Podpořili jsme tři jednorázové projekty

Na konci minulého roku (2023) jsme podpořili 3 jednorázové projekty. Byly finančně náročnější, ale z několika důvodů jsme si je mohli dovolit. Společně s představením podpořených projektů, uvádíme důvody, proč jsme je podpořili.

Díky velkorysosti a štědrosti člena našeho týmu jsme obdrželi půl milionu Kč. Jeho přáním bylo, aby peníze putovaly na jednorázový projekt, který je hodně potřebný a na který běžné finance nedostačují.

SIRIRI má nyní větší finanční rezervu i díky tomu, že prostředky, které šetříme pro případ velké humanitární katastrofy, nebylo nutno čerpat. ( Tento typ prostředků vyčleňujeme každý rok, protože jsme si vědomi velké zranitelností našich cílových skupin a politické nestability země).

Rozhodli jsme je proto využít a podpořit projekty, které jsou v tuto chvíli velmi potřebné. Každý rok se nám schází projektové žádosti a náměty od našich partnerů či jejich spolupracovníků. Pečlivě je shromažďujeme a vyhodnocujeme, ty nejlepší z pohledu efektivity, potřebnosti a naléhavosti se pak snažíme v rámci svých finančních možností podpořit.

Máme tedy velkou radost, že jsme nyní mohli podpořit tyto projekty:
1.Vybavení pedagogického institutu Sv. Augustina v Bouar:
Začali jsme spolupracovat s tímto právě vznikajícím institutem, který bude vzdělávat budoucí učitele v SAR. Je to pro nás příležitost proškolit první studenty v programu Škola hrou, který by mohli po skončení studia využít v praxi.
Finanční prostředky budou použity ke koupi nábytku do učeben a do knihovny.

2. Chirurgická pohotovost v Bangui:
Stavba pavilonu chirurgické pohotovosti v rámci polikliniky „Mama ti Fatima“ na pomezí křesťanské a muslimské čtvrti v Bangui. Tento projekt vede Cédric Ouanekpone. Toho jsme jako jednoho z prvních podpořili v rámci projektu podpory mediků. I díky naší podpoře se stal prvním nefrologem v zemi. Velice mu záleží na zdraví jeho spoluobčanů a také na budování míru mezi muslimskými a křesťanskými obyvateli jeho čtvrti.

3. Multifukční prostor (kurník) pro drobné zvířectvo v Bimbu:
Vytvoření multifukčního prostoru pro drobné zvířectvo pedagogické farmy při zemědělské škole v Bangui, kterou již několikátým rokem podporujeme – viz Střední zemědělská škola v Bangui. Cílem je zkvalitnit výuku a nabídnout studentům možnost vyzkoušet si v praxi chov drobného zvířectva. Úvodní fotografie je ze stavby této budovy.