Podpora mediků

Podpora středoafrických studentů – budoucích lékařů je podle nás nejlepší způsob pomoci nemocným v chudé oblasti střední Afriky. Je to také důležitý krok na cestě k samostatnosti a nezávislosti obyvatel Středoafrické republiky.

Podle informací ze září 2010 vychází ve Středoafrické republice na čtyři miliony obyvatel pouze 200 lékařů. Vzhledem k náročnosti životní situace v SAR i délce studia dokončí každý rok medicínu pouze 20 studentů. V celé zemi je jediná škola, kde je možné medicínu studovat. Na celou zemi tedy ročně přibude pouze 20 lékařů.

V roce 2008 se SIRIRI rozhodla formou stipendia podpořit dva studenty medicíny – Cédrica a Richarda. Oba měli výborné studijní výsledky, ale pocházeli z chudých rodin, v jejichž možnostech nebylo studenty dále podporovat. Vypadalo to, že budou muset studium přerušit či spíše ukončit. SIRIRI se proto rozhodla je podpořit a uhradit jim náklady na studium.

Cédric nefrologem

V červenci 2015 se Cédricovi podařilo obhájit diplomovou práci, a stal se tak lékařem. V roce 2022 se mu pak podařilo dodělat specializaci a stal se tak prvním nefrologem (specialistou na léčbu ledvin a dialýzu) ve Středoafrické republice, kde ihned začal pracovat na zbrusu nové klinice při hlavní státní nemocnici v Bangui. Jeho kroky s nadšením sledujeme dále a zůstáváme s ním v živém kontaktu.

Richard v ak. roce 2015/16 pokračuje ve svém studiu a připravuje diplomovou práci k obhajobě. Stipendium pro Richarda činí celkem 600 euro na celý rok (tj. 1 250 Kč na měsíc).

Tento projekt nám byl inspirací k podpoře vysokoškolských studentů dalších oborů – více zde.