî ânyîlikôlo na Bêafrîka.

Âwasëkängö SÎRÎRÎ ûse Karol na Ludmila Böhm ague na Bêafrîka, atö na Nienie asï na Fulundïgi tî kîi âdalängö tëtî ânyîklikôlo tî ûse kere na Bozûm.

Mandako tî lörö Prâga-Bozûm

Na nze tî Bêläwü, ë leke kôzo mandako tî lörö tëtî ëdëngö-mbâ Prâga-Bozûm na bafono tî Ladronka. Âwalörö 183 akpë mandako nî.

Sinimäa-sango na ndö tî SÎRÎRÎ

Na Föndo a gini mbênî sinimäa na Bêafrîka na ndö tî kua tî SÎRÎRÎ na Bêafrîka ndâli tî Datalâtu tî Tyêki na yâ tî kere tî “ÂTyêki ague tokua”.

Gwengö tî âwakuanzöbê na Bêafrîka

Vojtech Bílý amû lapärä na nze tî Mvuka tî gue na Bêafrîka tëtî ngûlikôlo ôko sï lo yeke fa ânde sêndâfi na ngyângunu na âmôlengê tî likôlo tî kôzo kere tî vakadanzapä nî. Lo yeke sâra ngâ kua na bêndo tî wärängö ânyîndû.

Müngö-yê na âwayërë

Na ngû sô, SÎRÎRÎ atokua âmbênî âgbâ tî yê tî mû na âwayërë. Ayeke fadë tî mû mabôko na âzo sô ayeke na yâ tî pâsi ndâli tî birä nî sô. Lo mû ngâ ângendë-gbâzâ ûse na âzo.

 

Ngû 2012

Mbênî ngangapëmbë tî Tyêki na Bêafrîka

Ngangapëmbë Věra Svobodova, wakuanzöbê tî SÎRÎRÎ, sô azîa na sêse danganga tî pëmbë na Bozûm, ague tî sâra dimâsi 5 kâ.

Gängö-gene tî âbuä tî lamisïon.

Na nze tî Föndo, âbuä tî lamisïon agä gene na Prâga, sï âla dutï tî mä hëngö-byâ sô bûngbi tî âwamozoko ahë na yâ tî danzapä Wögbya tî ë tî âBenda na Prâga.

Särängö-kua mabôko na mabôko na âwanganga

SÎRÎRÎ atö ndâ tî särängö-kua mabôko na mabôko na âwanganga na Bêafrîka, singîla na âwanganga tî lê sô amû mabôko. Yê sô kwê âla vo, âla mû nî na bêndo tî lê tî Bosangoa.

Pialö tî dambëtï tî lëkëngö-kutukutu

Âbuä tî lamisïon ahûnda na SÎRÎRÎ tî tunge mbênî finî pialö tî dambëtï tî âwalëkëngö-kutukutu na Buâr. Âwamändä nî ayeke 12 sô 9 awara makandâ tî âla pendere.

 

Ngû 2011

Dambëtï na Bozûm

Âwasëkängö SÎRÎRÎ ûse, Karol na Ludmila Böhm ague na Bêafrîka tëtî nze usyo tîtene âla gbû li tî matânga tî töngö ndâ tî kïngö dandëtï tî ûse kere na Bozûm. Kïngö dambëtï nî ahûnzi na nze tî Mvuka, na tângo sô âwasêlê tî SÎRÎRÎ nî, sô amû mabôko na ândângbâ kwa nî, angbâ kâ sï âla sâra ngâ pumbä tî zïngö yângâ tî dambëtï nî.

Fängö-terê na wärängö-terê na âzo

SÎRÎRÎ ato âwasêlê tî lo na yâ tî âkua 54 ndâli tî âzo puse. A bâa atene kua tî lo andû âzo töngana 80 000.

Kängö âkatebongö-T na yâ tî dendombe tî ëdëngö-mbâ “Mabôko na mabôko”.

A senga âgbalâka tî kängö katebongö-T na ndo ndê ndê töngana âmatânga tî âZwâ-Ôko na Prâga, âNzorôko tî Ostrava, tgn…

Kâwa tî Mayngö-ndo

Na nze tî Ngberere 2010, SÎRÎRÎ asîgî na mbênî mbätänä tî kängbïngö-yê na pöpö tî âwakua tî mabôko na mabôko tëtî mayngö-ndo, na yâ tî pialö “Kâwa tî Mayngö-ndo”. Na ngû tî 2011, kua sô amâi mabôko na mabôko na FORS (balisoro tî Tyêki tî kua mabôko na mabôko tëtî mayngö-ndo), dipîi lâ nî sô, bêndokua tî Tyêki tëtî mayngö-ndo ayeke fûta nî.

Ngû 2010

Kôzo wakuafûta tî SÎRÎRÎ

Na nze tî Nienie, SÎRÎRÎ awara pâta na mbâgë tî Danyôgbya tî Sênî tî Ködörösêse tî Tyêki tîtene lo tunge mbênî bösö tî kuasêngê, sï lo lîngbi tî fûta kua tî mbênî wasêlê tî lo ôko ― Wayindä nî sô ayeke kôzonî wakuanzöbê töngana âtanga tî âzo nî kwê.

Afrikany pro Afriku :  Ândökölêwâ tëtî Afrîka

Paul Škopek aleke mbênî kua tî manda tî lüngö âlê tî yê tëtî Afrîka na yâ tî âdambëtï tî kôzo kere tî Prâga Kladska na tî Hanspaulka.

SÎRÎRÎ na Bêafrîka

Pavel Škopek, wamändängö sêndâyäkä na dasêndâgî, ayeke gue na Bêafrîka tëtî nze 5. Jan Böhm na Terezie Böhmová ayeke gue ôko na lo tënë tî ndurü tângo.

Tüngëngö SÎRÎRÎ

Âkötä âzo ayeke tunge SÎRÎRÎ – Tomáš Sedláček, Pavel Fischer, Jan Sokol, Václav Malý et Tomáš Halík. SÎRÎRÎ atö ndâ tî kua mabôko na mabôko na davakamändä tî sêndâzo na Dasêndâgî Charles.

Ngû 2009

Finî simbä na Bêafrîka

Âwasêlê tî SÎRÎRÎ ûse – Karol Böhm na Marcel Drlík – asimba na Bêafrîka tëtî ndurü längö. Âla gue na masïni tî bängö-yâ tî mû nî na âwakuasênî tî danganga tî Bozûm Âla yeke gue na danyîndû âkësû tî nzorôko sô âmôlengê tî dambëtï tî kôzo kere tî Kladská ato na lo, ngâ na âpâta sô âzo ato na lo, sï âla yeke mû nginza na âbuä tî lamisïon nî tîtene danyîndû nî atambûla na nî.

Âfinî pialö

A yêda na âfinî pialö ûse. Kôzo nî ayeke pialö tî tunge na pâta Bêndo tî sênî na Baôro sô âmbênî âwasêndâsênî ûse tî Italïi laâ ayeke sâra kua daä sï ayeke tambûla. Ûse nî ayeke müngö gûrûsu na âwamändängö-sêndânganga tî Bêafrîka ûse.

Fängö âyê sô ë sâra na Bêafrîka.

Terezie Böhmová alöndö na Bêafrîka akîri na pekô tî nze 10. Lo yeke fa tënë na yâ tî gbâ tî âbûngbi na ndö tî kua sô lo sâra na Bêafrîka.

Pialö Katebongö-T ndâli tî Afrîka abutuma.

Sosietëe DELIKOMAT avo ndâli tî âwakua tî lo na âfombâkua tî lo âkatebongö-T 1700  sô âwasûndâlimo asû limo daä pendere, sï ndögö nî asï Kč 340 000 tî tunge na âpialö tî SÎRÎRÎ.

 

Ngû 2008

Gbâ tî âtöbûngbi na âfängö-tënë.

Na Fulundïgi asï na Ngubë, SÎRÎRÎ adôngbi âtöbûngbi ndâli tî âzo töngana âwamändängö-mbëtï na Dasêndâgî Charles wala Dasêndâgî Masaryk wala na yâ tî âvakadanzapä.

Pialö “Âkëkë ndâli tî Afrîka”

SÎRÎRÎ atö tî tunge pialö “Âkëkë ndâli tî Afrîka” sô âbuä tî lamisïon tî Bangî azîa na sêse asâra ngû mîngi awe. Pialö sô ayeke mû kua na âzo, afa na âla kodë tî lü këkë, tî kö lê nî, na tî gän mîkëkë nî, ngâ na bätängö nzönî sêse tî könöngö-kâsa, na lüngö gbakô na ndo sô akëkë ahûnzi daä.

Kôzo tokua tî nînga ayo

Terezie Böhmová ague na Bêafrîka na töngö ndâ tî Mvuka töngana wakuanzöbê tî SÎRÎRÎ. Tângo sô lo yeke kâ, lo yeke fa mbëtï na kölêzi tî Bozûm, sï lo yeke sâra ngâ kua na yâ tî Bêndo tî wärängö ânyîndû na lâ, sô SÎRÎRÎ laâ afûta kïngö-nî na tämbülängö nî.

Ngû 2007

Sê tî wawësëngö-ndo na yâ tî FORS

Na nze tî Nienie, SÎRÎRÎ awara sê tî wawësëngô-ndo na yâ tî balisoro tî Tyêki tëtî särängö-kua mabôko na mabôko ndâli tî mayngö-ndo. SÎRÎRÎ a mû mbênî wayindä.

Yëngö-byâ tî rôo nginza ndâli tî âwayërë

Döngbïngö yëngö-byâ tî tungë na yâ tî bâda tî Rock café na Prâga ndâli tî pialö tî bêndo tî wärängö ânyîndû tî Bozûm.

Pialö tî dûngu tëtî âgodobe.

Ë gbara yâ tî sägbä tî lokôto nginza ndâli tî âdûngu tëtî âgodobe sô Voix du Coeur (Gbegô tî Bê) mbênî bûngbi tî ëdëngö-zo, adu tî zï nî na Bangî, kötä gbätä tî Ködörösêse tî Bêafrîka.

Tëngbïngö na mbênî munzû-nzapä

Buä Aurelio Gazzera, munzû-nzapä na Bêafrîka, sô na ndöbê tî gbâ tî âkua sô kwê lo yeke na nî, lo yeke yinda ngâ Bêndo tî âNyîndû nî sô, agä na Ködörösêse tî Tyêki na sïmbängö na Pötö sï lo têngbi na âwasêlê tî SÎRÎRÎ.

Pialö “Âkatebongö-T ndâli tî Afrîka”

Na mato sô “Zîa ngyâ na bê tî mo, mû mabôko na âmbâ tî mo”, ë sâa kängö katebongö-T tî lokôto mbôngo. Âkängö-yê sô ayeke tî tunge âpialö tî SÎRÎRÎ.

Afrîka ” à Žďár nad Sázavou” na “à Slany”.

Âpäsëmä ûse na yâ tî âgbätä tî vakando: matânga tî lâkûi tî zî lê tî âzo kwê na ndö tî kpälë tî mayngö âködörö-yërë ngâ na sô sï zo ôko ôko adu tî gi lêgë tî mû mabôko ndâli nî.

Pialö “Âtatärä tî lê ndâli tî Afrîka”

Lökötöngö âtatärä tî lê ndâli tî Bêafrîka.

 

Ngû 2006

Sëkängö SÎRÎRÎ töngana Kündü Yamba na Gövörömä

Na nze tî Ngubë 2006, âzo omenë aseka SÎRÎRÎ, kündü sô ndya ahînga nî tongana tî särängö nzönî na âzo puse : Wanganga  Marcel Drlík, âBuä Petr Glogar (OCD) na Anastasio Roggero (OCD) ti Kämämä tî Carmes Décheaux, âwâlï na kôlï tî lo Ludmila na Karol Böhm, ngâ na wadëngö-büzë tî Italïi Michele Rinna. Kôzo kpëngbä päsëmä nî laâ “Matânga tî lâkûi ndâli tî Afrîka” sô a dôngbi nî na nze tî Bêläwü na danga Cernin, sï a fa ndâ tî SÎRÎRÎ na âzo 300 sô a tisa âla daä. Gbenyôgbya tî Tënë tî âködörö-wandê tî lânî sô, Pakara Cyril Svoboda laâ agbû lânî li tî matânga nî.
Söngö-benda na mandako “Müngö-mabôko tî âla”

SÎRÎRÎ asö benda na mandako tî âbösö tî kua sân fûta. Nginza tî benda nî asï Kč 100 000 sô ague kwê tî fûta na kïngö Bêndo tî wärängö ânyindû na lâ na gbätä tî Bozûm.
Kôzo simbä na Bêafrîka

Na nze tî Nabändüru, âwasêlê tî SÎRÎRÎ ûse ague na Bêafrîka tî mû na âmûpe tî lamisïon ndögö tî nginza Kč 300 000 (ndurü na 30 % tî ngêrë nî) ndâli tî pialö tî bêndo tî wärängö ânyîndû na lâ na Bozûm , sô ayeke kua tî mabôko na mabôko na pöpö tî SÎRÎRÎ na âbuä tî lamisïon nî.