Potvrzení o daru pro rok 2019

Poslali jste v roce 2019 finanční dar ve prospěch SIRIRI o.p.s.? Rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Co od vás potřebujeme vědět?

Jméno a příjmení
Adresu trvalého bydliště

Pomůže nám, pokud nám pošlete i číslo bankovního účtu, ze kterého jste nám dar poslali. Žádost o zaslání potvrzení o daru posílejte prosím na tento mail: darci@siriri.org

Pokud nebudete trvat na zaslání poštou, budeme potvrzení posílat ve formátu pdf mailem. Potvrzení budeme standardně posílat v průběhu ledna a února. Pokud byste potřebovali potvrzení vystavit přednostně, prosím napište nám to.

Členům Klubu přátel SIRIRI posíláme potvrzení automaticky.

Děkujeme za podporu!