Otec Aurelio jmenován biskupem

V pátek 24. 2. 2024 po poledni byla zveřejněna nečekaná zpráva: papež František jmenoval o. Aurelia Gazzeru pomocným biskupem v diecézi Bangassou ve Středoafrické republice (SAR).

Otec Aurelio

S o. Aureliem jsme začali spolupracovat od založení SIRIRI, byl iniciátorem a garantem hned prvního projektu, který jsme v roce 2006 v SAR financovali, šlo o stavbu centra pro sirotky v městě Bozoum, jehož provoz dosud finančně podporujeme. Pak následovala celá řada dalších podpořených projektů. O . Aurelio osobně garantoval a v mnoha misijních školách šířil vzdělávací program Škola hrou ve Středoafrické republice, protože vzdělávání považuje v této rozvojové zemi za jednu z hlavních priorit. Do SAR přijel Aurelio poprvé jako dvacetiletý student teologie, tento čas tehdy strávil v Bozoum, bylo to v období 1982 – 83, po dokončení studia a po vysvěcení přijel trvale do SAR v roce 1992. Od té doby působil na různých místech, nejdéle na misii v Bozoum, kde SIRIRI dosud realizuje mnoho projektů. O. Aurelio píše každý týden novinky ze svého působení na svém blogu, který je překládán i do češtiny.

Fotka ze školení v rámci programu Škola hrou

Diecéze Bangassou

Římskokatolická církev používá systém diecézního uspořádání, jedná se v každé zemi obvykle o několik územních celků, SAR má sedm diecézí. Územní rozloha diecéze Bangassou je srovnatelná s polovinou území Itálie. Biskupství se nachází 750 km na jihovýchod od hl. města země, Bangui, na hranicích s Demokratickou republikou Kongo. V čele diecéze stojí biskup, někdy také pomocný biskup, biskupa jmenuje papež. Biskup je zejména v SAR velmi uznávanou a respektovanou autoritou, bývá partnerem při jednáních se zástupci zahraničních nevládních, vládních, humanitárních organizací, zná velmi dobře oblast, kterou spravuje, protože v ní žije. V období, kdy dochází ke zhoršení bezpečnostní situace, nacházejí uprchlíci z blízkého i vzdáleného okolí jediné bezpečné místo právě v areálech biskupství nebo v kostelích. Biskup pak zpravidla alarmuje humanitární a zdravotnickou pomoc pro uprchlíky, kterých přicházejí tisíce, někdy i desetitisíce, zároveň situaci podle možností medializuje. Na místě působí také Lékaři bez hranic.

Co bude dál

O. Aurelio předá své kompetence spolubratrům, kteří dál budou pracovat na misii v Baoru, na realizaci projektů SIRIRI tedy vzniklá situace nemá žádný dopad. Během jarních měsíců se Aurelio přestěhuje do Bangassou. Biskupské svěcení v katedrále v hlavním městě Bangui proběhne 9. 6. 2024.

V týmu SIRIRI máme z této události velkou radost – tímto jmenováním je oceněna dosavadní práce a dlouhodobé mimořádné osobní nasazení o. Aurelia. Strategickým partnerem v SAR jsou pro SIRIRI i nadále misionáři Řádu bosých karmelitánů. Těšíme se, jaké změny tato novinka přinese pro naši další práci v této africké zemi.