Organizace SIRIRI se zaměřuje na efektivní a ne krátkozrakou pomoc ve Středoafrické republice. Tato země patří mezi deset nejméně rozvinutých zemí světa, protože však nemá významné nerostné bohatství, leží mimo zájem bohatého světa.

Finanční dary

Zvláštní poděkování proto patří všem, kdo podporují práci SIRIRI. Po celou dobu našeho fungování tvoří příjmy od dárců – zejména jednotlivců – více než 80 % všech našich příjmů. Díky takto projevené důvěře může SIRIRI reagovat na aktuální výzvy a stále více rozvíjet práci ve Středoafrické republice.

Děkujeme…

Všem členům Klubu přátel za jejich pravidelnou podporu

Všem dárcům, kteří naši činnost letos podpořili finančními částkami drobnějšími i velmi štědrými.

Firmě Schubert.cz za darování zdravotnického materiálu do Středoafrické republiky

Ministerstvu zahraničních věcí ČR za podporu humanitárního projektu Santé

České rozvojové agentuře

Firmě Moore Stephens a jejich účetní paní Císlerové za bezplatné vedení našeho účetnictví

Paní Jitce Pumprlové z Account Agency za bezplatné vedení mzdové agendy

Ing. Karlu Novotnému a Organizační kanceláři Praha za dar v podobě bezplatného poskytnutí auditorských služeb

Vojtěchu Lungovi za dlouhodobou spolupráci na tvorbě grafických materiálů

Aukčnímu domu Sýpka, Galerii u Betlémské kaple a Artplus.cz za uspořádání benefiční aukce a všem 42 umělcům, kteří do aukce věnovali svá díla

Appmine za výrobu nového webu, pomoc s propagací a využití prostor K10

ZUŠ Na Popelce a vystupujícím hudebníkům za vánoční benefiční koncert

Děkujeme také dalším institucím a organizacím, které s námi spolupracovalí:

  • Fakultě humanitních studií UK za dlouhodobou spolupráci
  • Základním školám ZŠ Kladská, ZŠ Hanspaulka, ZŠ Třebotov a  ZŠ Vratislavova za účast v projektu Afrikány pro Afriku
  • Oddílům Arachné a Jeleni z Břevnova za podporu stacionáře v Bozoum z výtěžku akce Na světě nejsme sami

Děkujeme všem dobrovolníkům z týmu SIRIRI za čas a energii, kterou dlouhodobě věnují společnému dílu.