Vybavení pedagogického institutu Sv. Augustina v Bouar

V říjnu 2023 byl otevřen nový institut v Bouar na severozápadě Středoafrické republiky. Jeho cílem je vyškolit nové učitele, zejména z diecéze Bouar. Institut Supérieur Saint Augustin začal v provizorních prostorách kanceláří a studovnou. Kvůli rychlé potřebě vzdělávání učitelů katolických a veřejných škol nebyl čas čekat na dokončení stavby nové budovy. Za projektem stojí diecéze v Bouar a tamější biskup Miroslaw Gucwa, významná autorita v regionu.

Stavba budovy byla zahájena v dubnu. Bude obsahovat 6 učeben, knihovnu s čítárnou, velkou zasedací místnost, administrativní místnosti a kabinet pro učitele. Tato budova bude sloužit jak pro odbornou přípravu učitelů, tak i pro vzdělávání dalších profesí, které mladí lidé z regionu vyhledávají (např. účetnictví či management).

Stav stavby na konci 2023

Po dokončení stavby bude hlavním problémem vybavení všech prostor nábytkem: stoly, židle, skříně, psací stoly se zásuvkami, nábytek pro knihovnu atd. Mladí lidé tak budou mít možnost studovat a učit se své budoucí profesi v dobrých podmínkách.

Nevládní organizace SIRIRI podporuje vzdělávací projekty v celém regionu. Školí také učitele základních škol prostřednictvím vzdělávacích kurzů v rámci projektu Škola hrou ve Středoafrické republice. Z tohoto důvodu jsem chtěli podpořit tento institut, se kterým plánujeme spolupracovat.

V roce 2023 financovala nevládní organizace SIRIRI nábytek tohoto institutu částkou 16 000 EUR.