Novinky z projektů ve Středoafrické republice

Letos jsme se vydali do Středoafrické republiky hned 2x – v květnu a v srpnu. V květnu jsem navštěvovali školy – více najdete zde. V srpnu bylo hlavním cílem zorganizovat školení pro učitele v rámci Školy hrou. Více se o tom dočtete zde.

Využili jsme obou příležitostí také k návštěvám ostatních projektů, které tam máme. Načasované to bylo přímo skvěle, v květnu jsme navštívili hlavně projekty kolem města Bozoum, kde od té doby nedošlo téměř k žádným posunům. Na začátku srpna došlo k největším změnám personálního obsazení našich partnerů za posledních 10 let. Bylo tedy dobré se blíže seznámit s novým odpovědným za celou zemi, rozhovor s ním přineseme později. Také jsme se setkali s každým, kdo má nově na starosti naše projekty. Každému jsme vysvětlili, v čem který projekt spočívá a co od nich coby našich partnerů očekáváme. Máme radost, že hlavní základy jsou tímto položeny a naše spolupráce poběží skvěle i nadále.

Změny na zemědělce:

Na střední zemědělské škole a přidružené farmě zrovna teď probíhá mnoho změn. Ty nejviditelnější jsou rozšiřování záhonů o nové plodiny a chov nových druhů domácích zvířat – např. křepelek, kachen či králíků. Pro ty tam jsou prostory, nebyly ale v minulosti příliš moc využity. O vše se stará tým složený ze zaměstnanců a studentů střední školy, kteří tak získávají cennou praxi. Plány do budoucna jsou velké a prostor se ze dne na den doslova mění před očima. Na úvodní fotografii tohoto článku můžete vidět o. Stefana Molon (vlevo), který se stal novým ředitelem zemědělské školy a farmy a také naším koordinátorem studentů. Více o našem projektu najdete zde.

Podpora studentů:

Studenti vysokých škol, které podporujeme, získali nového koordinátora. Aktuálně podporujeme 12 studentů různých oborů: medicína, zemědělská studia, žurnalistika, ekonomie či těžební průmysl. Všechny obory jsou velice důležité a poskytují zajímavé pracovní příležitosti po skončení studia. Během naší návštěvy se nám podařilo s novým koordinátorem sejít se všemi studenty (viz úvodní foto tohoto článku), kteří zrovna byli přítomni v Bangui (byla doba školních prázdnin). Cílem bylo hlavně, aby znali novou kontaktní osobu a obraceli se přímo na ni. Více o našem projektu najdete zde.

Fondy první pomoci a podvyživené děti:

V minulém a letošním roce jsme rozšířili jak místa tak objem finančních prostředků pro tuto pomoc. Nově projekt běží od loňska v Baoru a v Bangui. Kromě Baora u všech projektů zůstává stejný koordinátor. Rozšířili jsme projekt také na vesnici La Yolé poblíž Bouaru. Je tam malá lokální klinika, kterou provozují naši partneři spolu se sestrami. Velmi často se na kliniku obrací vesničané, kteří mají velice omezené prostředky a ke zdravotní péči tak nemají přístup. Máme radost, že projekt dostal na starosti koordinátor, který to již dělal v minulosti v St. Elie. O jednotlivých případech pacientů podpořených tímto projektem pravidelně informujeme na našem Facebooku.

RUKU v RUCE – obrázky na trička:

Během obou pobytů jsme využili příležitosti být s dětmi. Poprosili jsme je, aby nám nakreslily obrázky na nová trička. Děti z toho byly nadšené a s velkou radostí nám nakreslily stovku obrázků. Už nyní se můžete těšit na nové modely na Vánoce! Jak takový výsledný produkt vypadá, se můžete podívat zde.

Bozoum:

Jeto snad jediné místo, kde nedošlo k žádným podstatnějším změnám. Skvělá zpráva je, že všechny projekty pokračují dobře dál. Velkou radost jsme měli v květnu z projektu výroby mýdla, který převzala nová sestra, co má na starosti denní stacionář pro sirotky, který také podporujeme. Vyrobená mýdla slouží zatím hlavně pro sirotky, kteří by se jinak k žádným hygienickým prostředkům nedostali.