Podpora VŠ studentů

Tento projekt navazuje na dlouholetý projekt podpory dvou mediků, který se dobře osvědčil. V roce 2014 jsme se tedy rozhodli naši podporu vysokoškolských studentů rozšířit. SIRIRI dostala od misionářů doporučení na několik konkrétních zájemců o vysokoškolské studium, se kterými jsou dlouhodobě v kontaktu. Misionáři znají nejen jejich předchozí studijní výsledky, motivaci a nadání, ale i jejich konkrétní sociální situaci, díky které by si studium nemohli dovolit. Projekt běží od roku 2014 a ve školním roce 2022/23 podporujeme 14 studentů.

Jednou z nich je Solange, mimořádně talentovaná dívka z početné rodiny, která ve školním roce 2014/15 začala studovat medicínu na univerzitě v Bangui. Ostatní studují například ošetřovatelství, oděvní tvorbu, ekonomiku nebo práva. Ne všechny obory jsou otevřené v Bangui, proto budou někteří studenti studovat na univerzitách v okolních afrických zemích.

Roční náklady na tento projekt jsou 14.200 € pro univerzitní rok 2022/2023.

Na podporu projektů Denního stacionáře pro sirotky, VŠ studentů a Střední školy v Bozoum jsme zřídili speciální transparentní účet 636738/5500. Příspěvky zaslané na tento účet nebudou využity na jiné účely.