Jak se využil okamžitý dar pro boj proti koronaviru v SAR?

Ihned po vyhlášení pandemie jsme si uvědomili možné dopady nemoci COVID-19 ve Středoafrické republice, která se v roce 2019 v žebříčku Prosperity (https://www.prosperity.com/rankings) v oblasti zdravotnictví umístila jako poslední ze 165 sledovaných zemí. Okamžitě jsme tedy partnerům na místě – misionářům Řádu bosých karmelitánů nabídli finanční pomoc ve výši 5000 EUR. Jak byl tento dar využit?

První případ nemoci COVID-19 ve Středoafrické republice byl zaznamenán dne 14. března. K 13. červenci bylo potvrzeno celkem 4 288 případů. V zemi není žádné resuscitační oddělení a jsou zde jen 3 plicní ventilátory.

Informovanost

Misionáři oslovili farní komunity v městech Bouar, Bossemptélé, Baoro, Bohong, Bocaranga, Ndim, Ngaundaye a Bozoum. Společně s nimi se zaměřili na nejzranitelnější skupiny obyvatel (starší, hendikepované). Na konci března se ve farnostech uspořádala informační setkání, během nichž se vybraní zástupci dozvěděli něco více o samotné nemoci, symptomech, prevenci a také způsobu informování celé komunity. Zástupci farnosti vytvořili seznam zranitelných osob, aby mohli během nouzového stavu monitorovat jejich potřeby a pomáhat jim. Informace o nemoci byly dále šířeny prostřednictvím místních rádií a letáků.

Ochranné pomůcky a potraviny

Díky okamžitému daru bylo možné nakoupit ochranné a dezinfekční pomůcky. Ty využívali zejména dobrovolníci, kteří pomáhali zranitelným lidem tak, aby je během kontaktu více neohrožovali. Roušky se šily dle doporučení WHO přímo na místě. Zásadní položkou v rozpočtu byl nákup trvanlivých potravin. Rýže byla nakoupena od lokálních farmářů přímo ve městě Bozoum. Zásoby potravin byly rozvezeny do farností, kde byly dále distribuovány potřebným.

Škola v rozhlase

V pátek 27. března vydala vláda nařízení o uzavření škol. Misionáři využili místního rozhlasu „Voix de Koyale“, díky němuž mohli místní učitelé pokračovat ve výuce alespoň na dálku. Výuka probíhala ve třídě s třemi žáky, tříhodinovou výuku nahrávali technici. Dar SIRIRI pokryl náklady na vysílání a odměny pro vyučující.

Sbírka pokračuje

Středoafrická republika se i nadále potýká s problémy souvisejícími se nemocí COVID-19. Chcete místní aktivity podpořit i vy? Přispějte zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202913

Podpora boje proti nemoci Covid – 19 ve Středoafrické republice

Středoafrická republika je podle žebříčku Prosperity (https://www.prosperity.com/rankings) v oblasti zdravotnictví poslední ze 165 sledovaných zemí. Těžko si představit, jaké dopady bude mít nemoc Covid – 19 na tuto zemi a její obyvatele.

V hlavním městě Středoafrické republiky Bangui bylo k 6. 4. celkem 9 potvrzených nakažených. V sousední Kamerunu 658 (oproti 220 v předcházejícím týdnu).

Česká organizace SIRIRI, která v této zemi působí od roku 2006 v oblasti vzdělávání, zemědělství a zdravotnictví, se rozhodla pro okamžitý mimořádný dar v hodnotě 5000 EUR. Díky tomu bude možné koupit dezinfekce, zdravotnické pomůcky, hygienické prostředky a trvanlivé potraviny pro nejohroženější skupiny obyvatel v regionech Ouham-Pendé a Nana-Mambéré.

Pokud můžete, pomozte prosím i vy🙏
https://www.darujme.cz/projekt/1202913

Afrikány pro Afriku na doma

Rozšíření nemoci COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu mnohým z nás narušilo nejen pracovní a školní život. V těchto dnech nastává ideální doba na výsev rostlinek, do kterého jsou v rámci projektu SIRIRI Afrikány pro Afriku již několik let zapojeny mnohé základní školy.

V letošním roce jsme připravili pracovní list na doma pro děti (a rodiče). V něm se děti dozví něco o Středoafrické republice, o tom, jak je možné v této zemi pomáhat. Součástí je podrobný návod, jak si děti mohou vypěstovat rostlinky doma.

Pracovní list je ke stažení zde.

 

SIRIRI o.p.s. hledá školitele do Středoafrické republiky– dobrovolníky!

Pro každoroční školení učitelů v rámci programu ŠKOLA HROU ve Středoafrické republice

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozice školitelů – dobrovolníků.

Ideální kandidát má zájem o pedagogiku (pedagogické zkušenosti výhodou: učitelé, vedoucí zájmových kroužků atd.), má dobrou znalost francouzštiny a orientuje se v humanitární a rozvojové problematice. Předchozí zkušenosti z Afriky vítány.

Dobrý dobrovolník je součástí týmu, a musí tak do jisté míry upozadit své osobní potřeby. Je ohleduplný a tolerantní, snáší kritiku a není sobecký. Je psychicky odolný a schopen pracovat v náročných podmínkách.

Program ŠKOLA HROU je ve Středoafrické republice realizován od roku 2015 a usiluje o šíření smysluplné pedagogiky a výuku v národním jazyce. Podrobné informace naleznete zde.

SIRIRI o.p.s. hradí náklady na letenky a místní přepravu, stravu, ubytování, povinné očkování a cestovní pojištění. 

Termín letošního školení: 2 týdny v srpnu (konkrétní termín bude upřesněn později).

V případě zájmu nám do 31. března 2020 zašlete na adresu dobrovolnici@siriri.org:

 • Strukturovaný životopis v češtině
 • Motivační dopis ve francouzštině v maximální délce A4, kde odpovíte na následující otázky:
  • Čím Vás zaujal program ŠKOLA HROU?
  • Co považujete za svou nejlepší a nejhorší vlastnost?
  • Představte si, že středoafričtí učitelé na Vámi vedené školení reagují negativně s tím, že nemáte právo jim vnucovat hodnoty a principy západní pedagogiky. Jak byste v této situaci reagovali?

Hledáme omezený počet zájemců.

Pohovory s vybranými zájemci proběhnou v posledním týdnu v dubnu. Odpovíme všem zájemcům.

Potvrzení o daru pro rok 2019

Poslali jste v roce 2019 finanční dar ve prospěch SIRIRI o.p.s.? Rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Co od vás potřebujeme vědět?

Jméno a příjmení
Adresu trvalého bydliště

Pomůže nám, pokud nám pošlete i číslo bankovního účtu, ze kterého jste nám dar poslali. Žádost o zaslání potvrzení o daru posílejte prosím na tento mail: darci@siriri.org

Pokud nebudete trvat na zaslání poštou, budeme potvrzení posílat ve formátu pdf mailem. Potvrzení budeme standardně posílat v průběhu ledna a února. Pokud byste potřebovali potvrzení vystavit přednostně, prosím napište nám to.

Členům Klubu přátel SIRIRI posíláme potvrzení automaticky.

Děkujeme za podporu!

 

Benefiční koncert Česká mše vánoční s Adamem Plachetkou

V kostele Panny Marie Vítězné jinak Pražské Jezulátko se letos koná již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost SIRIRI.

KDY: ve středu 25. 12. od 15:00

spoluúčinkují pěvecké sbory: ČVUT, BESHARMONIE, SANGUIS NOVUS
sbormistři: Jan Steyer, Libor Sládek, Jolana Hurych Konečná

sólisté: Štěpánka Heřmánková, Lenka Kučerová, Ondřej Socha, Adam Plachetka

varhany: Jiří Mittner
dirigent: Ladislav Cigler

Doporučené benefiční vstupné 100 Kč.

Plakát ke stažení: English, česky

koncert_19_12_25_rybovka

Foto: Filharmonie mladých Praha / Prague Youth Philharmonic

 

SIRIRI v Katolickém týdeníku

Po roce si o naši činnosti ve Středoafrické republice můžete opět přečíst v příloze Katolického týdeníku č. 47/2019.

 • Má smysl pomáhat v jedné z nejchudších zemí světa?
 •  Veronika Boháčová jako první zaměstnanec SIRIRI přímo v SAR. V čem spočívá její práce?
 • Jak se vyvíjí vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice?
 • Příběhy studentů a učitelů, které SIRIRI podporuje…
 • A co na to člen správní rady SIRIRI, senátor Pavel Fischer?

Noviny můžete zakoupit ve většině katolických kostelů.

Podpořte studenty Ginu a Lorsona

KOMBAÏDJE Lydia – Gina: „Rozhodla jsem se holkám ukázat, že vzdělání je dobrá cesta.“

Gina je jednadvacetiletá dívka, která se narodila ve městě Ndélé, ve Středoafrické republice. Její otec je kvalifikovaný učitel na základní škole ve městě Bossemptélé, kam se s celou rodinou přestěhovali, když Gina chodila ještě na první stupeň. Školní rok tam začala ve státní škole, ale kvalita výuky byla velmi nízká. Proto se její rodiče rozhodli, že od dalšího školního roku bude Gina chodit do místní soukromé školy. Druhý stupeň (dle fr. vzdělávacího systému ‚collège‘) započala znovu ve státní škole, protože jiná možnost ve městě nebyla, ale na začátku posledního ročníku byla škola uzavřena, kvůli hrozícímu nebezpečí, které přicházelo s občanskou válkou let 2013 a 2014. Poté, co Gina takto ztratila rok výuky, rozhodli se její rodiče, že by bylo lepší, aby přestoupila do soukromé školy v Bozoum, o které slyšeli, že má velmi dobrou úroveň. Šlo o střední školu St. Augustin. Gina se tak v patnácti přestěhovala do Bozoum, kde bydlela na koleji s dalšími studenty. I tam zažila válku, když boje ve městě zesílily v prosinci roku 2013. Spolu s dalšími studentkami, které se již nedostaly domů do bezpečí a s dalšími několika tisíci obyvatel města, našli úkryt na katolické misii, než se situace uklidnila. Na střední škole tedy nebyly pro Ginu začátky jednoduché. Ona ale vše ztracené dohnala a dokončila Lycée St. Augustin se známkou 11, 58 z 20, jakožto pátá nejlepší ve třídě a první nejlepší z dívek.

Život rodin ve Středoafrické republice se nedá nikdy popsat jako jednoduchý. Matka Giny se stará o domácnost a 3 další děti, k tomu všemu ještě pracuje na poli a produkty, které vypěstuje pak prodává na trhu. To, že otec Giny má stabilnější zaměstnání znamená, že si mohli dovolit větší výdaj ve formě školních poplatků za vzdělání svých dětí, nicméně kdyby Gina nebyla tak dobrá studentka, možná by nikdy nemohla dostudovat. Za své úsilí na střední škole St. Augustin si totiž několikrát vysloužila stipendium, což znamená vlastně odpuštění školného na další školní rok.

Ve škole šla Gině vždy hlavně matematika, a proto by chtěla studovat obor Účetnictví a finance na univerzitě ve městě Bertoua v Kamerunu. Motivací pro toto studium je Gině její vlastní rodina, a hlavně situace ve Středoafrické republice, kde počet dívek, které vystudují, je výrazně nižší, než počet chlapců. „Když vidím ostatní holky u nás v SAR, jak ukončují studium v různých ročnících a pak zůstávají doma a jsou nešťastné, tak je mi z toho smutno. Já bych chtěla opravdu studovat, nabýt vědomosti a být tak dobrým vzorem pro mé sestry a jiné dívky. Ráda bych po studiích pracovala ve veřejném sektoru a k tomu dělala další aktivity. Vždy budu pomáhat pracovat na poli a pak můžu produkty prodávat jako moje máma, ale stabilní zaměstnání by mi dalo mnoho dalších možností.“

Vzhledem k tomu, že Gina byla pilná studentka a její motivací bylo ulehčit finančně rodině tím, že získá za své výsledky stipendium, nemohla si k tomu ještě přivydělávat a šetřit na studium na vysoké škole. Teď bohužel její rodiče nemají prostředky na to, aby takovou částku zaplatili a umožnili tak své dceři přístup ke kvalitnímu vzdělání. Pokud se povede sehnat pro Ginu dostatek peněz, bude vůbec první dívka ze St. Augustin, která půjde studovat do Kamerunu.

NAMKEAN-ZONAÏTA Lorson: „Nechci čekat na to, až stát začne fungovat.“

Lorsonovi je 20 let a vyrůstal ve městě Carnot na jihovýchodě Středoafrické republiky. V jeho rodném městě se mu moc líbilo. Vyhovovalo mu, kde se město nachází i jaké je v této oblasti klima. Nevýhodou však bylo, že ve městě jsou pouze dvě střední školy, a to školy veřejné. Ve veřejných školách v SAR je často velmi jednoduché si „koupit“ studium, místo skládání příslušných zkoušek. Studentů je na jednu třídu mnoho a učebnice a pomůcky chybí úplně. Podle toho také pak vypadá kvalita výuky a možnosti osobního rozvoje jsou velmi omezené. Proto se Lorsonovi rodiče rozhodli, že od roku 2014 začne chodit na střední školu v Bozoum, St. Augustin, která je svou kvalitou ve Středoafrické republice výjimečná. Od patnácti let tak Lorson bydlel na koleji v Bozoum a neustále prokazoval, že je velmi pilný student. Uvědomuje si, že jak on i jeho sourozenci vyrůstají, náklady na jejich vzdělání a základní potřeby rostou s nimi. Oba jeho rodiče sice pracují, otec je učitelem v teologickém institutu v Carnot a matka pracuje jako pomocná zdravotnice v dispenzáři. I tak je pro rodinu těžké dovolit si platit kvalitní vzdělání. To, co jim velmi pomohlo bylo, že Lorson často získával za své studijní úsilí odměnu v podobě stipendia na další školní rok. Střední školu Lorson dokončil se známkou 13, 46 z 20, což byl nejlepší výsledek ve třídě a zasloužil by si tak grant pro další studium.

Lorson je velmi ambiciózní a má vypracovaný plán, co se týče jeho budoucnosti. Rád by se zaměřil ve Středoafrické republice na rozvoj zemědělství a chov zvířat, protože věří, že skrze tyto oblasti vede cesta ke stabilnímu rozvoji země. „Rád bych byl platný ve své vlastní zemi, která má za sebou několik vojensko-politických krizí, které ochromily naši ekonomiku. V SAR chybí kvalifikovaní a dobře vzdělaní lidé. Mohl bych tak pomoci mé zemi, aby se ze současné situace dostala. A i když sám nemohu zachránit vše, je potřeba myslet na to, co můžeme každý udělat pro stát, a ne co stát udělá pro nás. Chtěl bych být nezávislý, nečekat na to, až to tu začne fungovat.“

Jeho cílem je studium na univerzitě v Bertoua v Kamerunu. Studenti ze St. Augustin mají na této mezinárodní univerzitě tak dobrou reputaci, že nemusí dělat příjímací zkoušky, jako ostatní, protože mají vždy jedny z nejlepších výsledků. Obor, který si Lorson vybral je Účetnictví a finance, protože by mu pomohl chápat obchodně finanční souvislosti a investování, což je důležité, aby se mohl později realizovat v zemědělství celostátního rozsahu, jak si přeje. „Můj sen je být úspěšným zemědělcem. Moji kamarádi a známí si myslí, že zemědělství je jen pro starší generaci, že už není důležité, ale já se rozhodl jim ukázat, že zemědělství je základním kamenem progresu a rozvoje naší země.“

Do 23. října sbíráme finanční prostředky na stipendium pro oba studenty pro akademický rok 2019/20. Náklady na jednoho studenta vycházejí 1500 euro. Podaří se nám tato částka vysbírat? Přispět můžete prostřednictvím této stránky.

Děkujeme!

Máme nový stan!

Na našich výjezdech s benefičním obchodem Ruku v ruce nebo při jiných příležitostech propagace činnosti organizace SIRIRI a našich aktivit ve Středoafrické republice budeme v novém! Od firmy Expodum jsme dostali nový rozkládací stan 3×3 m zdarma.

Vybrali jsme nakonec žlutočervenou kombinaci, abychom nejen vynikli v záplavě bílých stanů, ale také ctili barvy našeho vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice.

Děkujeme za podporu a těšíme se, kam všude se se stánkem vydáme!

Spolupráce v podání středoafrických učitelů

Na lavičce pod tmavě zeleným mangovníkem sedí šestice středoafrických učitelů a učitelek, žonglují s provázkem, lepicí páskou a několika lékařskými špachtlemi a nad něčím se už pár minut dohadují. Opodál stojí ještě další skupinky zabrané do práce. Jinak zeje školní dvůr základky svatého Josefa ve středoafrickém Bouaru prázdnotou. Je to v podstatě jen hliněný plac obehnaný zídkou, lemovaný dvěma jednopatrovými budovami se třídami, stožárem na vlajku uprostřed a s latrínami u jedné strany betonového plotu. Jednotvárnost červené hlíny narušuje jen mangovník kousek od hlavních školních vrat. Jeho okolí se na pár dnů proměnilo v parkoviště několika motorek a kol, na kterých každý den dojíždějí někteří z 85 účastníků týdenního školení Škola hrou ve Středoafrické republice. Školní rok tu začne v polovině září a oni se nyní společně připravují na tom, aby jejich žáky škola zase o trochu více bavila a aby si z ní odnesli co nejvíce. V Bouaru se školení koná podruhé. To ve sto kilometrů vzdáleném městě Bozoum se učitelé setkávají již popáté. Školí je 11 evropských dobrovolníků a 25 středoafrických učitelů, inspektorů a školních koordinátorů, kteří už s programem mají zkušenosti.

Vypadá to, že porada pod mangovníkem je u konce a skupinka se pouští do práce. Strom přichází o několik listů a pár větví. A ty se společně s provázkem, páskou a špachtlemi pod rukama učitelů proměňují v malé domečky. Je druhý den školení a účastníci si právě zkouší, jak funguje skupina, která se snaží vzájemně spolupracovat. O půl hodiny později je hotovo. Uprostřed třídy stojí pět rozdílných domečků. „Stejné zadání, stejný základní materiál, a přitom každá skupinka došla k jinému řešení. Nepřipomíná vám to něco?“ naráží školitelé na jednu z dříve zmiňovaných pouček o tom, že v mnoha situacích neexistuje jen jedno správné řešení a jediná správná odpověď. Jakmile se učitele začnou bavit o tom, jak jejich skupinka pracovala, zjišťují, že mají rozdílné nejen výsledky své práce, ale taky to, jak k nim došli. Zatímco jedna skupinka mluví o tom, jak každý přispěl kouskem svého nápadu, jak by domeček mohl vypadat, jiná vypráví, že pracovali podle rad dvou učitelů, kteří už někdy dům stavěli. Další zase popisuje, jak se jim ze začátku nedařilo a domeček padal, tak pak museli vymyslet jiný způsob, jak jej dát dohromady.

„Zvládli byste takový domeček postavit každý sám?“ ptají se školitelé. „Ne!“ ozve se sborově. „O čem tedy podle vás je spolupráce?“ kladou školitelé další otázku k zamyšlení. Po chvilce ticha se postupně ozývají různé nápady: „O vzájemné pomoci.“ „O společných nápadech.“ „O tom, že se učíme pracovat a domluvit se s dalšími lidmi.“ „O tom, že se od druhých naučíme něco, co sami ještě neumíme.“ Někteří učitelé se přidávají do diskuze, další souhlasně pokyvují, jiní si názory ostatních zapisují do příručky pěti pedagogických principů pod velký červený nápis „spolupráce“. Na dalších stranách najdou představené zbývající principy: názornost, praktičnost, náročnost myšlení a evaluace. Během šesti dnů školení dostanou spoustu příležitostí zažít je v praxi a vymýšlet, jak podle nich pracovat ve svých třídách. Pro dvě třetiny učitelů z bouarské skupiny je to poprvé, kdy se s takovýmto přístupem k výuce setkávají.

To většina ze 150 bozoumských účastníků má tyto pedagogické základy zvládnuté již z předchozích školení a prověřené zkušeností ze tříd. Letos se proto mohou pustit hlouběji a promýšlet, jak učit smysluplně a zajímavě matematiku a čtení. Před „čtecí“ třídou stojí evropská školitelka Pascale a obstojným sangem (národním jazykem Středoafrické republiky) čte text z čítanky. Jakmile dočte, ptá se své třídy, jaké to bylo. Někteří uznale pokyvují. Pascale má pro ně ale ještě důležitější otázku: „Myslíte si, že vím, o čem jsem vám četla?“ Pascale zná ze sanga jen pár frází a takto názorně ukazuje, jaký je rozdíl mezi schopností text přečíst a schopností mu opravdu porozumět – a díky tomu si z něj něco odnést. A právě o té druhé schopnosti se Pascalina třída celý týden školení baví. Pomáhají jim při tom didaktické pomůcky v sangu – živá abeceda, slabikář a hlavně zmíněná čítanka.

Díky školení a pomůckám z programu Škola hrou mohou už pět let učitelé prvních a druhých tříd základní školy vyučovat čtení i psaní v jazyce sango, kterým mluví přes 90 procent Středoafričanů a je tak pro děti mnohem přirozenější než v běžné komunikaci málo používána oficiální francouzština. Koneckonců sango je jako jazyk výuky ukotveno i ve středoafrických osnovách pro první třídu. Z dobrého důvodu. Děti se v sangu naučí psát i číst výrazně rychleji a lépe. Zkušenost ze tříd ukazuje, že snazší je pro ně pak i přechod na výuku ve francouzštině. A díky školení Škola hrou je pro jejich učitele snazší jim nejen tyto dovednosti předat.

Autorkou textu i fotografií je školitelka Jana Karasová. Více informací o vzdělávacím programu Škola hrou najdete zde.

Další ročník letních kurzů Škola hrou v SAR na spadnutí

Tak jako v posledních čtyřech letech, se i letos v polovině srpna chystá početná skupina českých a francouzských dobrovolníků do Středoafrické republiky na dvoutýdenní školení středoafrických učitelů v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR.

Co je v letošním roce novinkou? 

Po letních kurzech je ve Středoafrické republice, ve které program běží od roku 2015 velký poptávka. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli zorganizovat školení ve dvou městech zároveň. V letošním roce už poběží dva plnohodnotné kurzy ve městech Bozoum a Bouar. Výjezdu se zúčastní 11 českých a francouzských dobrovolníků, skupiny školitelů budou mít na starost dvě koordinátorky. V letošním roce bude více posílena pozice středoafrických školitelů, kterých bude letos 26. Po boku některých středoafrických zkušených školitelů proto budou ti evropští spíše v roli supervizorů.

Ve městě Bozoum kurzy poběží již pátým rokem. Mezi účastníky tak budou učitelé, kteří se kurzů účastní poněkolikáté. I tomu bude proto přizpůsoben program a některé skupiny budou rozděleny podle témat i pro učitele vyšších tříd, jejichž žáci již zvládli základní dovednosti. Novými tématy tedy bude matematika a práce s čítankou.

Financování programu Škola hrou v SAR

Aktivity SIRIRI jsou z 90 % financovány z darů individuálních a firemních dárců. Podpořte program i vy!