Příloha SIRIRI v Katolickém týdeníku

V úterý 5. 12. vyšla v Katolickém týdeníku příloha věnovaná aktivitám neziskové organizace SIRIRI.

Co v příloze také najdete?

  • dopis čtenářům misionáře O. Aurelia,
  • rozhovor se středoafrickým lingvistou Marcelem Diki-Kidiri,
  • článek muslimského školitele Thameura Debouby o jeho zapojení do programu Škola hrou,
  • odpovědi osobností na anketní otázku: Proč je důležité angažovat se v pomoci někomu na druhém konci světa?,
  • text dobrovolnice Jany Karasové o tom, jak se připravují podklady pro středoafrického ministra školství a také to,
  • co všechno dokáže 200 Kč ve Středoafrické republice…

Celou přílohu najdete zde.

Co kilometr, to slabikář – běh pro Středoafrickou republiku

Zveme vás na charitativní běh pořádaný Francouzským Lyceem v Praze. Běh se uskuteční v sobotu 11. 11. od 11:00 v oboře Hvězda. Za každý uběhnutý kilometr běžec nebo jeho sponzoři podpoří vzdělávací program Škola hrou částkou 50 – 100 Kč. Ti nejvytrvalejší mohou svým během podpořit až 30 středoafrických školáků! 

Běh se uskuteční v oboře Hvězda v sobotu 11. listopadu, start v 11:00.

Zúčastnit se může každý zaregistrovaný běžec. Registrace bude probíhat před začátkem běhu mezi 9:00 – 10:30. Startovné činí 50 Kč.

Délka trati: 1 až 10 km. Každý běžec si může zvolit délku trati, která mu vyhovuje. 1 okruh = 1 km. Za každý uběhnutý okruh se platí 50 – 100 Kč. „Uběhnuté“ finance budou určeny na podporu programu Škola hrou ve Středoafrické republice. Běžec si odběhnuté kilometry buď zaplatí sám, může si také sehnat sponzory, které sám osloví.

Náklady na jeden slabikář ve středoafrickém jazyce sango činí cca 50 Kč. Jeden uběhnutý kilometr tedy znamená jeden slabikář pro tři děti do lavice.

Pro malé běžce je připraven běh na 300 m.

Po zaplacení registrace každý běžec dostane běžecký průkaz, který si viditelně připne na oblečení. Za každý uběhnutý okruh si zaškrtne jedno pole.

Čas nebude měřen. Organizace SIRIRI ve Středoafrické republice působí déle než 11 let. Od začátku víme, že naše práce je běh na dlouhou trať – při tomto běhu není důležitá rychlost, ale zejména vytrvalost.

Poběžte s námi a pomozte nám vyběhat lepší vzdělání pro středoafrické školáky!

Více informací o programu Škola hrou najdete zde.

Leták s informacemi si můžete stáhnout zde.

Škola hrou 2017 v grafech

V srpnu 2017 odjelo 12 dobrovolníků do Středoafrické republiky. Ve městě Bozoum vyškolili v rámci vzdělávacího programu Škola hrou celkem 230 učitelů. Školení probíhají již od roku 2015. Letošní bylo nové v tom, že lektoři SIRIRI školili po boku středoafrických školitelů, kteří se kurzů zúčastnili v předchozích letech.

Ve Středoafrické republice převažují v učitelské profesi muži, stejně tak tomu bylo i u účastníků školení. Muži tvořili více než ¾ z celkového počtu. Zhruba čtvrtina účastníků má delší pedagogickou praxi než 10 let, další více než čtvrtinu respondentů tvoří učitelé s praxí mezi 4 a 9 lety. 28 % učitelů učí 1 – 3 roky.

Jak dlouho učí?


Mezi účastníky byli kromě učitelů i školští inspektoři a stážisté. Nově také přibyli učitelé – rodiče. Tito učitelé jsou absolventi 45 denního kurzu v Regionálním školícím centru, čímž dosáhnou v místní komunitě nejvyššího vzdělání. Jiné pedagogické vzdělání nemají. Na jejich mzdu se skládají rodiče žáků.

Kdo se kurzů zúčastnil?

Školy v SAR se obecně potýkají s problémem vysokého počtu žáků ve třídě. Tyto problémy jsou lépe ošetřené v církevních školách, kde zřizovatel navíc dbá na pravidelnou mzdu učitelů a zároveň klade nároky na kvalitu práce učitele. Téměř polovina účastníků kurzů má ve své třídě více než 75 žáků, 22 % učitelů má ve třídě dokonce více než 100 žáků. Pouze 25 % učitelů jich má ve třídě 10 až 49. Průměr počtu žáků ve třídě v SAR je 89.

Kolik žáků mají učitelé ve třídě?

Učiteli ve Středoafrické republice se často stávají lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním v rámci komunity. Často nemají ani maturitu a jejich vzdělání je postaveno na různých pedagogických seminářích. Jen 10 % učitelů má vysokoškolské vzdělání.

Program Škola hrou v SAR je zaměřen na zkvalitnění výuky na prvním stupni základní školy. První stupeň je nejčastěji nejvyšší dosažitelný stupeň vzdělání, protože mimo okresní města nejsou vyšší stupně škol (druhý stupeň ZŠ a SŠ s maturitou) k dispozici. Graf níže ukazuje, kolik učitelů učí ve které třídě. Program Škola hrou je postaven na výuce v rodném jazyce sango, kterou je nejlépe zahájit již v prvním ročníku. Je proto skvělé, že většina absolventů kurzů má na starost právě třídy prvňáčků.

V jaké třídě učitelé učí?

Všichni účastníci školení mají zkušenost se špatným prospěchem žáků, který vede k nutnosti opakovat některé ročníky. Více než polovina z nich uvedla, že žáků, kteří každoročně opakují ročník, je do deseti. Téměř polovina učitelů uvedla, že opakujících žáků je více než 10. A 4 % respondentů dokonce uvedlo, že opakujících žáků je více než 50 ve třídě. Z výsledků evaluací, které od začátku programu SIRIRI realizuje, se potvrzuje, že výuka v rodném sangu je zásadní. Pilotní rok, kdy se první tři třídy učily v jazyce sango, ukázal, že číst a psát se naučí 90 % ještě před koncem roku. Přitom podle dosavadních statistik až 50 % absolventů prvního stupně základní školy neumí číst a psát.

Kolik žáků opakuje třídu?


Problémy, které učitele v SAR tíží, jsou nemoci dětí a špatná bezpečnost v zemi. To jsou problémy, s kterými se Středoafrická republika, jako jedna z nejchudších zemí světa, potýká dlouhodobě. SIRIRI o těchto problémem opakovaně informuje, bohužel není v limitovaných možnostech nevládní organizace přistupovat k problémům systémově, ale zmírňuje jen důsledky. Až 131 učitelů hovoří o tom, že jim práci ztěžuje nedostatek učebních pomůcek. V tom SIRIRI pomáhá výrobou učebnic v sangu (slabikář a čítanka), sad písmenek a číslic a nástěnnými didaktickými kresbami, které nahrazují chybějící učebnice. Mimo to také školitelé ukazují učitelům, co vše může sloužit jako učební pomůcka (vlastní tělo, přírodní materiály, atd.). Ve školách, ve kterých se program Škola hrou úspěšně realizuje se ukázalo, že pozitivně hodnotí výsledky také rodiče dětí, oceňují i to, že děti do školy chodí rády. Věříme proto, že program pomůže i v dalších oblastech, které učitelé vnímají negativně.

Co trápí učitele v jejich práci?
Drtivé většině účastníků se kurzy líbily a ti, kteří by se příští rok chtěli zúčastnit školení znovu, mají nápady na témata, která jim chybí. Mezi ně patří metodika k dalším předmětům (biologie, dějepis), metodika, která by učitelům pomohla s přechodem na francouzštinu. Velká část učitelů by také ocenila dvoutýdenní školení (zatím školení vždy probíhalo jen jeden týden).

Co by učitelé přivítali?


Učitelé, kteří podle programu Škola hrou již učili v předchozích letech, potvrdili že program přináší výsledky a že děti lépe prospívají. 30 % účastníků zatím nemá přímé zkušenosti s programem a s jeho dopadem na prospěch žáků.

Pokud učíte v sangu, máte dojem, že děti prospívají?

S přípravnou a vyhodnocením dotazníků pro učitele nám pomohla firma InsightLab s.r.o. Děkujeme!

Kompletní prezentaci s grafy najdete zde.

Školitelé programu Škola hrou se vrátili ze SAR

Po dvou týdenní cestě se ze Středoafrické republiky vrátila skupina českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve městě Bozoum vyškolili 244 středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Dobrovolnice Jana Karasová ve Středoafrické republice zůstává až do konce září. Během svého prodlouženého pobytu bude pomáhat učitelům v začátku školního roku a také bude konzultovat nové didaktické kresby, kterých by mělo být ve školách v okolí města Bozoum realizováno dvacet. O jejím působení vás budeme informovat na webu SIRIRI a na FB stránkách SIRIRI.

O průběhu školení si můžete přečíst na blogu: https://siriri.blog.respekt.cz/

Tiskovou zprávu k jejich příjezdu najdete zde.

Škola hrou míří opět do Bozoum

V úterý 15. 8. odlétá skupina dvanácti dobrovolníků do Středoafrické republiky (SAR) školit místní středoafrické učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou, který vychází z myšlenek J. A. Komenského a moderní pedagogiky. Kurzy pro učitele v SAR se budou konat již potřetí.

Program Škola hrou ve Středoafrické republice má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání na prvním stupni základních škol. Učitelé si během kurzů osvojují moderní didaktické metody a seznamují se s učením J. A. Komenského, na jehož myšlenkách je program postaven. Učitelé dostávají jednoduché didaktické pomůcky a nové slabikáře v jazyce sango, kterému středoafrické děti rozumí. Dosud se totiž děti v první třídě učily číst a psát v úřední francouzštině, nebylo tedy výjimkou, že po ukončení prvního stupně uměla číst a psát jen necelá polovina dětí. Program Škola hrou je v souladu s dlouhodobými doporučeními a průzkumy UNESCO, které se týkají výuky v národním jazyce.

V roce 2015 dva zástupci SIRIRI vyškolili 25 učitelů, v roce 2016 do SAR odjelo 10 dobrovolníků z toho dva výtvarníci. Osm školitelů tehdy vyškolilo celkem 130 a školení mělo dopad na více než 12 000 žáků. Výtvarníci během dvou týdnů během školení v roce 2016 vyzdobilo několik tříd didaktickými kresbami. Letos do SAR míří 12 školitelů s mezinárodním zastoupením (3 Francouzi a 9 Čechů).

Novinkou pro středoafrické učitele letos bude i nová učebnice – čítanka v sangu, která navazuje na slabikář ABC na yanga ti Sango, který SIRIRI ve spolupráci s českým výtvarníkem (David Böhm), českou grafičkou (Adéla Svobodová) a českými a středoafrickými pedagogy (Ludmila Böhmová, Václava Bratinková a Jan Korda) připravila v roce 2016. Tvůrčí tým v roce 2017 obohatil pro přípravu čítanky český výtvarník (Jiří Franta), středoafrický výtvarník (Didier Kassaï) a středoafrický lingvista (Marcel Diki-Kidiri).

Více informací najdete v tiskové zprávě. Aktuální informace ze školení v Africe můžete sledovat na našich FB stránkách.

Nadace ČEZ podpořila Školu hrou

Nadace ČEZ se rozhodla podpořit program SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické republice (SAR). Příspěvek ve výši 242 867 Kč je určen na pořádání semináře pro školitele – dobrovolníky, kteří v srpnu vyjedou do SAR školit středoafrické učitele. Kromě nákladů na semináře bude příspěvek použit také na výrobu didaktických pomůcek (slabikáře, manuály, sady Živé abecedy a písmenek) pro školitele a pro účastníky školení v SAR. Zbytek částky bude využit na další pomůcky pro školitele a účastníky.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu. Poděkování patří i všem dalším dárcům, díky kterým se letošní kurz pro středoafrické učitele bude moci uskutečnit.

Mezinárodní konference Afrika jako partner

Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti oslav ,,Dne Afriky“ Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a velvyslanectvími afrických zemí v České republice ve

čtvrtek 25. května 2017 Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha

Afrika je kontinentem příležitostí a její role v globálním světě den ode dne roste. Stejně tak se zvyšuje potenciál pro spolupráci, kterého chce využít i Česká republika. V souvislosti s blížícím se 5. summitem EU-Afrika, budou významné osobnosti a zajímaví hosté, nejen z afrického kontinentu, diskutovat o politických, ekonomických i bezpečnostních výzvách, kterým Afrika čelí v současnosti. Konference je rozdělena do tří panelů:

1. Politika dobrého sousedství: politické a bezpečnostní otázky ve vztazích mezi Afrikou a sousedními regiony

2. Rozvíjející se Afrika: dárcovství nebo ekonomické partnerství?

3. Příležitost: možnosti spolupráce mezi Českou republikou a africkými zeměmi

Více informací zde.

Pomozte nám získat 30 000,- na tisk slabikářů

SIRIRI se zapojila do hlasovací soutěže obchodního řetězce Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v rámci níž bude rozděleno celkem 2 700 000 Kč 90 organizacím po celé České republice.

Je to jednoduché – hlasovat pro náš projekt můžete v těchto prodejnách:

– Tesco Praha Na Pískách 1815/29a (Praha – Hanspaulka)
– Tesco Praha Petržílkova 2706/14 (Praha – Stodůlky)
– Tesco Praha ul. Mukařovského 2 (Praha – Luka)
– Tesco Praha Makovského 1330/40 (Praha – Řepy)
– Tesco Praha Skandinávská 144/25 (Praha – Avion park Zličín)

Za každý svůj nákup dostanete žeton, který hodíte do hlasovacího boxu. Akce probíhá od 8. 3. do 4. 4. 2017. Na prodejně mohou zákazníci vybírat ze tří projektů, ten náš se jmenuje: AFRIKÁNY PRO AFRIKU – ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6.

Hlasujte pro náš projekt a pomozte nám prosím rozšířit informace o hlasování mezi vašimi přáteli z Prahy 5, 6 a okolí.

Stav hlasování můžete sledovat zde: https://pomahame.itesco.cz/project/545

Čeští žáci připravují didaktické pomůcky pro malé Středoafričany

Děti na výtvarném kroužku v ZŠ Járy Cimrmana v Praze – Lysolajích během ledna a února připravily originální sadu čísel pro žáky ve Středoafrické republice. Na tuto aktivitu zareagoval jeden z žáků páté třídy dobříšské základní školy, který své třídní paní učitelce navrhl, aby se i jejich třída do pomoci v SAR zapojila. Paní učitelka se svou třídou během pár dnů připravila další sady písmen a děti se během toho dozvídaly, jak se vzdělávají děti v SAR a jak jim mohou i ony samy pomoci.

Děkujeme moc za iniciativu v obou těchto školách!

V pondělí 27. 2. odjíždí dva zástupci SIRIRI do Středoafrické republiky, kde předají vyrobené sady číslic středoafrickým učitelům. Sledujte nás na Facebooku a dozvíte se více.

Volné pozice do týmu Škola hrou v SAR

SIRIRI hledá posily do týmu vzdělávacího programu Škola hrou v SAR. Více o pozicích najdete v tomto článku. Více o programu Škola hrou v SAR zde.

Programový/á manažer/ka Školy hrou

Hledáme kolegu do týmu SIRIRI na poloviční úvazek.

SIRIRI o.p.s. je nezisková organizace, pomáhající ve Středoafrické republice (SAR). Od roku 2006 realizuje v SAR řadu projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství, od roku 2015 se zvláštním akcentem na vzdělávací program „Škola hrou v SAR“.

Hledáme koordinátora projektů v SAR, s organizačními schopnostmi, IT dovednostmi, dobrou znalostí francouzštiny, chutí a připraveností k příp. výjezdu do Středoafrické republiky.

Požadavky :

– dobrá znalost francouzštiny
– dobrý zdravotní stav
– zkušenost se sociologií
– vyrovnaná osobnost
– zájem o neziskový sektor a pomoc rozvojovým zemím
– věk není rozhodující

V případě zájmu prosím zašlete krátký motivační dopis a strukturovaný životopis na: siriri@siriri.org
do 31. 1. 2017. Ozveme se všem po vypršení lhůty. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor. Termín nástupu je od 1. 3. 2017.


Školitelé pro středoafrické učitele

SIRIRI o.p.s. je nezisková organizace, pomáhající ve Středoafrické republice (SAR). V roce 2017 bude pokračovat v realizaci interaktivních kurzů pro středoafrické učitele 1. stupně základních škol, v rámci programu „Škola hrou v SAR“.

Hledáme dobrovolníky s dobrou znalostí francouzštiny, ideálně se zájmem o pedagogiku, kteří by odjeli v srpnu 2017 na 2 až 3 týdny pracovat do Středoafrické republiky. Máte-li zkušenost s prací s dětmi a rádi byste se zúčastnili originálního vzdělávacího programu, o který je mezi středoafrickými učiteli velký zájem, hledáme právě Vás.

Požadavky :

– dobrá znalost francouzštiny
– dobrý zdravotní stav
– vyrovnaná osobnost s chutí předávat zkušenosti druhým
– zájem o neziskový sektor a pomoc rozvojovým zemím
– věk není rozhodující

V případě zájmu prosím zašlete krátký motivační dopis a strukturovaný životopis na: siriri@siriri.org
do 31. 1. 2017. Ozveme se všem po vypršení lhůty. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor.