Fond první pomoci pro pacienty centra krevní dialýzy v Bangui

Zdravotní péče v SAR je vždy placená, neexistuje v podstatě žádný sociální systém a fungování státu v této oblasti podporují různé nevládní organizace. Poplatky u lékaře jsou vysoké, u krevní dialýzy to platí obzvlášť. Jedna seance vyjde pacienta na 30 € navzdory nemalé podpoře státu (150 €)  a většina pacientů potřebuje 3 seance týdně. Pro většinu mladých pacientů, kterým náhle selhaly ledviny, je tato částka vysoká a péče tak nedosažitelná.

Centrum krevní dialýzy v Bangui začalo v roce 2022 a jedná se o první kliniku tohoto druhu v zemi. Zřídil ji stát a to poté, co se první místní specialista vrátil po studiích. Tím je lékař Dr. Cédric Ouanekpone, kterého SIRIRI dlouhodobě podporovala po celou dobu jeho studií. O jeho studiích jsme již několikrát v průběhu let informovali. Více se o otevření kliniky dočtete v našich novinkách.

Do centra přichází primárně chroničtí pacienti, kteří se mohli po letech zdravotní péče vrátit domů z vedlejších států.

Přichází tam ale také urgentní případy. Jedná se o pacienty, kteří rychle a nutně potřebuji krevní dialýzu – např. ženy po porodu nebo mladí lidé, kteří prodělali infekci. V těchto případech stačí 4-5 seancí na to, aby se pacienti úplně uzdravili. Bohužel se již několikrát stalo, že pacienti neměli na léčbu finanční prostředky a kvůli tomu předčasně zemřeli. Cílem tohoto projektu je pomoci 15-20 podobným případům ročně.

V SIRIRI jsme se rozhodli rozšířit fond první pomoci také na pacienty této kliniky. Fond funguje již od roku 2013 v Bozoum, Bouar a nově také v Baoro a v Yolé pro pacienty s běžnými zravotními problémy (malárie, infekce, zlomeniny vyžadující ambulantní či nemocniční ošetření).

Lékař Dr. Cédric Ouanekpone nás bude informovat o příbězích lidí, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a on jim mohl pomoci i díky SIRIRI a našim dárcům. Příběhy zveřejňujeme na našem Facebooku.

Na konci roku 2023 byl dokončen 9-minutový dokument o Dr. Cédricovi. Jeho slavnostní premiéra proběhla v Praze dne 28.1.2024.  Na dokument se můžete podívat zde.

Projekt je v roce 2024 financován z prostředků SIRIRI částkou 2000 EUR.