Fondy první pomoci pro nemocné

Zdravotní péče v SAR je vždy placená, neexistuje v podstatě žádný sociální systém a fungování státu v této oblasti suplují různé nevládní organizace. Poplatky u lékaře jsou vysoké (například vyšetření ucha vyjde na 80 €, což představuje dvouměsíční plat).

Nezřídka se stává, že jdou nemocní pěšky s doprovodem někoho z rodiny nebo i sami dlouhé hodiny do jediné nemocnice v širokém okolí, jen aby na místě zjistili, že na ošetření nemají dostatek peněz. Lidé, kteří obzvláště potřebují pomoci, jako například vdovy, děti nebo hendikepovaní pak přicházejí na misii k našim partnerům s žádostí o pomoc.

Zrod a průběh projektu

Mezi lety 2001 až 2012 misie v Bozoum takto pomohla více než 480 lidem, z toho 230 ženám. Celkové výdaje na pomoc v tomto období byly přes 9 000 €. Při napjatém rozpočtu misie jsou však takovéto náklady těžko únosné a každý nově příchozí žadatel stavěl misionáře znovu a znovu před bezmála Sofiinu volbu.

V SIRIRI jsme proto od roku 2013 zřídili fond první pomoci pro Bozoum a okolí, na který jsme vyhradili 2 500 eur, a jenž mohou misionáři využít pro tyto neodkladné případy. Misionáři dokumentují všechny výdaje. Současně nás informují o jednotlivých příbězích lidí, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a misionáři jim mohli pomoci i díky SIRIRI a našim dárcům.

Rozšíření projektu na další místa

Situace je obdobná i na dalších místech, kde naši partneři mají své misie. Proto jsme projekt postupně rozšířili na další místa:

2021: Bouar-St. Elie

2023: Baoro a la Yolé

Projekt je v roce 2024 financován z prostředků SIRIRI částkou 8000 EUR.