V srpnu 2018 vyškoleno celkem 238 středoafrických učitelů ze dvou měst

Ve středu 29. 8. se vrátila skupina čtrnácti českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve Středoafrické republice (SAR) vedli školení vzdělávacího programu Škola hrou české organizace SIRIRI. Program Škola hrou v SAR funguje od roku 2015. Během dvou týdnů bylo vyškoleno 191 středoafrických učitelů ve městě Bozoum. Dalších 47 učitelů bylo vyškoleno ve městě Bouar, ve kterém se školení pořádalo letos poprvé. Program je postaven na výuce v mateřském jazyce sango a má za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických základních škol.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

K týmu SIRIRI se na dva měsíce připojila americká stážistka

Na dva letní měsíce se k týmu SIRIRI připojila stážistka Sahana Lexie Matthews. Pracuje v pražské kanceláři v týmu, který je už teď mezinárodní, protože se skládá z dvou Francouzů, Češky, Slováka a nyní se na dva měsíce rozšířil o Američanku.

Sahana je původem z Los Angeles. V současné době studuje obor politické ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley se zaměřením na nerovnost a trestní právo. „Toto zaměření jem si vybrala, protože mě zajímá, jaký má vláda a její politika vliv na chudobu a nerovnost a jaké mohou být rozdílné dopady v jednotlivých zemí.

O SIRIRI jsem se dozvěděla v rámci školního programu, do kterého jsem se přihlásila. Kontaktovala jsem proto SIRIRI s dotazem, zda bych se mohla zapojit jako stážistka. Miluji českou kulturu a chtěla jsem ji lépe poznat na živo. I proto jsem se rozhodla navštívit Prahu. Praha je krásné město, které stojí za to prozkoumat. Takže letní zážitek jako stvořený!

Vybrala jsem si SIRIRI, protože se mi líbí práce, které se věnuje a měla jsem chuť se k takové úžasné věci přidat. O práci v neziskovém sektoru jsem se vždy zajímala, jsem proto ráda, že jsem si vybrala organizaci, v které navíc pracují úžasní a srdeční lidé. Mým úkolem v SIRIRI bylo pomáhat zejména v tom, v čem jsem mohla být se svou angličtinou užitečná. Mou hlavní činností bylo vyhledávání organizací a jiných institucí, kteří se angažují ve Středoafrické republice a vytvoření seznamu kontaktů. Dále jsem pomáhala s přípravou žádostí o granty a úpravu anglické verze webových stránek.“

Stáž Sahaně končí na konci července. Jak uplynulý pobyt a práci hodnotí? „Byl to pro mě zcela nový a vzrušující zážitek. Setkala jsem se s mnoha zajímavými lidmi a mohla jsem dělat prospěšnou práci. Zakusila jsem životní styl, který se od toho mého velmi liší. Zjistila jsem, že žít nějakou dobu na novém místě v jiném kulturním a jazykovém prostředí je velkou výzvou, ale také velmi prospěšnou a cennou zkušeností.

Po mém návratu do USA mě čeká závěrečný ročník studia. Po ukončení školy se právu začnu věnovat profesně. Doufám, že se do Evropy brzy opět vydám ať už v rámci práce či na dovolenou.“

Sahano, děkujeme za tvou práci a budeme se těšit na shledanou!


The SIRIRI team has welcomed an American intern

For these last two months of summer, Sahana Matthews has been a part of the SIRIRI team. She works at the Prague office with a team that is already international; made up of two Frenchmen, Czechs, Slovaks, and now an American.

Sahana is from Los Angeles, California. She is currently studying the field of Political Economics at the University of California, Berkeley with a focus on inequality and criminal justice. „I chose this focus because I am interested in how the government and its policies have an impact on poverty and inequality and how these policies vary between countries.

I learned about SIRIRI through a school program. I applied to the program, and the program contacted SIRIRI and asked if they would like to have me as an intern. I chose to come to Prague because I love the Czech culture and wanted to learn more about it. Prague is a beautiful city with so much to see and explore. It has truly made for a great summer experience.

I chose SIRIRI because I admire the work you are doing and wanted to contribute to such a wonderful cause. I have always wanted to work with an NGO, and am very glad I chose a company with such wonderful and welcoming people.  My task with SIRIRI has been to help in anything that requires English. My main task was to find organizations and other institutions in the United States who also engage in the Central African Republic and create a contact list. Additionally, I helped to prepare grant applications and edited the English version of the website.“

Sahana will leave the Czech Republic at the end of July. „My stay and work in Prague has been a completely new and exciting experience for me. I have met so many wonderful people and done very rewarding work. I have experienced a life-style that is very different from mine back home, and learned how challenging entering a new environment can be. I cannot thank SIRIRI enough for giving me this opportunity.

Upon my return to the USA, I will complete my final year of studies. After graduation, I will start working professionally. I hope that I will come back to Europe very soon, whether on business or on holiday.“

Sahana, thank you for your work and we look forward to seeing you again in the future!


L’équipe de SIRIRI accueille une stagiaire américaine

Sahana Matthews, stagiaire, a rejoint l’équipe de SIRIRI pendant les deux mois d’été. Elle travaille à Prague dans une équipe déjà internationale réunissant des Français, des Tchèques, des Slovaques et qui accueille maintenant une américaine.

Sahana vient de Los Angeles. Elle étudie actuellement l’économie politique à l’Université de Californie à Berkeley en s’intéressant plus particulièrement aux inégalités et au droit pénal. “J’ai choisi cette orientation parce que je m’intéresse à la façon dont le gouvernement et ses politiques ont un impact sur la pauvreté et l’inégalité et à la différence entre les différents pays.

J’ai connu SIRIRI dans le cadre du programme scolaire auquel je me suis inscrit. J’ai donc contacté SIRIRI pour savoir si je pouvais devenir stagiaire. J’aime la culture tchèque et je voulais mieux la connaître. C’est pourquoi j’ai décidé de venir à Prague. Prague est une ville magnifique où il y a beaucoup à explorer. C’était parfait pour la période estivale!

J’ai choisi SIRIRI parce que j’aime le travail que vous faites et que je voulais contribuer à la cause que vous défendez. J’ai toujours été intéressée de travailler pour une ONG, et je suis très heureuse d’avoir choisi une association avec des gens aussi merveilleux et accueillants. Ma tâche avec SIRIRI a été d’aider dans tout ce qui nécessite l’anglais. Ma mission principale consistait à trouver des organisations et d’autres institutions aux États-Unis qui s’impliquent également en République centrafricaine puis de créer une liste de contacts. De plus, j’ai aidé à préparer les demandes de subventions et ai corrigé la version anglaise du site Web. „

Sahana quittera la République tchèque à la fin du mois de juillet. “Mon séjour et mon travail à Prague ont été pour moi une expérience totalement nouvelle et passionnante: j’ai rencontré tant de personnes formidables et accompli un travail très enrichissant, j’ai vécu un style de vie très différent du mien et j’ai appris le défi que cela représente d’intégrer un nouvel environnement. Je ne remercierai jamais assez SIRIRI de m’avoir donné cette opportunité.
À mon retour aux États-Unis, je terminerai ma dernière année d’études. Après l’obtention du diplôme, je vais commencer à travailler. J’espère que je reviendrai très bientôt en Europe, que ce soit pour affaires ou en vacances. „

Sahana, merci pour votre travail et nous avons hâte de vous revoir bientôt!

Učitelé do škol, ne na pole!

„Měli jsme schůzku s učiteli k jejich postřehům k manuálu. Pak udělali nečekaný střih. Že vědí, v jaké zemi žijí, a jak je to tu s platy… Rádi a s chutí se školí ve Škole hrou, stojí je to ale hodně času a energie navíc. Dospělé děti některých učitelů studují, nemohou to utáhnout, dřou se, jsou vyčerpaní, stane se, že někdo i dva dny nejí, je nemocný, ale jde učit. Že nás prosí, aby SIRIRI našla nějaké peníze a pokud pracují dobře – což od nás slýchají – ať jim pomůžeme aspoň nějakou finanční podporou. Na škemrací řeči jsme už docela zvyklí, ale tentokrát nás to dostalo. Když tu je člověk uprostřed vší té bídy všeho druhu, víme, že mají pravdu, navíc opravdu už veliký kus práce odvedli. Řekli jsme jim, že nás z toho, co slyšíme, bolí srdce, ale že není v našich silách to zásadně vyřešit, ale uděláme, co bude možné, abychom pro ně našli peníze aspoň na nějakou jednorázovou prémii. Spočítali jsme, že jakýsi 13. plat pro každého z Bakanja plus pro několik venkovských šikovných učitelů s dobrými výsledky, znamená sehnat 50 000 Kč. To sehnat musíme…“ s těmito slovy se vrátili z evaluační cesty ředitel SIRIRI Fabrice Martin a iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová.

Přijde vám program Škola hrou smysluplný? Přispějte a pomozte nám podpořit učitele v jejich úsilí! Částky jakékoli výše posílejte na transparentní účet: 636631/5500 se zprávou pro příjemce: Učitelé do škol, ne na pole!

Pomozte nám sdílet výzvu a pošlete toto video známým.

Srdcařkou letošní Ceny Via Bona se stala Ludmila Böhmová

Nadace Via letos už pojedenadvacáté ocenila ty, kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v on-line hlasování. Ceny Via Bona udělila během slavnostního večera v La Fabrice v pěti kategoriích – Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá.

Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová, která přispívá ke zlepšení podmínek pro vzdělání dětí i učitelů ve Středoafrické republice. Ta je čtvrtou nejméně rozvinutou zemí na světě. Právě zde se rozhodla pomáhat obecně prospěšná společnost SIRIRI, kterou paní Böhmová spoluzakládala.

Celou zprávu o udílení cen najdete v článku Aktuálně.cz.

Děkujeme všem, kteří Ludmilu Böhmovou v hlasování podpořili svým hlasem!

foto: Anna Šolcová

Ludmila Böhmová mezi finalisty Ceny Via Bona

V roce 2006 stála Ludmila Böhmová po boku dalších 5 lidí při zakládání obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Na jejím fungování se aktivné podílela nejprve v českém jádru organizace, v roce 2011 se poprvé vydala do Středoafrické republiky. Tam nejprve po boku manžela Karola pomáhala při stavbě střední školy a ubytovny pro studenty. V roce 2015 iniciovala vzdělávací program Škola hrou, který má ve Středoafrické republice velkou odezvu.

Nadace Via již více než 20 let vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti formou Ceny Via Bona. Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně  lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.

Podpořte svým hlasem naši dobrovolnici. Hlasovat můžete zde: https://www.cenaviabona.cz/pribeh/ludmila-bohmova/

Příloha SIRIRI v Katolickém týdeníku

V úterý 5. 12. vyšla v Katolickém týdeníku příloha věnovaná aktivitám neziskové organizace SIRIRI.

Co v příloze také najdete?

  • dopis čtenářům misionáře O. Aurelia,
  • rozhovor se středoafrickým lingvistou Marcelem Diki-Kidiri,
  • článek muslimského školitele Thameura Debouby o jeho zapojení do programu Škola hrou,
  • odpovědi osobností na anketní otázku: Proč je důležité angažovat se v pomoci někomu na druhém konci světa?,
  • text dobrovolnice Jany Karasové o tom, jak se připravují podklady pro středoafrického ministra školství a také to,
  • co všechno dokáže 200 Kč ve Středoafrické republice…

Celou přílohu najdete zde.

Co kilometr, to slabikář – běh pro Středoafrickou republiku

Zveme vás na charitativní běh pořádaný Francouzským Lyceem v Praze. Běh se uskuteční v sobotu 11. 11. od 11:00 v oboře Hvězda. Za každý uběhnutý kilometr běžec nebo jeho sponzoři podpoří vzdělávací program Škola hrou částkou 50 – 100 Kč. Ti nejvytrvalejší mohou svým během podpořit až 30 středoafrických školáků! 

Běh se uskuteční v oboře Hvězda v sobotu 11. listopadu, start v 11:00.

Zúčastnit se může každý zaregistrovaný běžec. Registrace bude probíhat před začátkem běhu mezi 9:00 – 10:30. Startovné činí 50 Kč.

Délka trati: 1 až 10 km. Každý běžec si může zvolit délku trati, která mu vyhovuje. 1 okruh = 1 km. Za každý uběhnutý okruh se platí 50 – 100 Kč. „Uběhnuté“ finance budou určeny na podporu programu Škola hrou ve Středoafrické republice. Běžec si odběhnuté kilometry buď zaplatí sám, může si také sehnat sponzory, které sám osloví.

Náklady na jeden slabikář ve středoafrickém jazyce sango činí cca 50 Kč. Jeden uběhnutý kilometr tedy znamená jeden slabikář pro tři děti do lavice.

Pro malé běžce je připraven běh na 300 m.

Po zaplacení registrace každý běžec dostane běžecký průkaz, který si viditelně připne na oblečení. Za každý uběhnutý okruh si zaškrtne jedno pole.

Čas nebude měřen. Organizace SIRIRI ve Středoafrické republice působí déle než 11 let. Od začátku víme, že naše práce je běh na dlouhou trať – při tomto běhu není důležitá rychlost, ale zejména vytrvalost.

Poběžte s námi a pomozte nám vyběhat lepší vzdělání pro středoafrické školáky!

Více informací o programu Škola hrou najdete zde.

Leták s informacemi si můžete stáhnout zde.

Škola hrou 2017 v grafech

V srpnu 2017 odjelo 12 dobrovolníků do Středoafrické republiky. Ve městě Bozoum vyškolili v rámci vzdělávacího programu Škola hrou celkem 230 učitelů. Školení probíhají již od roku 2015. Letošní bylo nové v tom, že lektoři SIRIRI školili po boku středoafrických školitelů, kteří se kurzů zúčastnili v předchozích letech.

Ve Středoafrické republice převažují v učitelské profesi muži, stejně tak tomu bylo i u účastníků školení. Muži tvořili více než ¾ z celkového počtu. Zhruba čtvrtina účastníků má delší pedagogickou praxi než 10 let, další více než čtvrtinu respondentů tvoří učitelé s praxí mezi 4 a 9 lety. 28 % učitelů učí 1 – 3 roky.

Jak dlouho učí?


Mezi účastníky byli kromě učitelů i školští inspektoři a stážisté. Nově také přibyli učitelé – rodiče. Tito učitelé jsou absolventi 45 denního kurzu v Regionálním školícím centru, čímž dosáhnou v místní komunitě nejvyššího vzdělání. Jiné pedagogické vzdělání nemají. Na jejich mzdu se skládají rodiče žáků.

Kdo se kurzů zúčastnil?

Školy v SAR se obecně potýkají s problémem vysokého počtu žáků ve třídě. Tyto problémy jsou lépe ošetřené v církevních školách, kde zřizovatel navíc dbá na pravidelnou mzdu učitelů a zároveň klade nároky na kvalitu práce učitele. Téměř polovina účastníků kurzů má ve své třídě více než 75 žáků, 22 % učitelů má ve třídě dokonce více než 100 žáků. Pouze 25 % učitelů jich má ve třídě 10 až 49. Průměr počtu žáků ve třídě v SAR je 89.

Kolik žáků mají učitelé ve třídě?

Učiteli ve Středoafrické republice se často stávají lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním v rámci komunity. Často nemají ani maturitu a jejich vzdělání je postaveno na různých pedagogických seminářích. Jen 10 % učitelů má vysokoškolské vzdělání.

Program Škola hrou v SAR je zaměřen na zkvalitnění výuky na prvním stupni základní školy. První stupeň je nejčastěji nejvyšší dosažitelný stupeň vzdělání, protože mimo okresní města nejsou vyšší stupně škol (druhý stupeň ZŠ a SŠ s maturitou) k dispozici. Graf níže ukazuje, kolik učitelů učí ve které třídě. Program Škola hrou je postaven na výuce v rodném jazyce sango, kterou je nejlépe zahájit již v prvním ročníku. Je proto skvělé, že většina absolventů kurzů má na starost právě třídy prvňáčků.

V jaké třídě učitelé učí?

Všichni účastníci školení mají zkušenost se špatným prospěchem žáků, který vede k nutnosti opakovat některé ročníky. Více než polovina z nich uvedla, že žáků, kteří každoročně opakují ročník, je do deseti. Téměř polovina učitelů uvedla, že opakujících žáků je více než 10. A 4 % respondentů dokonce uvedlo, že opakujících žáků je více než 50 ve třídě. Z výsledků evaluací, které od začátku programu SIRIRI realizuje, se potvrzuje, že výuka v rodném sangu je zásadní. Pilotní rok, kdy se první tři třídy učily v jazyce sango, ukázal, že číst a psát se naučí 90 % ještě před koncem roku. Přitom podle dosavadních statistik až 50 % absolventů prvního stupně základní školy neumí číst a psát.

Kolik žáků opakuje třídu?


Problémy, které učitele v SAR tíží, jsou nemoci dětí a špatná bezpečnost v zemi. To jsou problémy, s kterými se Středoafrická republika, jako jedna z nejchudších zemí světa, potýká dlouhodobě. SIRIRI o těchto problémem opakovaně informuje, bohužel není v limitovaných možnostech nevládní organizace přistupovat k problémům systémově, ale zmírňuje jen důsledky. Až 131 učitelů hovoří o tom, že jim práci ztěžuje nedostatek učebních pomůcek. V tom SIRIRI pomáhá výrobou učebnic v sangu (slabikář a čítanka), sad písmenek a číslic a nástěnnými didaktickými kresbami, které nahrazují chybějící učebnice. Mimo to také školitelé ukazují učitelům, co vše může sloužit jako učební pomůcka (vlastní tělo, přírodní materiály, atd.). Ve školách, ve kterých se program Škola hrou úspěšně realizuje se ukázalo, že pozitivně hodnotí výsledky také rodiče dětí, oceňují i to, že děti do školy chodí rády. Věříme proto, že program pomůže i v dalších oblastech, které učitelé vnímají negativně.

Co trápí učitele v jejich práci?
Drtivé většině účastníků se kurzy líbily a ti, kteří by se příští rok chtěli zúčastnit školení znovu, mají nápady na témata, která jim chybí. Mezi ně patří metodika k dalším předmětům (biologie, dějepis), metodika, která by učitelům pomohla s přechodem na francouzštinu. Velká část učitelů by také ocenila dvoutýdenní školení (zatím školení vždy probíhalo jen jeden týden).

Co by učitelé přivítali?


Učitelé, kteří podle programu Škola hrou již učili v předchozích letech, potvrdili že program přináší výsledky a že děti lépe prospívají. 30 % účastníků zatím nemá přímé zkušenosti s programem a s jeho dopadem na prospěch žáků.

Pokud učíte v sangu, máte dojem, že děti prospívají?

S přípravnou a vyhodnocením dotazníků pro učitele nám pomohla firma InsightLab s.r.o. Děkujeme!

Kompletní prezentaci s grafy najdete zde.

Školitelé programu Škola hrou se vrátili ze SAR

Po dvou týdenní cestě se ze Středoafrické republiky vrátila skupina českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve městě Bozoum vyškolili 244 středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Dobrovolnice Jana Karasová ve Středoafrické republice zůstává až do konce září. Během svého prodlouženého pobytu bude pomáhat učitelům v začátku školního roku a také bude konzultovat nové didaktické kresby, kterých by mělo být ve školách v okolí města Bozoum realizováno dvacet. O jejím působení vás budeme informovat na webu SIRIRI a na FB stránkách SIRIRI.

O průběhu školení si můžete přečíst na blogu: https://siriri.blog.respekt.cz/

Tiskovou zprávu k jejich příjezdu najdete zde.