Střední zemědělská škola v Bangui

Středoafrická republika je země vhodná k zemědělství. Vegetační období zasahuje některé roky až 10 měsíců v roce. Navzdory tomu lidé hladoví. Jedním z důvodů jsou zastaralé zemědělské techniky a nástroje a nevhodné plodiny. Abychom zvýšili úroveň zemědělství v zemi, rozhodli jsme se podpořit jedinou střední zemědělskou školu.

Zrod a průběh projektu

Škola se nachází na hoře Karmel v Bangui, tj. v hlavním městě Středoafrické republiky. Vznikla v roce 2020 s cílem přispět k rozvoji zemědělského potenciálu a k přípravě mladých lidí v agropastorální oblasti. Škola je otevřena všem – především pak mladým dívkám a chlapcům, kteří se chtějí stát zemědělskými podnikateli a mají minimální požadovanou úroveň vzdělání, tj. jsou držiteli osvědčení o základním vzdělání (ukončení 2. stupně základního školy).

Škola poskytuje hodiny teorie a zařizuje studentské praxe, které tvoří 70% výuky. Tím získávají studenti zkušenosti a dovednosti, aby se mohli po škole trvale usadit na své vlastní půdě nebo rozvíjet výrobu na farmách a v zemědělských firmách.

Provozní náklady školy činí 400 EUR na studenta ročně. Studenti se na nich podílí do výše 120 EUR, zbytek financí musí zřizovatel někde najít. Škola také potřebuje dokončit infrastrukturu v přidružené pedagogické farmě (chlév pro prasata, malou vodní nádrž pro ryby, králíkárnu a plot kolem celého pozemku). Náklady na 1 studenta činí ročně 6250 Kč. Pomozte studentům i Vy!

SIRIRI pokrývá provozní náklady školy v roce 2024 ve výši 2500 EUR.