Multifukční prostor (kurník) pro drobné zvířectvo

Zemědělská škola Karmel Bimbo a přidružená pedagogická farma změnily v září 2023 svého vedoucího. Je jím O. Stefano Molon – což je ta nejlepší osoba ze všech našich partnerů pro zahradničení a chov hospodářských zvířat. Jsou to jeho velké koníčky. Když přijel do Bangui, uvědomil si nedostatky stávající infrastruktury. Následkem toho studenti zemědělské školy nemají dostatek příležitostí naučit se nové techniky zemědělství a chovu zvířat. Farma navíc není zisková, což je ale cílem.

Malá domácí zvířata postrádají stáje. Patří mezi ně: králíci, krůty, křepelky, perličky nebo prasata. Jsou to však právě tyto chovy, které mohou být přínosem pro školu a farmu. Je tedy třeba vynaložit úsilí na stavbu budov, které by mohly tyto různé chovy drobných hospodářských zvířat pojmout.

Kurník – stávající budova pro drůbež

Projekt se skládá z:

1/ Vytvoření venkovního výběhu pro drůbež: drátěný plot připevněný ke kurníku tak, aby poskytoval venkovní prostor, samostatně krůtám, slepicím, kachnám a perličkám. Bude potřeba postavit malou základovou zeď z kamene a cementu, na kterou bude posazeno drátěné pletivo o délce 150 m.

2/ Stavba prostorné králíkárny: patnáct samic, několik samců a základní počet králíků na výkrm. Budova bude adaptována tak, aby se tam vešlo dostatek klecí a příslušenství. Jádro chovu králíků již existuje, ale špatně se s ním pracuje a to kvůli nedostatku místa a klecí.

3/ Stavba budovy pro chov několika stovek křepelek: kromě dobrého masa produkují křepelky také mnoho vajec, což místní spotřebitelé velmi oceňují.

Nově vznikající budovy doplní v roce 2024 již existující budovu, kterou vidíte na fotkách. Budou podobného stylu a společně tak vytvoří dostatečnou kapacitu pro chov drobného zvířectva.

Projekt byl v roce 2023 financován nevládní organizací SIRIRI částkou 16 000 EUR.