Fond první pomoci – Bouar

Zdravotní pomoc pro sirotky a chudé obyvatele v okolí města Bouar

Misionáři Řádu bosých karmelitánů, s kterými SIRIRI spolupracuje od roku 2006 má ve Středoafrické republice pět misií. Jedna z nich se nachází ve městě Bouar. Jde o oblast, kde žije mnoho extrémně chudých lidí a zároveň je zde nedostupná zdravotní péče. V akutních případech pomoci mohou misionáři pomoci dopravit nemocné, zraněné nebo těhotné ženy do 20 km vzdálené nemocnice, zaplatit jim nezbytnou zdravotní péči, vyšetření, léky, operaci či hospitalizaci. Jedná se o pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel – lidem žijící v extrémní chudobě, sirotkům a vdovám.
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. Jedním z cílů misionářů je podpořit místní obyvatelstvo zejména v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Misie ve městě Bouar je navzdory potřebám místních obyvatel velmi limitovaná.
Roční náklady na tento projekt jsou 1 000 EUR.