Denní stacionář pro sirotky

Mnoho dětí ve středoafrickém městečku Bozoum přichází o rodiče kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS, jímž trpí přibližně 6 % místních obyvatel. Velké africké rodiny se sirotků naštěstí většinou ujímají, kvůli chudobě a velkému počtu vlastních dětí ale často nemají dost prostředků, aby jim poskytly veškerou péči (od základního vzdělání až po přiměřenou výživu). Ve stacionáři se o osiřelé děti stará tým pracovníků a vychovatelů a doplňuje tak to, na co rodiny samy nestačí. Jedná se především o to:

  • zajistit a sledovat školní docházku dětí
  • převzít je každý den na konci vyučování
  • připravit dětem teplé jídlo
  • pomoci jim se studiem
  • umožnit jim sportovat
  • naučit je základy drobných řemeslných prací (šití, pletení košíků a sítí, truhlařina)
  • sledovat zdravotní stav dětí

Zrod a průběh projektu

Stavba stacionáře byla dokončena koncem roku 2007. Od té doby je Stacionář nepřetržitě v provozu a každoročně přijímá více než 200 dětí, sirotků. Pracuje zde 10 stálých zaměstnanců (vychovatelé, kuchařky, vyučující praktických řemesel, hlídači objektu) a další externí pracovníci. Všichni jsou to Středoafričané, kterým projekt poskytuje jinak vzácnou příležitost stálého zaměstnání a pravidelného příjmu. A to je v souladu s naším úsilím pomoci Středoafričanům „postavit se na vlastní nohy“.

Náklady na jeden rok provozu

Stacionáře jsou zhruba 20 000 euro a SIRIRI se na této částce podílí 50 %. Druhých 50 % zajišťuje jedna italská farnost. Tento dělený způsob financování přispívá k dlouhodobé udržitelnosti projektu v případě, že by jedna z organizací nebyla schopna na čas svůj závazek naplnit.

V následující tabulce uvádíme roční náklady na provoz Stacionáře:

330 000 Kč

jídlo

8 000 Kč

hygienické potřeby

3 000 Kč

léky

23 000 Kč

oblečení

97 000 Kč

školné a pomůcky do školy

91 000 Kč

platy (kuchařky a vychovatelé)

552 000 Kč

celkem

Projekt je v roce 2024 spolufinancován z prostředků SIRIRI částkou 5000 EUR.

Chcete podpořit provoz stacionáře?

Přispějte darem v jakékoliv výši nebo konkrétní částkou, která podpoří jedno dítě. Půlroční náklady na jedno dítě ve stacionáři jsou 1350 Kč.

Na podporu projektů Denního stacionáře pro sirotky, VŠ studentů a Střední školy v Bozoum jsme zřídili speciální transparentní účet 636738/5500. Příspěvky zaslané na tento účet nebudou využity na jiné účely.