Spolupráce v podání středoafrických učitelů

Na lavičce pod tmavě zeleným mangovníkem sedí šestice středoafrických učitelů a učitelek, žonglují s provázkem, lepicí páskou a několika lékařskými špachtlemi a nad něčím se už pár minut dohadují. Opodál stojí ještě další skupinky zabrané do práce. Jinak zeje školní dvůr základky svatého Josefa ve středoafrickém Bouaru prázdnotou. Je to v podstatě jen hliněný plac obehnaný zídkou, lemovaný dvěma jednopatrovými budovami se třídami, stožárem na vlajku uprostřed a s latrínami u jedné strany betonového plotu. Jednotvárnost červené hlíny narušuje jen mangovník kousek od hlavních školních vrat. Jeho okolí se na pár dnů proměnilo v parkoviště několika motorek a kol, na kterých každý den dojíždějí někteří z 85 účastníků týdenního školení Škola hrou ve Středoafrické republice. Školní rok tu začne v polovině září a oni se nyní společně připravují na tom, aby jejich žáky škola zase o trochu více bavila a aby si z ní odnesli co nejvíce. V Bouaru se školení koná podruhé. To ve sto kilometrů vzdáleném městě Bozoum se učitelé setkávají již popáté. Školí je 11 evropských dobrovolníků a 25 středoafrických učitelů, inspektorů a školních koordinátorů, kteří už s programem mají zkušenosti.

Vypadá to, že porada pod mangovníkem je u konce a skupinka se pouští do práce. Strom přichází o několik listů a pár větví. A ty se společně s provázkem, páskou a špachtlemi pod rukama učitelů proměňují v malé domečky. Je druhý den školení a účastníci si právě zkouší, jak funguje skupina, která se snaží vzájemně spolupracovat. O půl hodiny později je hotovo. Uprostřed třídy stojí pět rozdílných domečků. „Stejné zadání, stejný základní materiál, a přitom každá skupinka došla k jinému řešení. Nepřipomíná vám to něco?“ naráží školitelé na jednu z dříve zmiňovaných pouček o tom, že v mnoha situacích neexistuje jen jedno správné řešení a jediná správná odpověď. Jakmile se učitele začnou bavit o tom, jak jejich skupinka pracovala, zjišťují, že mají rozdílné nejen výsledky své práce, ale taky to, jak k nim došli. Zatímco jedna skupinka mluví o tom, jak každý přispěl kouskem svého nápadu, jak by domeček mohl vypadat, jiná vypráví, že pracovali podle rad dvou učitelů, kteří už někdy dům stavěli. Další zase popisuje, jak se jim ze začátku nedařilo a domeček padal, tak pak museli vymyslet jiný způsob, jak jej dát dohromady.

„Zvládli byste takový domeček postavit každý sám?“ ptají se školitelé. „Ne!“ ozve se sborově. „O čem tedy podle vás je spolupráce?“ kladou školitelé další otázku k zamyšlení. Po chvilce ticha se postupně ozývají různé nápady: „O vzájemné pomoci.“ „O společných nápadech.“ „O tom, že se učíme pracovat a domluvit se s dalšími lidmi.“ „O tom, že se od druhých naučíme něco, co sami ještě neumíme.“ Někteří učitelé se přidávají do diskuze, další souhlasně pokyvují, jiní si názory ostatních zapisují do příručky pěti pedagogických principů pod velký červený nápis „spolupráce“. Na dalších stranách najdou představené zbývající principy: názornost, praktičnost, náročnost myšlení a evaluace. Během šesti dnů školení dostanou spoustu příležitostí zažít je v praxi a vymýšlet, jak podle nich pracovat ve svých třídách. Pro dvě třetiny učitelů z bouarské skupiny je to poprvé, kdy se s takovýmto přístupem k výuce setkávají.

To většina ze 150 bozoumských účastníků má tyto pedagogické základy zvládnuté již z předchozích školení a prověřené zkušeností ze tříd. Letos se proto mohou pustit hlouběji a promýšlet, jak učit smysluplně a zajímavě matematiku a čtení. Před „čtecí“ třídou stojí evropská školitelka Pascale a obstojným sangem (národním jazykem Středoafrické republiky) čte text z čítanky. Jakmile dočte, ptá se své třídy, jaké to bylo. Někteří uznale pokyvují. Pascale má pro ně ale ještě důležitější otázku: „Myslíte si, že vím, o čem jsem vám četla?“ Pascale zná ze sanga jen pár frází a takto názorně ukazuje, jaký je rozdíl mezi schopností text přečíst a schopností mu opravdu porozumět – a díky tomu si z něj něco odnést. A právě o té druhé schopnosti se Pascalina třída celý týden školení baví. Pomáhají jim při tom didaktické pomůcky v sangu – živá abeceda, slabikář a hlavně zmíněná čítanka.

Díky školení a pomůckám z programu Škola hrou mohou už pět let učitelé prvních a druhých tříd základní školy vyučovat čtení i psaní v jazyce sango, kterým mluví přes 90 procent Středoafričanů a je tak pro děti mnohem přirozenější než v běžné komunikaci málo používána oficiální francouzština. Koneckonců sango je jako jazyk výuky ukotveno i ve středoafrických osnovách pro první třídu. Z dobrého důvodu. Děti se v sangu naučí psát i číst výrazně rychleji a lépe. Zkušenost ze tříd ukazuje, že snazší je pro ně pak i přechod na výuku ve francouzštině. A díky školení Škola hrou je pro jejich učitele snazší jim nejen tyto dovednosti předat.

Autorkou textu i fotografií je školitelka Jana Karasová. Více informací o vzdělávacím programu Škola hrou najdete zde.

Další ročník letních kurzů Škola hrou v SAR na spadnutí

Tak jako v posledních čtyřech letech, se i letos v polovině srpna chystá početná skupina českých a francouzských dobrovolníků do Středoafrické republiky na dvoutýdenní školení středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Co je v letošním roce novinkou? 

Po letních kurzech je ve Středoafrické republice, ve které program běží od roku 2015 velký poptávka. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli zorganizovat školení ve dvou městech zároveň. V letošním roce už poběží dva plnohodnotné kurzy ve městech Bozoum a Bouar. Výjezdu se zúčastní 11 českých a francouzských dobrovolníků, skupiny školitelů budou mít na starost dvě koordinátorky. V letošním roce bude více posílena pozice středoafrických školitelů, kterých bude letos 26. Po boku některých středoafrických zkušených školitelů proto budou ti evropští spíše v roli supervizorů.

Ve městě Bozoum kurzy poběží již pátým rokem. Mezi účastníky tak budou učitelé, kteří se kurzů účastní poněkolikáté. I tomu bude proto přizpůsoben program a některé skupiny budou rozděleny podle témat i pro učitele vyšších tříd, jejichž žáci již zvládli základní dovednosti. Novými tématy tedy bude matematika a práce s čítankou.

Financování programu Škola hrou v SAR

Aktivity SIRIRI jsou z 90 % financovány z darů individuálních a firemních dárců. Podpořte program i vy!

V srpnu 2018 vyškoleno celkem 238 středoafrických učitelů ze dvou měst

Ve středu 29. 8. se vrátila skupina čtrnácti českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve Středoafrické republice (SAR) vedli školení vzdělávacího programu Škola hrou české organizace SIRIRI. Program Škola hrou v SAR funguje od roku 2015. Během dvou týdnů bylo vyškoleno 191 středoafrických učitelů ve městě Bozoum. Dalších 47 učitelů bylo vyškoleno ve městě Bouar, ve kterém se školení pořádalo letos poprvé. Program je postaven na výuce v mateřském jazyce sango a má za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických základních škol.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Učitelé do škol, ne na pole!

„Měli jsme schůzku s učiteli k jejich postřehům k manuálu. Pak udělali nečekaný střih. Že vědí, v jaké zemi žijí, a jak je to tu s platy… Rádi a s chutí se školí ve Škole hrou, stojí je to ale hodně času a energie navíc. Dospělé děti některých učitelů studují, nemohou to utáhnout, dřou se, jsou vyčerpaní, stane se, že někdo i dva dny nejí, je nemocný, ale jde učit. Že nás prosí, aby SIRIRI našla nějaké peníze a pokud pracují dobře – což od nás slýchají – ať jim pomůžeme aspoň nějakou finanční podporou. Na škemrací řeči jsme už docela zvyklí, ale tentokrát nás to dostalo. Když tu je člověk uprostřed vší té bídy všeho druhu, víme, že mají pravdu, navíc opravdu už veliký kus práce odvedli. Řekli jsme jim, že nás z toho, co slyšíme, bolí srdce, ale že není v našich silách to zásadně vyřešit, ale uděláme, co bude možné, abychom pro ně našli peníze aspoň na nějakou jednorázovou prémii. Spočítali jsme, že jakýsi 13. plat pro každého z Bakanja plus pro několik venkovských šikovných učitelů s dobrými výsledky, znamená sehnat 50 000 Kč. To sehnat musíme…“ s těmito slovy se vrátili z evaluační cesty ředitel SIRIRI Fabrice Martin a iniciátorka programu Škola hrou Ludmila Böhmová.

Přijde vám program Škola hrou smysluplný? Přispějte a pomozte nám podpořit učitele v jejich úsilí! Částky jakékoli výše posílejte na transparentní účet: 636631/5500 se zprávou pro příjemce: Učitelé do škol, ne na pole!

Pomozte nám sdílet výzvu a pošlete toto video známým.

Srdcařkou letošní Ceny Via Bona se stala Ludmila Böhmová

Nadace Via letos už pojedenadvacáté ocenila ty, kteří pomáhají druhým. O vítězích rozhodovala veřejnost svými hlasy v on-line hlasování. Ceny Via Bona udělila během slavnostního večera v La Fabrice v pěti kategoriích – Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá firma a Závěť pomáhá.

Vítězem kategorie Srdcař se stala Ludmila Böhmová, která přispívá ke zlepšení podmínek pro vzdělání dětí i učitelů ve Středoafrické republice. Ta je čtvrtou nejméně rozvinutou zemí na světě. Právě zde se rozhodla pomáhat obecně prospěšná společnost SIRIRI, kterou paní Böhmová spoluzakládala.

Celou zprávu o udílení cen najdete v článku Aktuálně.cz.

Děkujeme všem, kteří Ludmilu Böhmovou v hlasování podpořili svým hlasem!

foto: Anna Šolcová

Ludmila Böhmová mezi finalisty Ceny Via Bona

V roce 2006 stála Ludmila Böhmová po boku dalších 5 lidí při zakládání obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Na jejím fungování se aktivné podílela nejprve v českém jádru organizace, v roce 2011 se poprvé vydala do Středoafrické republiky. Tam nejprve po boku manžela Karola pomáhala při stavbě střední školy a ubytovny pro studenty. V roce 2015 iniciovala vzdělávací program Škola hrou, který má ve Středoafrické republice velkou odezvu.

Nadace Via již více než 20 let vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti formou Ceny Via Bona. Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně  lidé, kteří nezištně pomáhají konkrétním jedincům a místům, podporují různá veřejně prospěšná témata nebo neziskové organizace. Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás, bez ohledu na věk a společenské postavení.

Podpořte svým hlasem naši dobrovolnici. Hlasovat můžete zde: https://www.cenaviabona.cz/pribeh/ludmila-bohmova/

Co kilometr, to slabikář – běh pro Středoafrickou republiku

Zveme vás na charitativní běh pořádaný Francouzským Lyceem v Praze. Běh se uskuteční v sobotu 11. 11. od 11:00 v oboře Hvězda. Za každý uběhnutý kilometr běžec nebo jeho sponzoři podpoří vzdělávací program Škola hrou částkou 50 – 100 Kč. Ti nejvytrvalejší mohou svým během podpořit až 30 středoafrických školáků! 

Běh se uskuteční v oboře Hvězda v sobotu 11. listopadu, start v 11:00.

Zúčastnit se může každý zaregistrovaný běžec. Registrace bude probíhat před začátkem běhu mezi 9:00 – 10:30. Startovné činí 50 Kč.

Délka trati: 1 až 10 km. Každý běžec si může zvolit délku trati, která mu vyhovuje. 1 okruh = 1 km. Za každý uběhnutý okruh se platí 50 – 100 Kč. „Uběhnuté“ finance budou určeny na podporu programu Škola hrou ve Středoafrické republice. Běžec si odběhnuté kilometry buď zaplatí sám, může si také sehnat sponzory, které sám osloví.

Náklady na jeden slabikář ve středoafrickém jazyce sango činí cca 50 Kč. Jeden uběhnutý kilometr tedy znamená jeden slabikář pro tři děti do lavice.

Pro malé běžce je připraven běh na 300 m.

Po zaplacení registrace každý běžec dostane běžecký průkaz, který si viditelně připne na oblečení. Za každý uběhnutý okruh si zaškrtne jedno pole.

Čas nebude měřen. Organizace SIRIRI ve Středoafrické republice působí déle než 11 let. Od začátku víme, že naše práce je běh na dlouhou trať – při tomto běhu není důležitá rychlost, ale zejména vytrvalost.

Poběžte s námi a pomozte nám vyběhat lepší vzdělání pro středoafrické školáky!

Více informací o programu Škola hrou najdete zde.

Leták s informacemi si můžete stáhnout zde.

Škola hrou 2017 v grafech

V srpnu 2017 odjelo 12 dobrovolníků do Středoafrické republiky. Ve městě Bozoum vyškolili v rámci vzdělávacího programu Škola hrou celkem 230 učitelů. Školení probíhají již od roku 2015. Letošní bylo nové v tom, že lektoři SIRIRI školili po boku středoafrických školitelů, kteří se kurzů zúčastnili v předchozích letech.

Ve Středoafrické republice převažují v učitelské profesi muži, stejně tak tomu bylo i u účastníků školení. Muži tvořili více než ¾ z celkového počtu. Zhruba čtvrtina účastníků má delší pedagogickou praxi než 10 let, další více než čtvrtinu respondentů tvoří učitelé s praxí mezi 4 a 9 lety. 28 % učitelů učí 1 – 3 roky.

Jak dlouho učí?


Mezi účastníky byli kromě učitelů i školští inspektoři a stážisté. Nově také přibyli učitelé – rodiče. Tito učitelé jsou absolventi 45 denního kurzu v Regionálním školícím centru, čímž dosáhnou v místní komunitě nejvyššího vzdělání. Jiné pedagogické vzdělání nemají. Na jejich mzdu se skládají rodiče žáků.

Kdo se kurzů zúčastnil?

Školy v SAR se obecně potýkají s problémem vysokého počtu žáků ve třídě. Tyto problémy jsou lépe ošetřené v církevních školách, kde zřizovatel navíc dbá na pravidelnou mzdu učitelů a zároveň klade nároky na kvalitu práce učitele. Téměř polovina účastníků kurzů má ve své třídě více než 75 žáků, 22 % učitelů má ve třídě dokonce více než 100 žáků. Pouze 25 % učitelů jich má ve třídě 10 až 49. Průměr počtu žáků ve třídě v SAR je 89.

Kolik žáků mají učitelé ve třídě?

Učiteli ve Středoafrické republice se často stávají lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním v rámci komunity. Často nemají ani maturitu a jejich vzdělání je postaveno na různých pedagogických seminářích. Jen 10 % učitelů má vysokoškolské vzdělání.

Program Škola hrou v SAR je zaměřen na zkvalitnění výuky na prvním stupni základní školy. První stupeň je nejčastěji nejvyšší dosažitelný stupeň vzdělání, protože mimo okresní města nejsou vyšší stupně škol (druhý stupeň ZŠ a SŠ s maturitou) k dispozici. Graf níže ukazuje, kolik učitelů učí ve které třídě. Program Škola hrou je postaven na výuce v rodném jazyce sango, kterou je nejlépe zahájit již v prvním ročníku. Je proto skvělé, že většina absolventů kurzů má na starost právě třídy prvňáčků.

V jaké třídě učitelé učí?

Všichni účastníci školení mají zkušenost se špatným prospěchem žáků, který vede k nutnosti opakovat některé ročníky. Více než polovina z nich uvedla, že žáků, kteří každoročně opakují ročník, je do deseti. Téměř polovina učitelů uvedla, že opakujících žáků je více než 10. A 4 % respondentů dokonce uvedlo, že opakujících žáků je více než 50 ve třídě. Z výsledků evaluací, které od začátku programu SIRIRI realizuje, se potvrzuje, že výuka v rodném sangu je zásadní. Pilotní rok, kdy se první tři třídy učily v jazyce sango, ukázal, že číst a psát se naučí 90 % ještě před koncem roku. Přitom podle dosavadních statistik až 50 % absolventů prvního stupně základní školy neumí číst a psát.

Kolik žáků opakuje třídu?


Problémy, které učitele v SAR tíží, jsou nemoci dětí a špatná bezpečnost v zemi. To jsou problémy, s kterými se Středoafrická republika, jako jedna z nejchudších zemí světa, potýká dlouhodobě. SIRIRI o těchto problémem opakovaně informuje, bohužel není v limitovaných možnostech nevládní organizace přistupovat k problémům systémově, ale zmírňuje jen důsledky. Až 131 učitelů hovoří o tom, že jim práci ztěžuje nedostatek učebních pomůcek. V tom SIRIRI pomáhá výrobou učebnic v sangu (slabikář a čítanka), sad písmenek a číslic a nástěnnými didaktickými kresbami, které nahrazují chybějící učebnice. Mimo to také školitelé ukazují učitelům, co vše může sloužit jako učební pomůcka (vlastní tělo, přírodní materiály, atd.). Ve školách, ve kterých se program Škola hrou úspěšně realizuje se ukázalo, že pozitivně hodnotí výsledky také rodiče dětí, oceňují i to, že děti do školy chodí rády. Věříme proto, že program pomůže i v dalších oblastech, které učitelé vnímají negativně.

Co trápí učitele v jejich práci?
Drtivé většině účastníků se kurzy líbily a ti, kteří by se příští rok chtěli zúčastnit školení znovu, mají nápady na témata, která jim chybí. Mezi ně patří metodika k dalším předmětům (biologie, dějepis), metodika, která by učitelům pomohla s přechodem na francouzštinu. Velká část učitelů by také ocenila dvoutýdenní školení (zatím školení vždy probíhalo jen jeden týden).

Co by učitelé přivítali?


Učitelé, kteří podle programu Škola hrou již učili v předchozích letech, potvrdili že program přináší výsledky a že děti lépe prospívají. 30 % účastníků zatím nemá přímé zkušenosti s programem a s jeho dopadem na prospěch žáků.

Pokud učíte v sangu, máte dojem, že děti prospívají?

S přípravnou a vyhodnocením dotazníků pro učitele nám pomohla firma InsightLab s.r.o. Děkujeme!

Kompletní prezentaci s grafy najdete zde.

Školitelé programu Škola hrou se vrátili ze SAR

Po dvou týdenní cestě se ze Středoafrické republiky vrátila skupina českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve městě Bozoum vyškolili 244 středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Dobrovolnice Jana Karasová ve Středoafrické republice zůstává až do konce září. Během svého prodlouženého pobytu bude pomáhat učitelům v začátku školního roku a také bude konzultovat nové didaktické kresby, kterých by mělo být ve školách v okolí města Bozoum realizováno dvacet. O jejím působení vás budeme informovat na webu SIRIRI a na FB stránkách SIRIRI.

O průběhu školení si můžete přečíst na blogu: https://siriri.blog.respekt.cz/

Tiskovou zprávu k jejich příjezdu najdete zde.

Škola hrou míří opět do Bozoum

V úterý 15. 8. odlétá skupina dvanácti dobrovolníků do Středoafrické republiky (SAR) školit místní středoafrické učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou, který vychází z myšlenek J. A. Komenského a moderní pedagogiky. Kurzy pro učitele v SAR se budou konat již potřetí.

Program Škola hrou ve Středoafrické republice má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání na prvním stupni základních škol. Učitelé si během kurzů osvojují moderní didaktické metody a seznamují se s učením J. A. Komenského, na jehož myšlenkách je program postaven. Učitelé dostávají jednoduché didaktické pomůcky a nové slabikáře v jazyce sango, kterému středoafrické děti rozumí. Dosud se totiž děti v první třídě učily číst a psát v úřední francouzštině, nebylo tedy výjimkou, že po ukončení prvního stupně uměla číst a psát jen necelá polovina dětí. Program Škola hrou je v souladu s dlouhodobými doporučeními a průzkumy UNESCO, které se týkají výuky v národním jazyce.

V roce 2015 dva zástupci SIRIRI vyškolili 25 učitelů, v roce 2016 do SAR odjelo 10 dobrovolníků z toho dva výtvarníci. Osm školitelů tehdy vyškolilo celkem 130 a školení mělo dopad na více než 12 000 žáků. Výtvarníci během dvou týdnů během školení v roce 2016 vyzdobilo několik tříd didaktickými kresbami. Letos do SAR míří 12 školitelů s mezinárodním zastoupením (3 Francouzi a 9 Čechů).

Novinkou pro středoafrické učitele letos bude i nová učebnice – čítanka v sangu, která navazuje na slabikář ABC na yanga ti Sango, který SIRIRI ve spolupráci s českým výtvarníkem (David Böhm), českou grafičkou (Adéla Svobodová) a českými a středoafrickými pedagogy (Ludmila Böhmová, Václava Bratinková a Jan Korda) připravila v roce 2016. Tvůrčí tým v roce 2017 obohatil pro přípravu čítanky český výtvarník (Jiří Franta), středoafrický výtvarník (Didier Kassaï) a středoafrický lingvista (Marcel Diki-Kidiri).

Více informací najdete v tiskové zprávě. Aktuální informace ze školení v Africe můžete sledovat na našich FB stránkách.

Nadace ČEZ podpořila Školu hrou

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit program SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické republice (SAR). Příspěvek ve výši 242 867 Kč je určen na pořádání semináře pro školitele – dobrovolníky, kteří v srpnu vyjedou do SAR školit středoafrické učitele. Kromě nákladů na semináře bude příspěvek použit také na výrobu didaktických pomůcek (slabikáře, manuály, sady Živé abecedy a písmenek) pro školitele a pro účastníky školení v SAR. Zbytek částky bude využit na další pomůcky pro školitele a účastníky.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu. Poděkování patří i všem dalším dárcům, díky kterým se letošní kurz pro středoafrické učitele bude moci uskutečnit.