Organizace SIRIRI se zaměřuje na efektivní a ne krátkozrakou pomoc ve Středoafrické republice. Tato země patří mezi deset nejméně rozvinutých zemí světa, protože však nemá významné nerostné bohatství, leží mimo zájem bohatého světa.

Finanční dary

Zvláštní poděkování proto patří všem, kdo podporují práci SIRIRI. Po celou dobu našeho fungování tvoří příjmy od dárců – zejména jednotlivců – více než 80 % všech našich příjmů. Díky takto projevené důvěře může SIRIRI reagovat na aktuální výzvy a stále více rozvíjet práci ve Středoafrické republice.

Děkujeme…

Všem členům Klubu přátel za jejich pravidelnou podporu.

Všem dárcům, kteří naši činnost letos podpořili finančními částkami drobnějšími i velmi štědrými.

Firmě Schubert.cz za darování zdravotnického materiálu do Středoafrické republiky

Ministerstvu zahraničních věcí ČR za podporu humanitárního projektu Santé

České rozvojové agentuře.

Firmě BDO Czech Republic s.r.o. za vedení našeho účetnictví.

Panu Milanovi Lesage za bezplatné vedení mzdové agendy.

Firmě InsightLab za pomoc s přípravou a vyhodnocením dotazníkového šetření programu Škola hrou v SAR.

Firmě SkyXS za pomoc s dopravou materiálů do Středoafrické republiky.

Ing. Karlu Novotnému a Organizační kanceláři Praha za dar v podobě bezplatného poskytnutí auditorských služeb.

Vojtěchu Lungovi a Adéle Svobodové za dlouhodobou spolupráci na tvorbě grafických materiálů.

Dlouhodobou lékařskou podporu – ordinaci MUDr. Cyrila Muchy, MUDr. Kamile Dimové, MUDr. Evě Hromkové.

Appmine za výrobu webu, pomoc s propagací.

Leteckým společnostem Czech Airlines a AirFrance.

Děkujeme také dalším institucím, organizacím a farnostem, které s námi spolupracovalí:

  • Fakultě humanitních studií UK za dlouhodobou spolupráci
  • Základním školám za účast v projektu Afrikány pro Afriku

Děkujeme všem dobrovolníkům z týmu SIRIRI za čas a energii, kterou dlouhodobě věnují společnému dílu.