Podpora boje proti nemoci Covid – 19 ve Středoafrické republice

Středoafrická republika je podle žebříčku Prosperity (https://www.prosperity.com/rankings) v oblasti zdravotnictví poslední ze 165 sledovaných zemí. Těžko si představit, jaké dopady bude mít nemoc Covid – 19 na tuto zemi a její obyvatele.

V hlavním městě Středoafrické republiky Bangui bylo k 6. 4. celkem 9 potvrzených nakažených. V sousední Kamerunu 658 (oproti 220 v předcházejícím týdnu).

Česká organizace SIRIRI, která v této zemi působí od roku 2006 v oblasti vzdělávání, zemědělství a zdravotnictví, se rozhodla pro okamžitý mimořádný dar v hodnotě 5000 EUR. Díky tomu bude možné koupit dezinfekce, zdravotnické pomůcky, hygienické prostředky a trvanlivé potraviny pro nejohroženější skupiny obyvatel v regionech Ouham-Pendé a Nana-Mambéré.

Pokud můžete, pomozte prosím i vy🙏
https://www.darujme.cz/projekt/1202913

SIRIRI o.p.s. hledá školitele do Středoafrické republiky– dobrovolníky!

Pro každoroční školení učitelů v rámci programu ŠKOLA HROU ve Středoafrické republice

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozice školitelů – dobrovolníků.

Ideální kandidát má zájem o pedagogiku (pedagogické zkušenosti výhodou: učitelé, vedoucí zájmových kroužků atd.), má dobrou znalost francouzštiny a orientuje se v humanitární a rozvojové problematice. Předchozí zkušenosti z Afriky vítány.

Dobrý dobrovolník je součástí týmu, a musí tak do jisté míry upozadit své osobní potřeby. Je ohleduplný a tolerantní, snáší kritiku a není sobecký. Je psychicky odolný a schopen pracovat v náročných podmínkách.

Program ŠKOLA HROU je ve Středoafrické republice realizován od roku 2015 a usiluje o šíření smysluplné pedagogiky a výuku v národním jazyce. Podrobné informace naleznete zde.

SIRIRI o.p.s. hradí náklady na letenky a místní přepravu, stravu, ubytování, povinné očkování a cestovní pojištění. 

Termín letošního školení: 2 týdny v srpnu (konkrétní termín bude upřesněn později).

V případě zájmu nám do 31. března 2020 zašlete na adresu dobrovolnici@siriri.org:

 • Strukturovaný životopis v češtině
 • Motivační dopis ve francouzštině v maximální délce A4, kde odpovíte na následující otázky:
  • Čím Vás zaujal program ŠKOLA HROU?
  • Co považujete za svou nejlepší a nejhorší vlastnost?
  • Představte si, že středoafričtí učitelé na Vámi vedené školení reagují negativně s tím, že nemáte právo jim vnucovat hodnoty a principy západní pedagogiky. Jak byste v této situaci reagovali?

Hledáme omezený počet zájemců.

Pohovory s vybranými zájemci proběhnou v posledním týdnu v dubnu. Odpovíme všem zájemcům.

Benefiční koncert Česká mše vánoční s Adamem Plachetkou

V kostele Panny Marie Vítězné jinak Pražské Jezulátko se letos koná již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost SIRIRI.

KDY: ve středu 25. 12. od 15:00

spoluúčinkují pěvecké sbory: ČVUT, BESHARMONIE, SANGUIS NOVUS
sbormistři: Jan Steyer, Libor Sládek, Jolana Hurych Konečná

sólisté: Štěpánka Heřmánková, Lenka Kučerová, Ondřej Socha, Adam Plachetka

varhany: Jiří Mittner
dirigent: Ladislav Cigler

Doporučené benefiční vstupné 100 Kč.

Plakát ke stažení: English, česky

koncert_19_12_25_rybovka

Foto: Filharmonie mladých Praha / Prague Youth Philharmonic

 

SIRIRI v Katolickém týdeníku

Po roce si o naši činnosti ve Středoafrické republice můžete opět přečíst v příloze Katolického týdeníku č. 47/2019.

 • Má smysl pomáhat v jedné z nejchudších zemí světa?
 •  Veronika Boháčová jako první zaměstnanec SIRIRI přímo v SAR. V čem spočívá její práce?
 • Jak se vyvíjí vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice?
 • Příběhy studentů a učitelů, které SIRIRI podporuje…
 • A co na to člen správní rady SIRIRI, senátor Pavel Fischer?

Noviny můžete zakoupit ve většině katolických kostelů.

Podpořte studenty Ginu a Lorsona

KOMBAÏDJE Lydia – Gina: „Rozhodla jsem se holkám ukázat, že vzdělání je dobrá cesta.“

Gina je jednadvacetiletá dívka, která se narodila ve městě Ndélé, ve Středoafrické republice. Její otec je kvalifikovaný učitel na základní škole ve městě Bossemptélé, kam se s celou rodinou přestěhovali, když Gina chodila ještě na první stupeň. Školní rok tam začala ve státní škole, ale kvalita výuky byla velmi nízká. Proto se její rodiče rozhodli, že od dalšího školního roku bude Gina chodit do místní soukromé školy. Druhý stupeň (dle fr. vzdělávacího systému ‚collège‘) započala znovu ve státní škole, protože jiná možnost ve městě nebyla, ale na začátku posledního ročníku byla škola uzavřena, kvůli hrozícímu nebezpečí, které přicházelo s občanskou válkou let 2013 a 2014. Poté, co Gina takto ztratila rok výuky, rozhodli se její rodiče, že by bylo lepší, aby přestoupila do soukromé školy v Bozoum, o které slyšeli, že má velmi dobrou úroveň. Šlo o střední školu St. Augustin. Gina se tak v patnácti přestěhovala do Bozoum, kde bydlela na koleji s dalšími studenty. I tam zažila válku, když boje ve městě zesílily v prosinci roku 2013. Spolu s dalšími studentkami, které se již nedostaly domů do bezpečí a s dalšími několika tisíci obyvatel města, našli úkryt na katolické misii, než se situace uklidnila. Na střední škole tedy nebyly pro Ginu začátky jednoduché. Ona ale vše ztracené dohnala a dokončila Lycée St. Augustin se známkou 11, 58 z 20, jakožto pátá nejlepší ve třídě a první nejlepší z dívek.

Život rodin ve Středoafrické republice se nedá nikdy popsat jako jednoduchý. Matka Giny se stará o domácnost a 3 další děti, k tomu všemu ještě pracuje na poli a produkty, které vypěstuje pak prodává na trhu. To, že otec Giny má stabilnější zaměstnání znamená, že si mohli dovolit větší výdaj ve formě školních poplatků za vzdělání svých dětí, nicméně kdyby Gina nebyla tak dobrá studentka, možná by nikdy nemohla dostudovat. Za své úsilí na střední škole St. Augustin si totiž několikrát vysloužila stipendium, což znamená vlastně odpuštění školného na další školní rok.

Ve škole šla Gině vždy hlavně matematika, a proto by chtěla studovat obor Účetnictví a finance na univerzitě ve městě Bertoua v Kamerunu. Motivací pro toto studium je Gině její vlastní rodina, a hlavně situace ve Středoafrické republice, kde počet dívek, které vystudují, je výrazně nižší, než počet chlapců. „Když vidím ostatní holky u nás v SAR, jak ukončují studium v různých ročnících a pak zůstávají doma a jsou nešťastné, tak je mi z toho smutno. Já bych chtěla opravdu studovat, nabýt vědomosti a být tak dobrým vzorem pro mé sestry a jiné dívky. Ráda bych po studiích pracovala ve veřejném sektoru a k tomu dělala další aktivity. Vždy budu pomáhat pracovat na poli a pak můžu produkty prodávat jako moje máma, ale stabilní zaměstnání by mi dalo mnoho dalších možností.“

Vzhledem k tomu, že Gina byla pilná studentka a její motivací bylo ulehčit finančně rodině tím, že získá za své výsledky stipendium, nemohla si k tomu ještě přivydělávat a šetřit na studium na vysoké škole. Teď bohužel její rodiče nemají prostředky na to, aby takovou částku zaplatili a umožnili tak své dceři přístup ke kvalitnímu vzdělání. Pokud se povede sehnat pro Ginu dostatek peněz, bude vůbec první dívka ze St. Augustin, která půjde studovat do Kamerunu.

NAMKEAN-ZONAÏTA Lorson: „Nechci čekat na to, až stát začne fungovat.“

Lorsonovi je 20 let a vyrůstal ve městě Carnot na jihovýchodě Středoafrické republiky. V jeho rodném městě se mu moc líbilo. Vyhovovalo mu, kde se město nachází i jaké je v této oblasti klima. Nevýhodou však bylo, že ve městě jsou pouze dvě střední školy, a to školy veřejné. Ve veřejných školách v SAR je často velmi jednoduché si „koupit“ studium, místo skládání příslušných zkoušek. Studentů je na jednu třídu mnoho a učebnice a pomůcky chybí úplně. Podle toho také pak vypadá kvalita výuky a možnosti osobního rozvoje jsou velmi omezené. Proto se Lorsonovi rodiče rozhodli, že od roku 2014 začne chodit na střední školu v Bozoum, St. Augustin, která je svou kvalitou ve Středoafrické republice výjimečná. Od patnácti let tak Lorson bydlel na koleji v Bozoum a neustále prokazoval, že je velmi pilný student. Uvědomuje si, že jak on i jeho sourozenci vyrůstají, náklady na jejich vzdělání a základní potřeby rostou s nimi. Oba jeho rodiče sice pracují, otec je učitelem v teologickém institutu v Carnot a matka pracuje jako pomocná zdravotnice v dispenzáři. I tak je pro rodinu těžké dovolit si platit kvalitní vzdělání. To, co jim velmi pomohlo bylo, že Lorson často získával za své studijní úsilí odměnu v podobě stipendia na další školní rok. Střední školu Lorson dokončil se známkou 13, 46 z 20, což byl nejlepší výsledek ve třídě a zasloužil by si tak grant pro další studium.

Lorson je velmi ambiciózní a má vypracovaný plán, co se týče jeho budoucnosti. Rád by se zaměřil ve Středoafrické republice na rozvoj zemědělství a chov zvířat, protože věří, že skrze tyto oblasti vede cesta ke stabilnímu rozvoji země. „Rád bych byl platný ve své vlastní zemi, která má za sebou několik vojensko-politických krizí, které ochromily naši ekonomiku. V SAR chybí kvalifikovaní a dobře vzdělaní lidé. Mohl bych tak pomoci mé zemi, aby se ze současné situace dostala. A i když sám nemohu zachránit vše, je potřeba myslet na to, co můžeme každý udělat pro stát, a ne co stát udělá pro nás. Chtěl bych být nezávislý, nečekat na to, až to tu začne fungovat.“

Jeho cílem je studium na univerzitě v Bertoua v Kamerunu. Studenti ze St. Augustin mají na této mezinárodní univerzitě tak dobrou reputaci, že nemusí dělat příjímací zkoušky, jako ostatní, protože mají vždy jedny z nejlepších výsledků. Obor, který si Lorson vybral je Účetnictví a finance, protože by mu pomohl chápat obchodně finanční souvislosti a investování, což je důležité, aby se mohl později realizovat v zemědělství celostátního rozsahu, jak si přeje. „Můj sen je být úspěšným zemědělcem. Moji kamarádi a známí si myslí, že zemědělství je jen pro starší generaci, že už není důležité, ale já se rozhodl jim ukázat, že zemědělství je základním kamenem progresu a rozvoje naší země.“

Do 23. října sbíráme finanční prostředky na stipendium pro oba studenty pro akademický rok 2019/20. Náklady na jednoho studenta vycházejí 1500 euro. Podaří se nám tato částka vysbírat? Přispět můžete prostřednictvím této stránky.

Děkujeme!

Máme nový stan!

Na našich výjezdech s benefičním obchodem Ruku v ruce nebo při jiných příležitostech propagace činnosti organizace SIRIRI a našich aktivit ve Středoafrické republice budeme v novém! Od firmy Expodum jsme dostali nový rozkládací stan 3×3 m zdarma.

Vybrali jsme nakonec žlutočervenou kombinaci, abychom nejen vynikli v záplavě bílých stanů, ale také ctili barvy našeho vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice.

Děkujeme za podporu a těšíme se, kam všude se se stánkem vydáme!

„Rodiče tu stojí před volbou, které ze svých dětí uzdraví. Na zdraví všech nemají,” říká jeptiška v SAR

Sestra Anne Marie původem z Konga pracuje ve stacionáři pro sirotky v jedné z materiálně nejchudších zemí světa – ve Středoafrické republice (SAR). Proč se rozhodla stát se jeptiškou? „Cítila jsem to jako svoje povolání, následovat Krista. Někdo je povolán k tomu, aby se vdal nebo oženil, já jsem cítila, že chci pracovat pro řád. Když jsem v řádu, mám více svobody a prostoru sloužit ostatním,“ usmívá se. Ve své práci pak pečuje o sirotky. „Jsou tu totální sirotci, nemají ani mámu, ani tátu, kteří třeba oba zemřeli. Nebo mají jen jednoho z rodičů. Někdy jsou tu i děti, které rodiče mají. Ale jsou nemocní nebo hendikepovaní, prostě se nemohou o své děti postarat,“ objasňuje řádová sestra. Do stacionáře pak přijímají i děti z rodin, v nichž děti nepovažují zcela za vlastní. „Sirotci se často dostávají do rodiny, kde je nechtějí přijmout. Rodiče tam už mají své děti, někdy je to hodně dětí, proto další nechtějí. Jiné rodiny si sice děti nechají, ale tam často pracují jako otroci. Chodí dřít na pole, chodí pro vodu, nosí dřevo, jsou to v podstatě sluhové, znají jenom práci a nechodí do školy. Děti, co sem docházejí, jsou doma často perzekuované a nedostanou doma najíst. I celý víkend nic. Panuje tady skutečná chudoba, taková, že děti nemají co jíst. Představ si chudobu, když si třeba musíš vybrat jen jedno dítě, které uzdravíš, na zdraví ostatních nemáš.“ Sestra Anne Marie si myslí, že chudoba ale není jen materiální – je také duševní a duchovní. „Chudoba je to, když se nechceme učit od druhých,“ tvrdí a dodává: „Chudoba je absence změny, když nechceš nic měnit. Bohatství je o otevřenosti změnám, inovacím, rozvoji. Chudoba je opakování toho samého: ono se to dělá takhle a takhle a my nic nechceme měnit. Chudoba je o lenosti a ignoraci, když chybí chuť rozvíjet se.“

 

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Rekordní výtěžek benefičního koncertu, děkujeme!

Kasička z benefičního koncertu České mše vánoční z 25.12. byla dnes odpoledne odpečetěna a sečtena. Zisk z koncertu 61 132,- podpoří provoz střední školy ve středoafrickém městě Bozoum.

Máme z toho velikou radost! Děkujeme Základní umělecká škola Na PopelceFilharmonie mladých Praha / Prague Youth PhilharmonicPěvecký sbor ČVUT v PrazeBesharmonieSanguis Novus a Kostel Pražského Jezulátka!

Foto: Jiřina Jířa Jiřička

Benefiční PF za cenu slabikáře

Také každý rok řešíte, jak popřát svým klientům, zaměstnancům či blízkým vše dobré do nového roku? Využijte letos této příležitosti a podpořte náš vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice. SIRIRI letos přichází s originálním přáním za benefiční cenu 55,- Kč. Díky tomuto přání se vytiskne slabikář pro tři středoafrické děti. Jde o historicky první slabikář v rodném jazyce sango, který ve spolupráci s českými odborníky a středoafrickými učiteli vytvořila česká organizace SIRIRI. Autorem motivu je výtvarník David Böhm, který se na tvorbě slabikáře podílel.

Velikost složeného přání je A6, na zadní straně je text popisující využití získaných peněz ve třech jazycích (v češtině, angličtině a francouzštině). Cena zahrnuje příspěvek na slabikář a tisk.

Máte-li zájem, ozvěte se nám na adresu siriri@siriri.org nejpozději do pátku 7. 12. 2018.

 

Více informací najdete zde.