Na světě nejsme sami 2023

Dne 21. května 2023 se konala akce dvou skautských oddílů Jeleni a Arachné z Prahy Břevnova s názvem Na světě nejsme sami.

Výtěžek z akce byl opět věnován SIRIRI na podporu stacionáře pro sirotky ve středoafrickém městě Bozoum, kde má 250–300 dětí jistotu, že se jednou za den najedí. Jde buď o úplné nebo částečné sirotky. Mít možnost najíst se alespoň jednou za den bohužel není nic samozřejmého v zemi, ve které polovina obyvatel trpí hladem, je závislá na humanitární pomoci a obrovské množství dětí je podvyživených. Naše podpora směřuje i na uhrazení školného některým z nich. Během návštěvy tohoto stacionáře začátkem května připravily zástupkyně SIRIRI s dětmi pro skauty poděkování, které jim bylo v Praze 21. května předáno.

Výtěžek z akce byl letos rekordních 83 233,- Kč (http://nasvetenejsmesami.cz/#menu). Při uložení v bance jsme dokonce došli na částku 85.224,- Kč. Sečtou-li se výtěžky z akcí Na světě nejsme sami i z předchozích let, je to úctyhodné číslo – z těchto peněz by se zaplatil provoz stacionáře na víc než jeden rok. Skautům a všem dárcům za to patří velký dík!