Chirurgická pohotovost

Krize, stav zdravotnické infrastruktury a zdraví obyvatel Bangui

V letech 2003 až 2013 byla Středoafrická republika zmítána politickými a vojenskými konflikty. Tyto krize vedly k četným ztrátám na životech a majetku. Post-krizová situace je poznamenána zhoršováním životních podmínek obyvatelstva a oslabením celého zdravotního systému.  Tyto krize ztížily přístup obyčejných lidí ke zdravotní péči.

Farnost Panny Marie Fatimské, která se nachází na hranici 3. a 6. obvodu Bangui, se ocitla v epicentru této krize. Mezi prosincem 2013 a únorem 2017 se stala útočištěm pro více než 5000 vysídlených lidí z okolních oblastí, kteří se tam skrývali ve velmi prekérních hygienických podmínkách. Místa bylo tak málo, že se lidé téměř nemohli hýbat. Ženy rodily na podlaze. Místo bylo navíc několikrát napadeno těžce ozbrojenými útočníky, což způsobilo několik úmrtí, zranění a materiální škody. Posledním útokem byl strašlivý útok z 1. května 2018.

Hlavní překážkou k přístupu k péči pro zranitelné skupiny obyvatelstva (ženy, děti, starší a chudé osoby) jsou dopravní problémy. Lidé se špatně dostávají k lékařské péči, která je moc vzdálená. Často tam jezdí motocyklovou taxislužbou, bez helem či jiných ochranných prostředků, což přispívá v hustém provozu se slabým dodržováním dopravních předpisů velkou mírou na počtu obětí dopravních nehod. Dalším problémem je vydírání pacientů některými zdravotníky se špatnými úmysly.

Budovy lékárny a laboratoře – první vlaštovky polikliniky

Poliklinika pro všechny jako způsob, jak se vyhnout budoucím konfliktům

Tváří v tvář této výzvě je farnost Panny Marie Fatimské prostřednictvím Asociace Panny Marie Fatimské pro rozvoj (ANDFD) pevně odhodlána zlepšit přístup obyvatelstva ke zdravotní péči. V prosinci 2020 tak ANDFD zřídila lékárnu a v září 2023 lékařskou analytickou laboratoř, v obou dvou případech zajistila kvalifikovaný zdravotnický a technický personál. Obě stavby navštěvují lidé jak ze 3. tak z 6. obvodu – vzájemní nepřátelé nedávného konfliktu. Dobře dostupná zdravotní péče jim také umožňuje se setkávat v každodenním životě a vzájemně se znát, což případný konflikt hodně ztíží.

Projekt spočívá ve výstavbě budovy chirurgického oddělení za těmito dvěma budovami. Chirurgie bude mít 4 pavilony a sklad vybavení. První pavilon je financován českou nevládní organizací SIRIRI a bude sloužit jako pohotovostní příjem pacientů již v roce 2024.

V tomto pavilonu bude 6 konzultačních lehátek a 2 konzultační boxy, které budou sloužit k příjmu všech pacientů bez ohledu na věk a pohlaví a zdravotní obtíže (horečka, průjem, zvracení, bolesti břicha, dopravní nehody, zlomeniny, kýlní krize atd.). Tito pacienti budou ošetřeni a bude jim poskytnuta první pomoc. Podle jejich zdravotního stavu budou poté buď posláni domů, zůstanou na pozorování nebo budou evakuováni do specializovaných center.

SIRIRI přispěla na financování této stavby částkou 20 000 eur v roce 2023.