Rok 2006

Založení SIRIRI o.p.s.

V dubnu 2006 založilo obecně prospěšnou společnost SIRIRI šest zakladatelů: lékař Marcel Drlík, karmelitáni O. Petr Glogar OCD a O. Anastasio Roggero OCD, manželé Ludmila a Karol Böhmovi a italský podnikatel Michele Rinna. SIRIRI ve středoafrickém jazyce sango znamená mír nebo pokoj.

První významnou realizovanou akcí byl květnový Večer pro Afriku v Černínském paláci, kde se SIRIRI veřejně představila před více než 300 pozvanými hosty pod záštitou tehdejšího ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody.

Úspěch v soutěži Vaše pomoc

SIRIRI vyhrála v soutěži neziskových organizací a výhra 100 000 Kč byla určena na stavbu denního stacionáře pro sirotky ve městě Bozoum.

První cesta do SAR

Dva zástupci SIRIRI v listopadu odjeli na cestu do Středoafrické republiky, aby v Bozoum předali 300 000 Kč (asi 30 % celkových nákladů) na projekt stacionáře, prohovořili formu spolupráce SIRIRI s misionáři.

rok 2007

Pozorovatelský statut ve FoRS.

SIRIRI získala v lednu status pozorovatele v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci. Rovněž byl jmenován ředitel SIRIRI.

Benefiční koncert

V lednu jsme uspořádali benefiční koncert v pražském klubu Rock café na podporu projektu Stacionáře.

Projekt Studna pro děti ulice

Rozšířili jsme veřejnou sbírku na projekt Studna pro děti ulice, která by měla být vyhloubena pro humanitární organizaci Voix du Coeur v Bangui, hlavním městě Středoafrické republiky.

Setkání s misionářem

Misionář otec Aurelio Gazzera ze SAR, který řídí kromě mnoha aktivit také projekt stacionáře, během svého pobytu v Evropě navštívil Českou republiku a setkal se mimo jiné se zástupci SIRIRI

Projekt Tričkem pro Afriku

Pod heslem „Dopřej sobě, pomoz druhým“ jsme spustili benefiční prodej triček, jejichž koupí lze podpořit projekty SIRIRI.

Afrika ve Žďáru nad Sázavou, Afrika ve Slaném

Dvě osvětové akce (v dubnu a v červnu), které měly za cíl formou komponovaného večera seznámit veřejnost ve dvou regionálních městech s rozvojovou problematikou a vzbudit v nich vědomí spoluodpovědnosti za problematiku chudých zemí.

Projekt Brýle pro afriku

Vyhlášena později velmi úspěšná sbírka použitých dioptrických brýlí pro Středoafrickou republiku.

rok 2008

Série přednášek a prezentací

Od února do dubna SIRIRI uspořádala řadu přednášek, např. pro studenty na půdě Karlovy a Masarykovy univerzity nebo v domažlické farnosti.

Projekt Stromy pro Afriku

SIRIRI začala nově podporovat projekt Stromy pro Afriku, který už mnoho let realizují misionáři v Bangui. Dává práci místním lidem, učí je sázet a zpracovávat plody i dřevo, přispívá k využití úrodné středoafrické půdy a pomáhá obnově vykácených oblastí pralesů.

První dlouhodobá mise

Na začátku září odjela do Středoafrické republiky dobrovolnice SIRIRI Terezie Böhmová. Během svého ročního pobytu se podílela na výuce v college v Bozoum a pracovala ve stacionáři pro sirotky, v jehož výstavbě a provozu se SIRIRI angažuje.

rok 2009

Další cesta do SAR

Dva ze zakladatelů – Karol Böhm a Marcel Drlík – absolvovali krátký výjezd do Afriky. Zdravotníkům v místní nemocnici v Bozoum předali ultrazvuk, který přivezli. Do stacionáře přivezli jako dar žáků ZŠ Kladská pastelky a drobné dárky a za SIRIRI misionářům předali peníze na provoz stacionáře.

Nové projekty

Schváleny byly hned dva nové projekty. Prvním je finanční podpora zdravotního centra v Baoro, kde provoz personálně zajišťují dva italští zdravotníci. Tím druhým je podpora studia dvou středoafrických studentů medicíny.

Přednášky o zkušenosti v SAR

Po deseti měsících se ze SAR vrátila Terezie Böhmová, která následně vedla sérii přednášek a prezentací o svých zkušenostech z místa.

Úspěch projektu Tričkem pro Afriku

Firma DELIKOMAT koupila pro své zaměstnance a partnery od SIRIRI 1 700 triček s motivy výtvarných umělců, čímž podpořila projekty SIRIRI celkovou částkou 340 000 Kč.

rok 2010

První zaměstnanec SIRIRI

V lednu byla SIRIRI přidělena historicky první dotace od MZV ČR na podporu kapacit neziskových organizací, v rámci níž je poprvé financovaná práce jednoho ze zástupců SIRIRI – ředitele, dosud pracujícího stejně jako celý tým na bázi dobrovolnictví.

Afrikány pro Afriku

Na pražských základních školách Kladská a Hanspaulka proběhla pod taktovkou Pavla Škopka vzdělávací aktivita formou výsevu rostlinek pro Afriku.

SIRIRI v SAR

V září odjel dobrovolník SIRIRI, student zemědělské fakulty Pavel Škopek na pět měsíců do Afriky. S ním odjeli na kratší výjezd také Jan Böhm a Terezie Böhmová.

Podpora pro SIRIRI

SIRIRI vyjádřily svou podporu významné osobnosti – Tomáš Sedláček, Pavel Fischer, Jan Sokol, Václav Malý a Tomáš Halík. SIRIRI začala spolupracovat s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

rok 2011

Škola v Bozoum

V lednu odjeli do SAR dva zakladatelé SIRIRI Karol a Ludmila Böhmovi na dobu cca čtyř měsíců zahájit stavbu střední školy v Bozoum. Stavba byla dokončena v září, kdy se tam oba zástupci SIRIRI měsíc účastnili dokončovacích prací a následně slavnostního zahájení provozu školy.

Přednášky a setkání

SIRIRI byla zastoupena v tomto roce celkem na 54 akcích pro veřejnost. Odhadem bylo osloveno více než 80 000 lidí.

Prodej triček Ruku v ruce

Stánek s prodejem triček byl např. na festivalech United Islands v Praze, Colours of Ostrava, ale také na mnoha dalších místech.

Developmet Coffee

SIRIRI vytváří už od října 2010 platformu pro neformální sdílení zástupců lidí pracujících v oblasti rozvojové spolupráce v rámci projektu Development Coffee. V roce 2011 se tato aktivita dál rozvíjí ve spolupráci s FORS, je podpořena dotací České rozvojové agentury.

rok 2012

Česká lékařka v SAR

V dubnu odjela do SAR jako dobrovolnice SIRIRI na pět týdnů česká zubní lékařka Věra Svobodová, která působila v zubní ordinaci v Bozoum.

Návštěva misionářů

V červnu navštívili Českou republiku misionáři ze SAR, kteří se zúčastnili benefičního koncertu pořádaného SIRIRI v kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

Spolupráce s lékaři

SIRIRI zahájila spolupráci s lékaři přímo v SAR v podpoře léčby očních vad. Nakoupen byl generátor pro oční centrum v Bossangoa.

Projekt Škola pro automechaniky

Misionáři požádali SIRIRI o podporu nového projektu Škola pro automechaniky v Baoru. V prvním ročníku nastoupilo k jednoletému studiu 12 studentů, 9 z nich školu úspěšně ukončilo s diplomem.

rok 2013

Stavba ubytovny v SAR

Dva zakladatelé SIRIRI Karol a Ludmila Böhmovi odjeli v období od ledna do února stavět do Bozoum ubytovnu pro studenty střední školy.

Běh Praha-Bozoum

V květnu se uskutečnil první ročník charitativního běhu Praha-Bozoum na pražské Ladronce. Zúčastnilo se celkem 183 běžců

Dokument o SIRIRI

V červnu se natáčel dokument ve Středoafrické republice o SAR a SIRIRI pro Českou televizi v rámci cyklu Češi na misích.

Odjezd dobrovolníka do SAR

V září odjel do středoafrického Bozoum dobrovolník Vojtěch Bílý, aby tam na dobu jednoho školního roku působil jako učitel v misijní střední škole jako učitel biologie a tělocviku a pracoval ve stacionáři pro sirotky.

Humanitární dary

SIRIRI odeslala v průběhu roku několik humanitárních darů do SAR. Jednalo se o pomoc při řešení rozsáhlé humanitární krize, která byla důsledkem státního převratu. Předala jako dar také dva invalidní vozíky.

rok 2014

Nové projekty

Podpořeny byly stavby mostů v Yole a vybudování studny v Bangui.

Křesadlo pro dobrovolníka SIRIRI

Zakladatelka SIRIRI Ludmila Böhmová oceněna za svou dobrovolnickou činnost cenou Křesadlo.

Běh Praha-Bozoum podruhé

Uspořádali jsme již druhý ročník úspěšného charitativního běhu, díky kterému jsme mohli podpořit řadu našich partnerů ve Středoafrické republice.

Vojtěch Bílý se vrací ze SAR

Vojtěch Bílý se po 10 měsících vrátil ze SAR a sděluje veřejnosti, jak se jeho dobrovolnická práce učitele změnila v důsledku občanské války.

rok 2015

SIRIRI v dokumentu ČT

Česká televize vysílala dokument o SIRIRI v rámci cyklu Češi na misích.

Kniha dobrovolníka SIRIRI o konfliktu v SAR

V nakladatelství Portál vyšla kniha Vojtěcha Bílého a Aleny Scheinostové „Když padají manga“.

Potřetí během do Bozoum

V květnu se uskutečnil třetí ročník benefičního běhu Praha – Bozoum.

Čtyřčlenná výprava do SAR a zahájení pilotního projektu Škola hrou v Bozoum

Čtyři členové SIRIRI se vydali na 14 dní do SAR. Dva z členů výpravy – Ludmila Böhmová a Vojtěch Bílý ve spolupráci s misionářem O. Aureliem Gazzerou zahájili pilotní vzdělávací projekt Škola hrou v Bozoum.

Umění pomáhá

V Galerii u Betlémské kaple proběhla benefiční aukce uměleckých děl.

První školení učitelů v rámci projektu Škola hrou v Bozoum

Ludmila Böhmová a Vojtěch Bílý odjeli do SAR, kde zahájili pilotní projekt Škola hrou v Bozoum.

Český biskup ve středu Afriky

Český biskup Mons. Václav Malý navštívil v doprovodu Ludmily Böhmové a Karola Böhma Středoafrickou republiku. Zástupci SIRIRI učitelům a dětem předali historicky první moderní slabikáře v jazyce sango.

Rok 2016

Slavnostní zahájení programu Škola hrou v SAR

Při příležitosti 10. výročí organizace slavnostně zahájil francouzský velvyslanec v Buquoyském paláci vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice, který se stává vlajkovým projektem SIRIRI.

Vyhodnocení pilotního projektu

Iniciátoři projektu Škola hrou v SAR Ludmila Böhmová a Vojtěch Bílý odjeli do středoafrického města Bozoum, aby vyhodnotili pilotní projekt. Přijíždějí se skvělými výsledky, kdy více než 80% prvňáků před koncem školního roku umí číst a psát v jazyce sango. Čeští zástupci se v SAR setkali s ministrem školství a zahraničí, aby posvětili novu metodu vzdělávání. Dále s francouzským velvyslancem v SAR panem Malinasem, který projekt podpořil celkem částkou 20 000 euro. Během africké výpravy byli Vojtěch s Ludmilou pozváni na české velvyslanectví v Nigérii, pod které teritoriálně spadá Středoafrická republika.

Příprava nových pomůcek

SIRIRI se chystala na zářijový výjezd školitelů do SAR pro 140 středoafrických učitelů. Připravilo se nové upravené vydání slabikáře v jazyce sango, na kterém spolupracoval výtvarník David Böhm a grafička Adéla Svobodová. Slabikář se tiskl v kamerunské tiskárně. Písmenka, která zná v ČR každý prvňák a ze kterých skládá svá první slova, se v počtu 48 000 tisklo v ČR, písmenka nastříhali a roztřídili dobrovolníci SIRIRI s pomocí amerických dobrovolníků programu Remote Year a dalších přátel SIRIRI.

Deset Čechů odjíždí do SAR

V polovině září odjíždí skupina deseti Čechů do SAR. Skupinu tvoří osm frankofonních školitelů a dva výtvarníci – David Böhm a Jiří Franta, kteří na základě diskuze s českými pedagogickými odborníky a středoafrickými učiteli vyzdobí třídy nástěnnými didaktickými kresbami.

Rok 2017

SIRIRI získala grant na zdravotnický projekt Santé v SAR

SIRIRI se podařilo již čtvrtým rokem uspět s žádostí o grant MZV ČR na projekt Santé, v rámci něhož letos podpoří centrum pro pacienty nakažené HIV/AIDS rekordní částkou 4,4 mil. Kč.

Pokračování Školy hrou v SAR

Ředitel SIRIRI Fabrice Martin a iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová se vrátili ze třítýdenní cesty ve Středoafrické republice. Tam navštívili 20 škol, zjišťovali znalosti 1000 žáků a najeli 2000 km po středoafrických silnicích, které jsou obzvlášť v období sucha v hrozném stavu.

Příprava nové čítanky

Po slabikáři budu potřebovat školáci navazující učebnici ve svém rodném jazyce, proto byly zahájeny první přípravy na čítance v sangu. Na přípravě čítanky pracuje tým Školy hru v SAR: pedagogičtí odborníci (Jan Korda, Václava Bratinková), výtvarníci (David Böhm a Jiří Franta), grafička (Adéla Svobodová) a zástupci SIRIRI (Fabrice Martin, Ludmila Böhmová a Estelle de Montard). Autoři textů v čítance jsou středoafričtí učitelé. Učebnice je průběžně konzultována se dvěma středoafrickými lingvisty.

Afrikány v českých školách

Letos se do projektu Afrikány pro Afriku zapojilo pět základních škol: ZŠ Hanspaulka, ZŠ Vratislavova, ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Kladská a ZŠ nám. Curieových. Ve třídách nejdříve proběhl výsev semínek afrikánů, rajčat a jiných bylinek. Žáci po výsevu mají za úkol se o rostlinky starat – zalévat je a včas je přesadit. V každé ze škol pak žáci prodávají své výpěstky rodičům a přátelům školy při nejrůznějších školních akcích. Výtěžek z akcí je věnován na projekty SIRIRI.

Dvanáct Čechů a Francouzů školilo v SAR

V srpnu 2017 školilo v Bozoum 12 evropských školitelů, ale poprvé se aktivně zapojilo také 12 vybraných středoafrických školitelů. Společně vedli kurz pro 244 učitelů ze 62 škol ze dvou okresů (včetně 42 stážistů, 8 inspektorů a ředitelů). Přivezli do SAR 5 tisíc slabikářů, 600 sad písmenek, 250 živých abeced.

SIRIRI pozvaná na Festival demokracie v rámci Fora 2000

V rámci Festivalu demokracie, který je doprovodným programem letošní konference Fora 2000, se v Praze zúčastnila SIRIRI formou panelové diskuze na téma: „Od slabikáře k účasti na životě společnosti: učitelé a žáci ve Středoafrické republice se učí demokracii“. Hosty panelové diskuze byli Pavel Fischer, Jan Korda, prof. Marcel Diki-Kidiri, lingvista, expert UNESCO a členem Akademie afrických jazyků (ALACAN a Jana Závodníková, školitelka programu Škola hrou pro středoafrické učitele. Diskuzi moderoval Fabrice Martin, bývalý novinář a ředitel SIRIRI.

Rybovka u Jezulátka

Na konci loňského roku se konal již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby, kterou organizuje ZUŠ Na Popelce. Díky dobrovolnému vstupnému se tentokrát podařilo vysbírat prostředky na nákup 650 slabikářů pro 2000 dětí!

Rok 2018

Pět milionů pro středoafrické zdravotnictví

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se rozhodlo podpořit centrum pro nemocné HIV/AIDS a výstavbu nového očního centra ve Středoafrické republice. Obě dvě zdravotnická zařízení jsou ve Středoafrické republice velmi unikátní. Většina specializovaných zdravotnických center se totiž nachází pouze v hlavním městě a pro venkovské obyvatele je tak dostupnost zdravotní péče téměř nedostupná.

Evaluační cesta do SAR

V březnu 2018 navštívili znovu SAR zástupci SIRIRI, viděli práci ve 26 třídách vyškolených učitelů a testovali znalosti 842 žáků. Výsledky byly povzbudivé, v evaluační zprávě jsou doporučení pro příští školení. Zároveň proběhlo v Bangui týdenní školení 73 studentů Pedagogického institutu Jean Paul II. V srpnu 2018 proběhla dvě školení ve městech Bozoum a Bouar. Kurzy vedlo 14 evropských a 25 středoafrických školitelů, účastníků školení bylo 230 učitelů z 90 různých škol. Bylo rozdáno 250 Pedagogických průvodců a 500 sad písmen a číslic.

Vítězkou kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová

Nadace Via letos opět ocenila ty, kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v on-line hlasování. Ceny Via Bona udělila během slavnostního večera v La Fabrice v pěti kategoriích – Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá. Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová, spoluzakladatelka organizace SIRIRI a iniciátorka vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice.

SIRIRI získala další ocenění – za naplňování Cílů udržitelného rozvoje

V úterý 12. června 2018 se v Černínském paláci v Praze předaly Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Cenu České rozvojové agentury získala nezisková organizace SIRIRI s projektem Škola hrou ve Středoafrické republice. Pavel Frelich, ředitel České rozvojové agentury dodává: „Na tomto inovativním projektu jsme ocenili, že na jeho přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé a odpovídá tak tomu, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Tento projekt založený na myšlenkách J. A. Komenského má vysoký standard pedagogiky 21. století a oslovil už zhruba 20 000 žáků a několik stovek místních pedagogů. Zájem o něj navíc stoupá.“ Cenu z rukou Hynka Cibocha z České rozvojové agentury a vrchní zástupkyně Lenky Bradáčové převzala iniciátorka vzdělávacího programu Škola hrou v SAR Ludmila Böhmová a odborný garant programu a ředitel „Smysluplné školy“ v Karlíně Jan Korda.

Kampaň „Učitelé do škol, ne na pole!“

Dobrý učitel v SAR se musí připravovat na vyučování, což mu zabere čas. Protože je ale peněz málo, musí učitelé svůj volný čas trávit prací na poli, aby měla rodina co jíst. SIRIRI od spuštění vzdělávacího programu Škola hrou v roce 2015 úzce spolupracuje s mnoha učiteli. Učitelé během jednoho ze setkání zástupce SIRIRI požádali o podporu. Rozhodli jsme se proto jednorázově podpořit 25 vybraných učitelů částkou 2 000 Kč. V děkovné řeči ředitele základní školy Bakanja v Bozoum zaznělo, že to je první prémie, kterou ve školství tito učitelé dostali!

Školitelé odjeli do SAR

V srpnu 2018 proběhla dvě školení ve městech Bozoum a Bouar. Kurzy vedlo 14 evropských a 25 středoafrických školitelů, účastníků školení bylo 230 učitelů z 90 různých škol. Bylo rozdáno 250 Pedagogických průvodců a 500 sad písmen a číslic.

Charitativní běh na podporu středoafrických školáků

Francouzské Lyceum v Praze pořádá tradiční charitativní běh ve prospěch SIRIRI. Běh se uskutečnil v oboře Hvězda v sobotu 13. října, výtěžek byl téměř 100 000,- Kč.

Benefiční koncert Rybovky

V prosinci proběhl již tradiční benefiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce, konal se v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko). Výtěžek z dobrovolného vstupného podpořil činnost SIRIRI – provoz střední školy v Bozoum. Výtěžek byl rekordních 61 132,- Kč.