Program Škola hrou přebírá finská nevládní organizace

Vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice musel být v loňském roce s vyhlášením pandemie nemoci covid-19 kvůli bezpečnostním a finančním důvodům pozastaven. Aby organizace SIRIRI a její omezený rozpočet nebránil pokračování rozvoji programu Škola hrou, než se situace zlepší, rozhodli se zástupci SIRIRI oslovit jiné nevládní organizace, které dlouhodobě působí ve Středoafrické republice (SAR) na poli vzdělávání. O program projevily zájem dvě velké nevládní organizace.

V pátek 7. května proběhlo první dvouhodinové online školení zástupců organizace Fin Church Aid, v rámci něhož školitelky Kateřina Dvořáková a Pascale Parry Vránová účastníkům vysvětlily základní metodiku programu a představily jednotlivé pomůcky. Finská nezisková organizace má k dispozici výukové materiály programu Škola hrou a chystá zorganizovat školení ve městě Berberati na západě SAR a program Škola hrou implementovat do svého vzdělávacího systému, který koresponduje s metodikou programu postaveném na vzdělávání v jazyce sango.