Rozšiřujeme program Škola hrou do dalších škol

Program Škola hrou ve Středoafrické republice běží již 10. rokem!

Co bychom si k tomuto výročí mohli více přát než jeho rozšíření a další kroky k větší samostatnosti? Letos se nám snad podaří oboje.

Rozšíření

V loňském roce byla zlomovým bodem evaluace ve školách kolem města Baoro a schůzka s biskupem diecéze v Bouar, ve které již roky působíme. Požádal nás, abychom program rozšířili do dalších škol diecéze, které do ní spadají. V praxi to znamená zapojit nové školy a vyškoleným učitelům poskytnout didaktické pomůcky – zejména pak slabikáře ABC NA YA TI SANGO. Naše skladové zásoby se ale za poslední 2 roky tak ztenčily, že už podobnou potřebu nejsou schopny pokrýt.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nechat dotisknout všechny didaktické pomůcky v kamerunské Douale, kde jsme je již před 5 lety tiskli. Tiskárnu jsme loni osobně navštívili a tisk již předjednali. Tím jednak ušetříme náklady za dopravu z Evropy do Afriky, a zároveň podpoříme ekonomiku na africkém kontinentu. Tímto moc děkujeme Velvyslanectví České republiky v Abuji (Nigérie) za finanční podporu ve výši 500.000 Kč v rámci projektové výzvy tzv. Malých lokálních projektů Ministerstva zahraničí ČR, bez které by tento dotisk nebyl možný.

Větší samostatnost

Na konci července proběhne v Bouar školení pro minimálně 100 nových učitelů, kteří do projektu zatím nebyli zapojeni. Školit budou opět naši středoafričtí školitelé. Jedná se o nejzkušenější učitele, které jsme v minulosti několikrát proškolili a stali se sami školiteli. Dnes již nemusíme posílat týmy českých dobrovolníků, aby program předávali, což vede k větší udržitelnosti programu. V letošním roce plánujeme účast 5 studentů nově vzniklého pedagogického institutu v Bouar, kterému jsme na konci minulého roku přispěli na vybavení, viz zde. Naším přáním do budoucna je, aby si náš program natolik osvojili, že budou schopni metodiku programu předávat svým služebně mladším kolegům a kolegyním už samostatně a nezávisle na nás.

Projekt letos na místě koordinují 3 Středoafričané (na fotce zleva): Didier Ngbendi (ECAC – sdružení církevních škol), Gilbert Guette (ředitel Caritas Bouar) a Simplice Dobere (ECAC Baoro). Gilbert Guette převzal po o. Aureliovi Gazerra vedení místní charity na začátku jara. Simplice Dobere je jeden z našich nejšikovnějších školitelů, který má s organizací a vedením školení bohaté zkušenosti. Tento tým také organizuje letošní červencové školení.

Novinkou vedoucí k větší soběstačnosti bude letos inspirovat učitele k tomu, aby se učili využívat místní dostupný materiál jako např. nepotřebné papírové kartony, a sami vyráběli didaktické pomůcky pro své žáky. Půjde konkrétně o sady číslic, které běžně používají učitelé prvňáčků kdekoli na světě. Jednoduchost výroby takové pomůcky ilustrujeme tak, že letos do SAR přivezeme dvě sady číslic, které vyrobily dvě české děti pod vedením iniciátorky programu, Lídy Böhmové. Díky tomu budeme moci ušetřit za tisk takových pomůcek v tiskárně.