Centrum pro vzdělávání dívek Kána

Říká se, že pokud někdo opravdu může pozvednout chudé rozvojové země, jsou to ženy, které se tam narodily. Ženy a dívky často pouze zahájí základní studium, je pro ně ale často obtížné ho dokončit kvůli rodinným povinnostem a také proto, že priorita vzdělání je často vyhrazena spíše mužům.

Zrod a průběh projektu

Centrum pro vzdělávání žen Kana bylo otevřeno v roce 2005 a má umožnit mladým ženám a dívkám dokončit své vzdělání, které by jim bylo užitečné pro jejich rodinný život a zároveň je proškolilo a připravilo i na určitou formu vlastní ekonomické aktivity.

Kurz trvá 3 roky a vyučované předměty jsou střih a šití, pletení (ruční i strojové),vaření, péče o děti, hygiena a také základy ekonomiky vztahující se k hospodaření v domácnosti a rovněž k drobnému podnikání. Vyučování probíhá od pondělí do pátku a každoročně se ho účastní 30-40 žen.

Školní rok začíná v půlce září a probíhá až do konce června. Studium zakončují závěrečné zkoušky před komisí učitelů a specialistů na pedagogiku.

Cíle projektu

Cílem je dát ženám a dívkám možnost důstojného rodinného života, aby se uměly kompetentně starat o domácnost a rodinu a také aby získaly určitou ekonomickou nezávislost.

Rozpočet na školní rok:

platy učitelů (100 € x 10 měsíců)

1 200 €

nákup materiálu: kuchyně

  200€

nákup materiálu: šití

  300 €

nákup materiálu: pletení

 300 €

školné (15 € x 30 frekventantek)

 450 €

Projekt je v roce 2024 spolufinancován z prostředků SIRIRI částkou 1000 EUR.

Jak můžete pomoci vy?

Přispějte také libovolnou částkou na transparentní účet 666646/5500. Např. částkou 1 600 Kč uhradíte náklady na roční vzdělávání jedné z frekventantek kurzu.