SIRIRI se zapojila do letošních oslav Giving Tuesday. Podpořte nás!

Giving Tuesday se po celém světě slaví již od roku 2012. Do Česka přišel v roce 2016 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Během chvíle se stal globálním dárcovským hnutím, které je poháněno jednotlivci, rodinami, neziskovými organizacemi, firmami a komunitami po celém světě.

Giving Tuesday přichází jako protipól k nákupnímu šílenství na Black Friday. Miliony lidí se na Giving Tuesday spojí, aby nejen v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí. Pojďte společně s námi v úterý po černém pátku na oplátku všichni udělat něco dobrého. Tvořit pomocí dobra lepší svět.

SIRIRI se do letošních oslav dárcovství zapojila s projektem podpory výuky automechaniků. Proč? Středoafrická republika trpí akutním nedostatkem střední řemeslnické třídy. Většina obyvatel absolvuje pouze základní školu a dále pracuje v zemědělství. Šikovní řemeslníci jsou nedostatkovým zbožím. Protože často nejsou k dostání náhradní díly nebo různé komponenty, cení se umění poradit si s málem, ale také odvést práci kvalitní a trvanlivou. Učiliště pro automechaniky zajišťuje karmelitánská misie ve středoafrickém městě Baoro. Česká organizace SIRIRI dlouhodobě podporuje provoz této školy. Jak můžete těmto lidem pomoci? Měsíční náklady na jednoho studenta činí cca 840 Kč.

Celou výzvu najdete zde.