Spolupráce v podání středoafrických učitelů

Na lavičce pod tmavě zeleným mangovníkem sedí šestice středoafrických učitelů a učitelek, žonglují s provázkem, lepicí páskou a několika lékařskými špachtlemi a nad něčím se už pár minut dohadují. Opodál stojí ještě další skupinky zabrané do práce. Jinak zeje školní dvůr základky svatého Josefa ve středoafrickém Bouaru prázdnotou. Je to v podstatě jen hliněný plac obehnaný zídkou, lemovaný dvěma jednopatrovými budovami se třídami, stožárem na vlajku uprostřed a s latrínami u jedné strany betonového plotu. Jednotvárnost červené hlíny narušuje jen mangovník kousek od hlavních školních vrat. Jeho okolí se na pár dnů proměnilo v parkoviště několika motorek a kol, na kterých každý den dojíždějí někteří z 85 účastníků týdenního školení Škola hrou ve Středoafrické republice. Školní rok tu začne v polovině září a oni se nyní společně připravují na tom, aby jejich žáky škola zase o trochu více bavila a aby si z ní odnesli co nejvíce. V Bouaru se školení koná podruhé. To ve sto kilometrů vzdáleném městě Bozoum se učitelé setkávají již popáté. Školí je 11 evropských dobrovolníků a 25 středoafrických učitelů, inspektorů a školních koordinátorů, kteří už s programem mají zkušenosti.

Vypadá to, že porada pod mangovníkem je u konce a skupinka se pouští do práce. Strom přichází o několik listů a pár větví. A ty se společně s provázkem, páskou a špachtlemi pod rukama učitelů proměňují v malé domečky. Je druhý den školení a účastníci si právě zkouší, jak funguje skupina, která se snaží vzájemně spolupracovat. O půl hodiny později je hotovo. Uprostřed třídy stojí pět rozdílných domečků. „Stejné zadání, stejný základní materiál, a přitom každá skupinka došla k jinému řešení. Nepřipomíná vám to něco?“ naráží školitelé na jednu z dříve zmiňovaných pouček o tom, že v mnoha situacích neexistuje jen jedno správné řešení a jediná správná odpověď. Jakmile se učitele začnou bavit o tom, jak jejich skupinka pracovala, zjišťují, že mají rozdílné nejen výsledky své práce, ale taky to, jak k nim došli. Zatímco jedna skupinka mluví o tom, jak každý přispěl kouskem svého nápadu, jak by domeček mohl vypadat, jiná vypráví, že pracovali podle rad dvou učitelů, kteří už někdy dům stavěli. Další zase popisuje, jak se jim ze začátku nedařilo a domeček padal, tak pak museli vymyslet jiný způsob, jak jej dát dohromady.

„Zvládli byste takový domeček postavit každý sám?“ ptají se školitelé. „Ne!“ ozve se sborově. „O čem tedy podle vás je spolupráce?“ kladou školitelé další otázku k zamyšlení. Po chvilce ticha se postupně ozývají různé nápady: „O vzájemné pomoci.“ „O společných nápadech.“ „O tom, že se učíme pracovat a domluvit se s dalšími lidmi.“ „O tom, že se od druhých naučíme něco, co sami ještě neumíme.“ Někteří učitelé se přidávají do diskuze, další souhlasně pokyvují, jiní si názory ostatních zapisují do příručky pěti pedagogických principů pod velký červený nápis „spolupráce“. Na dalších stranách najdou představené zbývající principy: názornost, praktičnost, náročnost myšlení a evaluace. Během šesti dnů školení dostanou spoustu příležitostí zažít je v praxi a vymýšlet, jak podle nich pracovat ve svých třídách. Pro dvě třetiny učitelů z bouarské skupiny je to poprvé, kdy se s takovýmto přístupem k výuce setkávají.

To většina ze 150 bozoumských účastníků má tyto pedagogické základy zvládnuté již z předchozích školení a prověřené zkušeností ze tříd. Letos se proto mohou pustit hlouběji a promýšlet, jak učit smysluplně a zajímavě matematiku a čtení. Před „čtecí“ třídou stojí evropská školitelka Pascale a obstojným sangem (národním jazykem Středoafrické republiky) čte text z čítanky. Jakmile dočte, ptá se své třídy, jaké to bylo. Někteří uznale pokyvují. Pascale má pro ně ale ještě důležitější otázku: „Myslíte si, že vím, o čem jsem vám četla?“ Pascale zná ze sanga jen pár frází a takto názorně ukazuje, jaký je rozdíl mezi schopností text přečíst a schopností mu opravdu porozumět – a díky tomu si z něj něco odnést. A právě o té druhé schopnosti se Pascalina třída celý týden školení baví. Pomáhají jim při tom didaktické pomůcky v sangu – živá abeceda, slabikář a hlavně zmíněná čítanka.

Díky školení a pomůckám z programu Škola hrou mohou už pět let učitelé prvních a druhých tříd základní školy vyučovat čtení i psaní v jazyce sango, kterým mluví přes 90 procent Středoafričanů a je tak pro děti mnohem přirozenější než v běžné komunikaci málo používána oficiální francouzština. Koneckonců sango je jako jazyk výuky ukotveno i ve středoafrických osnovách pro první třídu. Z dobrého důvodu. Děti se v sangu naučí psát i číst výrazně rychleji a lépe. Zkušenost ze tříd ukazuje, že snazší je pro ně pak i přechod na výuku ve francouzštině. A díky školení Škola hrou je pro jejich učitele snazší jim nejen tyto dovednosti předat.

Autorkou textu i fotografií je školitelka Jana Karasová. Více informací o vzdělávacím programu Škola hrou najdete zde.

Další ročník letních kurzů Škola hrou v SAR na spadnutí

Tak jako v posledních čtyřech letech, se i letos v polovině srpna chystá početná skupina českých a francouzských dobrovolníků do Středoafrické republiky na dvoutýdenní školení středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Co je v letošním roce novinkou? 

Po letních kurzech je ve Středoafrické republice, ve které program běží od roku 2015 velký poptávka. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli zorganizovat školení ve dvou městech zároveň. V letošním roce už poběží dva plnohodnotné kurzy ve městech Bozoum a Bouar. Výjezdu se zúčastní 11 českých a francouzských dobrovolníků, skupiny školitelů budou mít na starost dvě koordinátorky. V letošním roce bude více posílena pozice středoafrických školitelů, kterých bude letos 26. Po boku některých středoafrických zkušených školitelů proto budou ti evropští spíše v roli supervizorů.

Ve městě Bozoum kurzy poběží již pátým rokem. Mezi účastníky tak budou učitelé, kteří se kurzů účastní poněkolikáté. I tomu bude proto přizpůsoben program a některé skupiny budou rozděleny podle témat i pro učitele vyšších tříd, jejichž žáci již zvládli základní dovednosti. Novými tématy tedy bude matematika a práce s čítankou.

Financování programu Škola hrou v SAR

Aktivity SIRIRI jsou z 90 % financovány z darů individuálních a firemních dárců. Podpořte program i vy!

Afrikány pro Afriku aneb jak nás letos podpořily školy

Prázdniny začaly, ale nám to nedá a ještě se vrátíme zpět… protože bychom tímto rádi poděkovali školám, které se zapojily do projektu Afrikány pro Afriku nebo jiným způsobem podpořily aktivity SIRIRI, o.p.s. ve Středoafrické republice.

Děkujeme:

  • ZŠ Hanspaulka
  • ZŠ Vratislavova
  • ZŠ Kladská
  • ZŠ a MŠ Noutounice
  • Gymnázium Evolution Sázavská

Pro naši i vaši inspiraci – některé školy přišly s nápadem výtěžek podpořit dalšími akcemi: dobročinným bazarem, benefičním během či prodejní vernisáží výtvarných děl žáků. Všechny tyto aktivity v letošním roce vynesly celkem 62 517,- Kč

Děkujeme moc i všem dobrovolníkům, kteří nám s tímto projektem pomáhají!

Lékař Cédric Ouanekpone dostal světovou cenu za humanismus

Cédric Ouanekpone dostal včera během slavnostní ceremonie v Ohridu v Makedonii Světovou cenu za humanismus pro mladé!

S velkou radostí a hrdostí sledujeme tuto událost i profesní život mladého středoafrického lékaře Cédrica, kterého SIRIRI podporovala v jeho studiích medicíny.

„Jsem vděčný českým dárcům za podporu mého studia. Uvědomuji si, že žijí pět tisíc kilometrů daleko od mé země, nikdy je nepotkám a oni nikdy nepotkají mě. Když zažívám takovou solidaritu, ohromuje mě to a inspiruje k tomu, abych jednou, až budu moct, byl sám podobně solidární s těmi, kdo to budou potřebovat,“ komentoval podporu z Česka Cédric.

Organizace SIRIRI od té doby podporuje řadu dalších vysokoškolských studentů. Podpořte je i vy, více informací najdete zde.

Zveme vás na benefiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby

V kostele Panny Marie Vítězné jinak Pražské Jezulátko se letos koná již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost SIRIRI – tentokrát provoz střední školy v Bozoum. Přijďte i vy poslechnout si nádhernou hudbu a podpořit naši činnost.

Spoluúčinkují pěvecké sbory ČVUT, BESHARMONIE, SANGUIS NOVUS
sbormistři: Jan Steyer, Libor Sládek, Jolana Hurych Konečná

Štěpánka Heřmánková, Dita Stejskalová,
Milan Pelikán, Lukáš Hynek

Filharmonie mladých Praha a přátelé
varhany: Jiří Mittner
dirigent: Ladislav CIGLER

DOPORUČENÉ BENEFIČNÍ VSTUPNÉ 100 KČ

Pozvánku najdete zde:

koncert_18_12_25_rybovka (1)

Nové zboží v benefičním obchodě Ruku v ruce

Jednou z možností, jak podpořit naši činnost a projekty ve Středoafrické republice, je nákup na našem benefičním obchodě Ruku v ruce. Nakoupit můžete trička a tašky s originálními motivy od českých umělců, africké výrobky ze dřeva či ušité z látky. Letošní novinkou jsou obyčejné tužky s poselstvím a sešity s gumičkou, které vznikly ve spolupráci s českým papírnictvím Papelote podle motivu Davida Böhma.

V rámci našeho benefičního obchodu garantujeme, že minimálně 50 % z ceny jde přímo na naše projekty ve Středoafrické republice.

Všechny produkty najdete zde.

Příloha SIRIRI v Katolickém týdeníku

Tak jako každý rok vám i letos přinášíme zajímavé rozhovory, články, úvahy a hlavně informace o naší činnosti ve Středoafrické republice v příloze Katolického týdeníku.

Co například v příloze najdete?
 
  • André Biro je vietnamsko-středoafrický učitel a školitel programu Škola hrou. Je tento program v jeho hodinách opravdovým přínosem?
  • Na základě diskuzí se středoafrickými učiteli a inspektory připravila Petite Jeannette Vlčková článek o tom, proč je potřeba podpořit vzdělávání v SAR.
  • Francouzský školitel Nicolas Delorme srovnání svou zkušenost ze Středoafrické republiky s dalšími africkými zeměmi, které během svého dětství ale i profesního života navštívil.
  • Římskokatolický kněz Alain Clessac se zamýšlí na tím, jak může podpořit jednotlivec nebo farnost činnost SIRIRI.
Celou přílohu na téma jak pomoci Středoafričanům postavit se na vlastní nohy v pdf najdete zde.

SIRIRI se zapojila do letošních oslav Giving Tuesday. Podpořte nás!

Giving Tuesday se po celém světě slaví již od roku 2012. Do Česka přišel v roce 2016 pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Během chvíle se stal globálním dárcovským hnutím, které je poháněno jednotlivci, rodinami, neziskovými organizacemi, firmami a komunitami po celém světě.

Giving Tuesday přichází jako protipól k nákupnímu šílenství na Black Friday. Miliony lidí se na Giving Tuesday spojí, aby nejen v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí. Pojďte společně s námi v úterý po černém pátku na oplátku všichni udělat něco dobrého. Tvořit pomocí dobra lepší svět.

SIRIRI se do letošních oslav dárcovství zapojila s projektem podpory výuky automechaniků. Proč? Středoafrická republika trpí akutním nedostatkem střední řemeslnické třídy. Většina obyvatel absolvuje pouze základní školu a dále pracuje v zemědělství. Šikovní řemeslníci jsou nedostatkovým zbožím. Protože často nejsou k dostání náhradní díly nebo různé komponenty, cení se umění poradit si s málem, ale také odvést práci kvalitní a trvanlivou. Učiliště pro automechaniky zajišťuje karmelitánská misie ve středoafrickém městě Baoro. Česká organizace SIRIRI dlouhodobě podporuje provoz této školy. Jak můžete těmto lidem pomoci? Měsíční náklady na jednoho studenta činí cca 840 Kč.

Celou výzvu najdete zde.

Výměna ředitelů

K začátku listopadu dochází v SIRIRI k výměně na postu ředitele organizace. Dosavadního ředitele Fabrice Martina nově nahradí Terezie Imlaufová.

Děkujeme Fabricovi Martinovi za takřka dvouletou práci, nasazení a úsilí vynaložené do realizace našich projektů, za řadu nápadů a přejeme mnoho úspěchu v dalším profesním i osobním životě. Ještě jednou velké díky!

Nová ředitelka Terezie Imlaufová se SIRIRI dlouhodobě spolupracuje. Od založení organizace zastávala mnoho postů a v letech 2008 – 2009 strávila jako dobrovolník 10 měsíců ve Středoafrické republice. Poslední čtyři roky se věnovala komunikaci a propagační činnosti organizace.

V srpnu 2018 vyškoleno celkem 238 středoafrických učitelů ze dvou měst

Ve středu 29. 8. se vrátila skupina čtrnácti českých a francouzských dobrovolníků, kteří ve Středoafrické republice (SAR) vedli školení vzdělávacího programu Škola hrou české organizace SIRIRI. Program Škola hrou v SAR funguje od roku 2015. Během dvou týdnů bylo vyškoleno 191 středoafrických učitelů ve městě Bozoum. Dalších 47 učitelů bylo vyškoleno ve městě Bouar, ve kterém se školení pořádalo letos poprvé. Program je postaven na výuce v mateřském jazyce sango a má za cíl zkvalitnit vzdělávání na prvním stupni středoafrických základních škol.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

K týmu SIRIRI se na dva měsíce připojila americká stážistka

Na dva letní měsíce se k týmu SIRIRI připojila stážistka Sahana Lexie Matthews. Pracuje v pražské kanceláři v týmu, který je už teď mezinárodní, protože se skládá z dvou Francouzů, Češky, Slováka a nyní se na dva měsíce rozšířil o Američanku.

Sahana je původem z Los Angeles. V současné době studuje obor politické ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley se zaměřením na nerovnost a trestní právo. „Toto zaměření jem si vybrala, protože mě zajímá, jaký má vláda a její politika vliv na chudobu a nerovnost a jaké mohou být rozdílné dopady v jednotlivých zemí.

O SIRIRI jsem se dozvěděla v rámci školního programu, do kterého jsem se přihlásila. Kontaktovala jsem proto SIRIRI s dotazem, zda bych se mohla zapojit jako stážistka. Miluji českou kulturu a chtěla jsem ji lépe poznat na živo. I proto jsem se rozhodla navštívit Prahu. Praha je krásné město, které stojí za to prozkoumat. Takže letní zážitek jako stvořený!

Vybrala jsem si SIRIRI, protože se mi líbí práce, které se věnuje a měla jsem chuť se k takové úžasné věci přidat. O práci v neziskovém sektoru jsem se vždy zajímala, jsem proto ráda, že jsem si vybrala organizaci, v které navíc pracují úžasní a srdeční lidé. Mým úkolem v SIRIRI bylo pomáhat zejména v tom, v čem jsem mohla být se svou angličtinou užitečná. Mou hlavní činností bylo vyhledávání organizací a jiných institucí, kteří se angažují ve Středoafrické republice a vytvoření seznamu kontaktů. Dále jsem pomáhala s přípravou žádostí o granty a úpravu anglické verze webových stránek.“

Stáž Sahaně končí na konci července. Jak uplynulý pobyt a práci hodnotí? „Byl to pro mě zcela nový a vzrušující zážitek. Setkala jsem se s mnoha zajímavými lidmi a mohla jsem dělat prospěšnou práci. Zakusila jsem životní styl, který se od toho mého velmi liší. Zjistila jsem, že žít nějakou dobu na novém místě v jiném kulturním a jazykovém prostředí je velkou výzvou, ale také velmi prospěšnou a cennou zkušeností.

Po mém návratu do USA mě čeká závěrečný ročník studia. Po ukončení školy se právu začnu věnovat profesně. Doufám, že se do Evropy brzy opět vydám ať už v rámci práce či na dovolenou.“

Sahano, děkujeme za tvou práci a budeme se těšit na shledanou!


The SIRIRI team has welcomed an American intern

For these last two months of summer, Sahana Matthews has been a part of the SIRIRI team. She works at the Prague office with a team that is already international; made up of two Frenchmen, Czechs, Slovaks, and now an American.

Sahana is from Los Angeles, California. She is currently studying the field of Political Economics at the University of California, Berkeley with a focus on inequality and criminal justice. „I chose this focus because I am interested in how the government and its policies have an impact on poverty and inequality and how these policies vary between countries.

I learned about SIRIRI through a school program. I applied to the program, and the program contacted SIRIRI and asked if they would like to have me as an intern. I chose to come to Prague because I love the Czech culture and wanted to learn more about it. Prague is a beautiful city with so much to see and explore. It has truly made for a great summer experience.

I chose SIRIRI because I admire the work you are doing and wanted to contribute to such a wonderful cause. I have always wanted to work with an NGO, and am very glad I chose a company with such wonderful and welcoming people.  My task with SIRIRI has been to help in anything that requires English. My main task was to find organizations and other institutions in the United States who also engage in the Central African Republic and create a contact list. Additionally, I helped to prepare grant applications and edited the English version of the website.“

Sahana will leave the Czech Republic at the end of July. „My stay and work in Prague has been a completely new and exciting experience for me. I have met so many wonderful people and done very rewarding work. I have experienced a life-style that is very different from mine back home, and learned how challenging entering a new environment can be. I cannot thank SIRIRI enough for giving me this opportunity.

Upon my return to the USA, I will complete my final year of studies. After graduation, I will start working professionally. I hope that I will come back to Europe very soon, whether on business or on holiday.“

Sahana, thank you for your work and we look forward to seeing you again in the future!


L’équipe de SIRIRI accueille une stagiaire américaine

Sahana Matthews, stagiaire, a rejoint l’équipe de SIRIRI pendant les deux mois d’été. Elle travaille à Prague dans une équipe déjà internationale réunissant des Français, des Tchèques, des Slovaques et qui accueille maintenant une américaine.

Sahana vient de Los Angeles. Elle étudie actuellement l’économie politique à l’Université de Californie à Berkeley en s’intéressant plus particulièrement aux inégalités et au droit pénal. “J’ai choisi cette orientation parce que je m’intéresse à la façon dont le gouvernement et ses politiques ont un impact sur la pauvreté et l’inégalité et à la différence entre les différents pays.

J’ai connu SIRIRI dans le cadre du programme scolaire auquel je me suis inscrit. J’ai donc contacté SIRIRI pour savoir si je pouvais devenir stagiaire. J’aime la culture tchèque et je voulais mieux la connaître. C’est pourquoi j’ai décidé de venir à Prague. Prague est une ville magnifique où il y a beaucoup à explorer. C’était parfait pour la période estivale!

J’ai choisi SIRIRI parce que j’aime le travail que vous faites et que je voulais contribuer à la cause que vous défendez. J’ai toujours été intéressée de travailler pour une ONG, et je suis très heureuse d’avoir choisi une association avec des gens aussi merveilleux et accueillants. Ma tâche avec SIRIRI a été d’aider dans tout ce qui nécessite l’anglais. Ma mission principale consistait à trouver des organisations et d’autres institutions aux États-Unis qui s’impliquent également en République centrafricaine puis de créer une liste de contacts. De plus, j’ai aidé à préparer les demandes de subventions et ai corrigé la version anglaise du site Web. „

Sahana quittera la République tchèque à la fin du mois de juillet. “Mon séjour et mon travail à Prague ont été pour moi une expérience totalement nouvelle et passionnante: j’ai rencontré tant de personnes formidables et accompli un travail très enrichissant, j’ai vécu un style de vie très différent du mien et j’ai appris le défi que cela représente d’intégrer un nouvel environnement. Je ne remercierai jamais assez SIRIRI de m’avoir donné cette opportunité.
À mon retour aux États-Unis, je terminerai ma dernière année d’études. Après l’obtention du diplôme, je vais commencer à travailler. J’espère que je reviendrai très bientôt en Europe, que ce soit pour affaires ou en vacances. „

Sahana, merci pour votre travail et nous avons hâte de vous revoir bientôt!