Učiliště pro automechaniky

Středoafrická republika, podobně jako další rozvojové státy, trpí nedostatkem střední řemeslnické třídy. Většina obyvatel absolvuje pouze základní školu (a často jen několik tříd) a dále pracuje v zemědělství. Šikovní řemeslníci jsou nedostatkovým zbožím. Protože často nejsou k dostání náhradní díly nebo různé komponenty, cení se umění poradit si s málem, ale také odvést práci kvalitní a trvanlivou.

V celé Středoafrické republice je pouze jediné další učiliště tohoto typu, a to v hlavním městě. Proto se SIRIRI rozhodla podpořit právě tento projekt.

 

Zrod a průběh projektu

Vybudování a provoz Učiliště pro automechaniky zajišťuje karmelitánská misie v městečku Baoro. Náklady zahrnují především platy učitelů, učebnice, provoz automobilu, různé školní pomůcky a materiál do dílny, pojištění žáků a další drobné výdaje. Studenti se na chodu školy podílejí prostřednictvím symbolického zápisného. Jsou to většinou mladí muži po ukončení základního nebo středního vzdělání (jejich věk se pohybuje mezi 18 a 29 lety).

V prvním ročníku 2012/2013 nastoupilo k jednoletému studiu 12 studentů, 9 z nich studium ukončilo s diplomem. Výuka měla jak část teoretickou, tak práci v automechanické dílně. Po skončení školního roku mají úspěšní absolventi možnost udělat si navíc řidičský průkaz. Jako dárek dostalo pět nejlepších studentů sadu klíčů pro automechaniky. V roce 2013/2014 byla výuka z důvodu válečného konfliktu přerušena. Od října 2014 nastoupilo opět 18 studentů a výuka pokračuje. Náklady na roční provoz školy jsou 6 000 euro.

Projekt je v roce 2024 spolufinancován z prostředků SIRIRI částkou 4000 EUR.

Jak můžete pomoci vy?

Pokud chcete i vy podpořit ve studiu středoafrické automechaniky, můžete tak učinit např. částkou 840 Kč. Takové jsou zhruba měsíční náklady na jednoho studenta. Přispívejte na transparentní účet 666646/5500.