Mezinárodní konference Afrika jako partner

Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti oslav ,,Dne Afriky“ Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a velvyslanectvími afrických zemí v České republice ve

čtvrtek 25. května 2017 Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha

Afrika je kontinentem příležitostí a její role v globálním světě den ode dne roste. Stejně tak se zvyšuje potenciál pro spolupráci, kterého chce využít i Česká republika. V souvislosti s blížícím se 5. summitem EU-Afrika, budou významné osobnosti a zajímaví hosté, nejen z afrického kontinentu, diskutovat o politických, ekonomických i bezpečnostních výzvách, kterým Afrika čelí v současnosti. Konference je rozdělena do tří panelů:

1. Politika dobrého sousedství: politické a bezpečnostní otázky ve vztazích mezi Afrikou a sousedními regiony

2. Rozvíjející se Afrika: dárcovství nebo ekonomické partnerství?

3. Příležitost: možnosti spolupráce mezi Českou republikou a africkými zeměmi

Více informací zde.

Jak se daří středoafrickým učitelům?

V sobotu 18. 3. 2017 se vrátili do ČR zástupci SIRIRI Fabrice Martin a Ludmila Böhmová z téměř třítýdenní cesty do Středoafrické republiky. Jedním z hlavních cílů cesty byla evaluace práce učitelů, vyškolených v programu Škola hrou.
Zástupci SIRIRI cestovali v doprovodu misionáře Aurelia Gazzery a ředitele pilotní školy v Bozoum – Gildase Bissy, navštívili 7 měst a několik vesnic, v nich celkem 20 škol. V těchto školách testovali v 1. a 2. třídách kolem 1000 malých školáků a to ve 30 třídách. Najezdili přes 2000 km. Zajímá vás na jakých cestách? Podívejte se na krátké video z auta misionáře O. Aurelia.

Základní poznatek: program funguje

Nejlepších výsledků dosahují malí školáci tam, kde jejich učitelé vyučují alespoň v 1. třídě důsledně v sangu, v prvním pololetí preferovali používání velkých tiskacích písmen, využívají poznatky z kurzu a děti pracují s pomůckami. Při splnění popsaných podmínek měly děti slušné výsledky dokonce i ve velmi primitivních podmínkách venkovských škol, ve velmi početných třídách nebo tam, kde učitelé (většinou bez maturity) nepatřili mezi ty nejzdatnější.

Ve všech třídách se Fabrice a Ludmila setkali po návštěvách tříd s velkým zájmem učitelů a ředitelů o zpětnou vazbu, vyslovovali návrhy, co by si přáli, aby bylo zařazeno do programu kurzu v roce 2017. Získané informace, testy školáků, vyplněné dotazníky od učitelů a rodičů dětí jsou v podmínkách Středoafrické zcela unikátní, nikdo z jiných vládních či nevládních organizací se podobné evaluaci v prostředí škol v SAR nevěnuje.

Proběhla také schůzka s generální sekretářkou UNESCO v SAR a informovali ji o přípravách další potřebné učebnice a to čítanky v sangu. Většinou se setkávali při podobných setkáních s reakcemi typu – „To, co děláte – komplexní vzdělávací program a metodická podpora výuky na prvním stupni základní školy v sangu – to je můj splněný sen“.

Škola hrou jako součást učebních plánů ministerstva školství

O získaných poznatcích a dvouleté pilotní zkušnosti s programem Škola hrou v SAR informovali zástupci SIRIRI v hlavním městě Bangui ředitele kabinetu ministra školství pana Ernesta Mady. Vyjádřil ocenění, vděčnost a podporu programu, poděkoval za odvahu zástupců SIRIRI vyjet za vyškolenými učiteli až do velmi vzdálených oblastí. Děkoval SIRIRI za úsilí spolupracovat transparentně s ministerstvem školství SAR a informovat ho. Navrhl uspořádat v listopadu 2017 seminář s cílem, aby SIRIRI prezentovala tento vzdělávací program a dosavadní zkušenosti inspektorům a odpovědným osobám z ministerstva školství. Seminář by měl přispět k postupnému integrování vzdělávacího programu Škola hrou do učebních plánů středoafrického ministerstva školství.

Daří se i dalším našim projektům

Cesta byla taky příležitostí navštívit a získat informace o všech ostatních projektech, které SIRIRI díky svým českým dárcům podporuje: stacionář pro sirotky, centrum Kana pro ženy a lycée St. Augustin v Bozoum, škola pro automechaniky v Baoru, podpora a doučování sirotků v Bouaru. Fabrice a Lída se setkali v Bangui s několika vysokoškolskými studenty, kterým SIRIRI přispívá na studium. Zvláštní pozornost věnovali i Centru St. Michel pro lečení nemocných virem HIV/AIDS v Bouar, které SIRIRI s podporou MZV ČR letos podpoří částkou 4,4 mil kč.

Pomozte nám získat 30 000,- na tisk slabikářů

SIRIRI se zapojila do hlasovací soutěže obchodního řetězce Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v rámci níž bude rozděleno celkem 2 700 000 Kč 90 organizacím po celé České republice.

Je to jednoduché – hlasovat pro náš projekt můžete v těchto prodejnách:

– Tesco Praha Na Pískách 1815/29a (Praha – Hanspaulka)
– Tesco Praha Petržílkova 2706/14 (Praha – Stodůlky)
– Tesco Praha ul. Mukařovského 2 (Praha – Luka)
– Tesco Praha Makovského 1330/40 (Praha – Řepy)
– Tesco Praha Skandinávská 144/25 (Praha – Avion park Zličín)

Za každý svůj nákup dostanete žeton, který hodíte do hlasovacího boxu. Akce probíhá od 8. 3. do 4. 4. 2017. Na prodejně mohou zákazníci vybírat ze tří projektů, ten náš se jmenuje: AFRIKÁNY PRO AFRIKU – ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6.

Hlasujte pro náš projekt a pomozte nám prosím rozšířit informace o hlasování mezi vašimi přáteli z Prahy 5, 6 a okolí.

Stav hlasování můžete sledovat zde: https://pomahame.itesco.cz/project/545

Čeští žáci připravují didaktické pomůcky pro malé Středoafričany

Děti na výtvarném kroužku v ZŠ Járy Cimrmana v Praze – Lysolajích během ledna a února připravily originální sadu čísel pro žáky ve Středoafrické republice. Na tuto aktivitu zareagoval jeden z žáků páté třídy dobříšské základní školy, který své třídní paní učitelce navrhl, aby se i jejich třída do pomoci v SAR zapojila. Paní učitelka se svou třídou během pár dnů připravila další sady písmen a děti se během toho dozvídaly, jak se vzdělávají děti v SAR a jak jim mohou i ony samy pomoci.

Děkujeme moc za iniciativu v obou těchto školách!

V pondělí 27. 2. odjíždí dva zástupci SIRIRI do Středoafrické republiky, kde předají vyrobené sady číslic středoafrickým učitelům. Sledujte nás na Facebooku a dozvíte se více.

Přečtěte si rozhovor s novým ředitelem SIRIRI

V lednu 2017 nastoupil na pozici ředitele SIRIRI o.p.s. Fabrice Martin, který vystřídal Vojtěcha Bílého. Vojtěch se po roce vrací do Skotska, aby pokračoval ve studiích, které na rok přerušil. Přinášíme vám krátký rozhovor s Fabricem.

Jak ses o SIRIRI dozvěděl?

Zaregistroval jsem aktivity SIRIRI kdysi na začátku její existence, kdy organizovala sběr brýlí pro Středoafrickou republiku (SAR). Naše rodina přispěla do této sbírky – nosíme skoro všichni brýle – a jelikož SAR je pro Francouze známá země, utkvělo mi to v paměti. V červnu 2016 jsem byl pak pozván členy správní rady na setkání s karmelitánskými misionáři v SAR, kteří byli právě na návštěvě v Praze, a dozvěděl jsem se při této příležitosti, že SIRIRI hledá nového ředitele s nástupem od 1. ledna 2017. Jelikož jsem už nějakou dobu přemýšlel o práci v rozvojové organizaci, která působí ve třetím světě, informoval jsem se přesněji o aktivitách SIRIRI v SAR.

Čím tě činnost této organizace oslovila?

Zvlášť mě oslovil její program Škola hrou v SAR a další projekty na poli vzdělání. Vzdělání je podle mě klíčový nástroj v rozvoji každého člověka ale i národů. Líbí se mi přístup J. A. Komenského ke vzdělávání a školství. Oslovilo mě také, že právě Češi se ve spolupráci s misionáři a místními učiteli ujali úkolu zlepšit vzdělání v SAR, které jednak zanedbala koloniální Francie a jednak místní politici po vyhlášení samostatnosti. Politické kliky nebyly schopny dát dohromady (nejenom) fungující školství, opakovaně se střídaly u moci díky různým převratům, kterým francouzské vlády asistovaly. Program Škola hrou v SAR má veliký potenciál, první výsledky jsou opravdu úžasné a je v zemi veliký zájem o rozšíření tohoto programu do dalších míst, o další učebnice a školení. A co mě přesvědčilo je to, že nositelé myšlenky tohoto programu a dalších projektů v SIRIRI a v SAR  jsou nejenom nadšenci, ale i profesionálové.

Dvanáct let jsi působil jako ředitel České federace potravinových bank, lze nějak srovnat fungování dvou nevládních organizací působících v ČR, i když každá z nich pomáhá jiné cílové skupině?

Od roku 2005 jsem se plně věnoval – vedle své novinářské práce jako dopisovatel francouzského deníku Le Monde – rozšíření konceptu potravinových bank v České a Slovenské republice. Otevřeli jsme první potravinovou banku (PB) v Praze 30. března 2006, mimochodem několik dní před oficiálním vznikem SIRIRI. Dnes je v ČR 13 regionálních potravinových bank a PB Slovenska se velice dobře daří. Ty spolupracují s desítkami potravinářských podniků, které jim darují přebytky, aby je ještě před expirací předali organizacím a institucím, které pečují o chudé, opuštěné nebo lidi s postižením. Od roku 2013 jsme organizovali každý rok v listopadu s organizací Byznys pro společnost a skoro se všemi obchodními řetězci Národní potravinovou sbírku. Je to už zavedený a populární svátek solidarity s lidmi v nouzi, během které se angažují tisíce dobrovolníků a přispívají desetitisíce kupujících. Začátky nebyly jednoduché. Bylo třeba přesvědčovat mnoho lidí, že potravinová pomoc je užitečná v boji proti chudobě a jako pomoc lidem, kteří se v nějakém momentě života nacházejí v těžkostech. V SIRIRI je třeba také stále vysvětlovat souvislosti našim spoluobčanům, kteří ne vždy chápou proč máme pomáhat Africe se rozvíjet. Chudoba a analfabetismus v třetím světě se nás dotýká bezprostředně. Nejen proto, že ti schopnější hledají útočiště v Evropě, když chtějí lepší život, ale i proto, že fungující státy a důstojnost lidí na celém světě je i náš společný zájem – z morálních důvodů ale i bezpečnostních či ekonomických.

Na co se v SIRIRI těšíš? A na co se chceš zaměřit?

Těším se na tvořivou práci v SIRIRI a na spolupráci s velmi sympatickým týmem lidí, zaměstnanců a dobrovolníků, kteří mají rádi to, co dělají. Jsou velice kompetentní ve svých oborech a mají hlubokou znalost země, ve které investujeme mnoho úsilí a peněz našich dárců pro její rozvoj. Chci nadále podporovat dlouholeté projekty, které ukázaly svůj smysl a přinášejí ovoce, a především rozvíjet program Škola hrou v SAR. Budu hledat všemožně partnery a podporovatele v ČR, ale samozřejmě také přímo ve Středoafrické republice nebo i jinde v Evropě a ve světě. Teď je právě vhodná příležitost: v zemi vládne slušná garnitura, která má ambiciozní cíle a vzdělání je jeden z prioritních cílů prezidenta Touadéra – profesora matematiky. Navíc se konečně mezinárodní komunita začala zajímat o tuto zemi, která byla donedávna „darcovským sirotkem“. Zájem vznikl proto, že hrozilo totální zkrachování této země. A samozřejmě se těším na setkání s našimi dlouholetými partnery – karmelitánskými misionáři na místě, se středoafrickými učiteli, kteří prošli školením a dnes učí moderně v duchu J. A. Komenského, a s dětmi, které dostaly díky SIRIRI šanci učit se v sangu a tím i lepší start do života.

Středoafrickou republiku většina lidí v Evropě ani nezná. Máš k ní ty nějaký osobní vztah třeba i díky tomu, že jsi vyrůstal ve Francii?

Ke Středoafrické republice mám zvláštní vztah. Jeden z mých kamarádů ze základní školy ve Francii pocházel z této země. Sám o ní mnoho nevěděl, protože jeho rodiče ze země odjeli celkem brzy po vyhlášení nezávislosti, když mu nebylo ani rok. Vzpomínám si na dobroty, které vařila jeho maminka a které mi dávala ochutnat, když jsem k němu chodil pomáhat mu s úkoly nebo si hrát. Vzpomínám si na velice barvitou výzdobu jejich bytu a oblečení rodičů. A druhá vzpomínka se váže k diktátorovi, „císaři“ Bokassovi I., se kterým jsem se setkal během svých studiích v Paříži v polovině 80. let. Po tom, co byl svržen z trůnu, žil ve Francii v exilu. Doprovázel jsem tehdy jednu kamarádku novinářku na rozhovor s ním. Žil na zámečku u Versailles a po interview nás pozval na oběd s celou svou rodinou. Při loučení mi řekl, že mám jednoho dne navštívit jeho rodnou zem, že je krásná. A já budu mít brzy příležitost realizovat jeho doporučení, protože v již březnu se chystáme na tří týdenní cestu do SAR. Cílem této cesty je setkání s učiteli, evaluace jejich práce a diskuze s nimi o formátu příštího vzdělávacího semináře v létě 2017.

 

Volné pozice do týmu Škola hrou v SAR

SIRIRI hledá posily do týmu vzdělávacího programu Škola hrou v SAR. Více o pozicích najdete v tomto článku. Více o programu Škola hrou v SAR zde.

Programový/á manažer/ka Školy hrou

Hledáme kolegu do týmu SIRIRI na poloviční úvazek.

SIRIRI o.p.s. je nezisková organizace, pomáhající ve Středoafrické republice (SAR). Od roku 2006 realizuje v SAR řadu projektů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství, od roku 2015 se zvláštním akcentem na vzdělávací program „Škola hrou v SAR“.

Hledáme koordinátora projektů v SAR, s organizačními schopnostmi, IT dovednostmi, dobrou znalostí francouzštiny, chutí a připraveností k příp. výjezdu do Středoafrické republiky.

Požadavky :

– dobrá znalost francouzštiny
– dobrý zdravotní stav
– zkušenost se sociologií
– vyrovnaná osobnost
– zájem o neziskový sektor a pomoc rozvojovým zemím
– věk není rozhodující

V případě zájmu prosím zašlete krátký motivační dopis a strukturovaný životopis na: siriri@siriri.org
do 31. 1. 2017. Ozveme se všem po vypršení lhůty. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor. Termín nástupu je od 1. 3. 2017.


Školitelé pro středoafrické učitele

SIRIRI o.p.s. je nezisková organizace, pomáhající ve Středoafrické republice (SAR). V roce 2017 bude pokračovat v realizaci interaktivních kurzů pro středoafrické učitele 1. stupně základních škol, v rámci programu „Škola hrou v SAR“.

Hledáme dobrovolníky s dobrou znalostí francouzštiny, ideálně se zájmem o pedagogiku, kteří by odjeli v srpnu 2017 na 2 až 3 týdny pracovat do Středoafrické republiky. Máte-li zkušenost s prací s dětmi a rádi byste se zúčastnili originálního vzdělávacího programu, o který je mezi středoafrickými učiteli velký zájem, hledáme právě Vás.

Požadavky :

– dobrá znalost francouzštiny
– dobrý zdravotní stav
– vyrovnaná osobnost s chutí předávat zkušenosti druhým
– zájem o neziskový sektor a pomoc rozvojovým zemím
– věk není rozhodující

V případě zájmu prosím zašlete krátký motivační dopis a strukturovaný životopis na: siriri@siriri.org
do 31. 1. 2017. Ozveme se všem po vypršení lhůty. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor.

Výtěžek z Rybovky zajistí didaktické pomůcky pro 15 tříd

V neděli 25. prosince se uskutečnil již třetí ročník benefičního koncertu České mše vánoční J. J. Ryby na podporu SIRIRI. V úterý 3.1. byla na magistrátu odpečetěna kasička a my vám s radostí můžeme oznámit, že jsme vybrali 40 446 Kč a 5 euro.

Tato částka zajistí didaktické pomůcky pro 15 tříd o 50 žácích nebo cestu a pobyt pro 1 školitele, který vyškolí na 15 středoafrických učitelů.

Děkujeme Základní umělecká škola Na Popelce, všem sólistům, hudebníkům, ale také všem hostům a štědrým dárcům!

SONY DSC

PF 2017

SIRIRI znamená v jazyce sango pokoj a mír. Za celý tým SIRIRI vám tedy přejeme pokojné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!

 

 

Česká mše vánoční jako benefice pro SIRIRI

V kostele Panny Marie Vítězné jinak Pražské Jezulátko se letos koná již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce. A již potřetí výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost SIRIRI – tentokrát náš vlajkový program Školu hrou v SAR. Přijďte i vy poslechnout si nádhernou hudbu se sólistou Adamem Plachetkou.

Pozvánku najdete zde:

Rybovka 2016

SIRIRI hledá fundraiserku nebo fundraisera

SIRIRI, o.p.s. hledá fundraiserku nebo fundraisera.

SIRIRI je obečně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat lidi ve Středoafrické republice na cestě k soběstatečnosti. Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

K navýšení příjmů organizace pro financování našich projektů hledáme fundraisera/ku s nápady do dynamického kolektivu.

Náplň práce:

 • podílení se na tvorbě dlouhodobé a krátkodobé fundraisingové strategie organizace
 • získávání nových partnerů (instituce, nadace, firmy)
 • vyhledávání grantových výzev a jejich podávání
 • koordinace vedoucích Klubu přátel a Benefičního obchodu Ruku v ruce

Požadujeme:

 • samostatnost a kreativitu
 • zkušenosti s vedením malého týmu
 • zkušenosti s podáváním grantů
 • dobré komunikační schopnosti
 • systematičnost
 • základní IT dovednosti
 • angličtina samozřejmostí, francouzština vítaná

Nabízíme:

 • smysluplnou práci
 • příjemný a zkušený tým
 • platové podmínky odpovídající této pozici
 • poloviční až tříčtvrteční úvazek

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • motivační dopis
 • profesní životopis včetně referenčních kontaktů

Přihlášky zasílejte na e-mail siriri@siriri.org do 30. 11. 2016. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor. Termín nástupu je od 1. 1. 2017.