Dambëtï tî manda lëkërëngö-kutukutu

Na Ködörösêse tî Bêafrîka, töngana na yâ tî âmbênî âködörö mîngi sô angbâ na pekô, wärängö âwakuatï tî födutï ayeke pâsi mîngi. Kötä ngbônga tî âzo tî ködörö nî ague gï na kôzo kere tî dambëtï (mîngi nî, âkôzo ngû nî ôko ûse awe) sï âla dö likôlo azîa, ague tî fâa yäkä. Ayeke ngangü tî wara âzo sô ahînga tî sâra âpendere kuatï. Sô wärängö âfinî pyêsi ayeke ngangü sô, terê tî mo anzere mîngi töngana mo wara zo sô alîngbi tî demeredêe wala tî sâra kötä yê na kêtê moyëen, wala tî sâra boro kua sï yê tî pekô nî akpêngba, anînga.

Na Bêafrîka, dambëtï tî manda âkua tî mabôko ayeke gï ôko kâ na kötä-gbätä nî. Nî laâ SÎRÎRÎ akuni bê tî tunge dämbëtî tî âwalëkëngö-kutukutu sô.

Gündâ tî pialö nî na mayngö nî

Lamisïon tî Carmes na Baôro laâ akîi dambëtï tî manda lëkëngö-kudukutu sï âla yeke gbû tambûla nî. Ngêrë nî abûngbi fûta tî âwafängö-mbëtï, âbûkumändä, bätängö sênî tî mbênî kutukutu ôko, âyêkua kôte ndâli tî fângö-yê nî, âbäräkua nî, ngâ na ânzêre fûta kôte. Âwamändängö-mbëtï nî ayeke fûta tî âla gï kêkêtê pâta tî manda mbëtï nî. Mîngi nî, ayeke âmaseka-kôlï sô azîa kôzo kere tî dambëtï wala alöndö na kölêzi (ngû tî âla 18 asï na 29).

Sô dambëtï nî azî kpâa na ngûlikôlo 2012/13, âwamändängö-mbëtï 12 laâ alinda daä, âzo 9 laâ ahûnzi ngû nî sï awara makandâ tî âla. Mbênî mbâgë tî mändängö-yê nî ayeke tî yâ tî bûku, sï mbênî mbâgë nî ayeke tî särängö-kua na mabôko na yâ tî âbäräkua nî. Na wëngö tî ngûlikôlo, âwamändä sô awara makandâ tî âla alîngbi tî pasêe peremïi tî âla tî gbötöngö-kutukutu. Âwamändä sô ayeke nzönî ahön mbâ, awara na kadöo gbâ tî âkelëe tî walëkëngö-kutukutu Na ngû 2013/14 fängö-mbëtï nî akâi ndâli tî birä.Na nze tî Ngberere 2014, âwamändä 18 atö ndâ tî finî ngûlikôlo, sï dipîi sô, ngû ôko ôko, âwamändä balë-ôko na okü töngasô laâ ayeke tö ndâ tî ngûlikôlo tî âla na yâ tî dambëtï tî mändängö-kua sô.

Nginza tî fûta sï dambëtï nî atambûla alîngbi na eröo 4.000 na yâ tî ngû ôko.

Âla ngâ, âla lîngbi tî mû mabôko töngana nie?

Töngana âla ngâ, âla yê tî mû mabôko na âwamändä tî Bêafrîka sô ayeke manda lëkëngö-kutukutu, âla lîngbi tî to eröo 30. Sô alîngbi na nze ôko tî müngö-mabôko na wamändä ôko. To nginza nî na ndö tî târârâ kônde 666646/550, IBAN CZ 03 55 00 00 00 00 00 00 66 66 46, SWIFT RZBC CZ PP