Bêndo Cana tî fängö-kua na âwâlï

A tene töngana âmbênî zo adu na ngangü tî yâa âködörö-yërë na ndüzü, ayeke gï âwâlï sô a dü âla na yâ tî ködörö nî. Âmaseka-wâlï ayeke gue na dambëtï me âla wara pâsi tî hûnzi likôlo tî âla ndâli tî gbâ tî kua tî âsëwä na da, asâra sï mîngi nî gï âmôlengê-kôlï laâ ayeke nînga na likôlo.

Gündâ tî pialö nî na mayngö nî

Bêndo Cana tî fängö-kua na âwâlï azî yângâda tî lo na ngû 2005 sï ayê tî mû na âwâlï na âmaseka-wâlï päsä tî hûnzi hïngängö-ndo tî âla sô fadë âla bezôa ânde nî mîngi na yâ tî dutï tî tî âla na yâ tî sëwä tî âla, ngâ na mbâgë tî fa na âla âmbênî kodëkua tî wara na nginza..

Likôlo nî anînga ngû otâ , sï âla yeke manda füngö-bongö, kpöngö-triköo (na mabôko ngâ na masïni), töngö-kôbe, sêndâsênî, bätängö sênî tî âmôlengê, wala ngâ âsêngê güpandë tî könömï na yâ tî dutï tî lâkwê, ngâ na âkêtê kua tî kängö-yê. A yeke fa mbëtî nî na bïkua-ôko asï na bïkua-okü, sï, ngû ôko ôko, âwâlï 30 asï na 40 ayeke gue daä.

Ngûlikôlo nî atö ndâ nî na ndâmbo tî nze tî Mvuka, ahûnzi na nze tî Föndo. Fängö-kua nî ahûnzi na âkezamäa sô mbênî kêtê kündü tî âwafängö-mbëtï na âbuäkodë tî sêndâfängö-yê laâ ayeke lônzi nî.

Bogoma tî pialö nî

Bogoma nî ayeke tî mû na âwâlï na âmaseka-wâlï päsä tî dutï nzönî na nëngö-terê  na yâ tî sëwä tî âla, tî wara hïngängö-yê na hïngängö-ndo sô âla bezôa tî bata sëwä tî âla na nî nzönî, sï ngâ tî wara mbênî lêgë tî kêtê kua tî nginza ndâli tî âla-mvenî. 

Mamânginza tî Bêndo Cana tî ngû ôko

Fûta tî âwafängö-mbëtï (€ 170 x10)

1 200 €

Vöngö-kôngbâ: dakûku

  200 €

Vöngö-kôngbâ: füngö-bongö

  300 €

Vöngö-kûngbâ: triköo

  300 €

Fütängö-likôlo (âwâlï-wamändä 30 x € 15)

 450 €

Sô SÎRÎRÎ ayeke fûta

1 000 €

Âla ngâ, âla lîngbi tî mû mabôko töngana nie?

Äla lîngbi tî tokua ndögö tî bê tî âla na ndö tî kônde sô:  666646/5500,

IBAN CZ 03 55 00 00 00 00 00 00 66 66 46

SWIFT RZBC CZ PP

Tî täpandë nî, na € 60 âla yeke fûta fängö-yê na wâlï ôko tëtî ngû ôko.