Ludmila Böhmová mezi finalisty Ceny Via Bona

V roce 2006 stála Ludmila Böhmová po boku dalších 5 lidí při zakládání obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Na jejím fungování se aktivné podílela nejprve v českém jádru organizace, v roce 2011 se poprvé vydala do Středoafrické republiky. Tam nejprve po boku manžela Karola pomáhala při stavbě střední školy a ubytovny pro studenty. V roce 2015 iniciovala vzdělávací program Škola hrou, který má ve Středoafrické republice velkou odezvu.

Nadace Via již více než 20 let vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti formou Ceny Via Bona. Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně  lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.

Podpořte svým hlasem naši dobrovolnici. Hlasovat můžete zde: https://www.cenaviabona.cz/pribeh/ludmila-bohmova/