Nedílná součást vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice. Kresba nahrazují chybějící učebnice a jejich využití je napříč předměty.