Škola hrou míří opět do Bozoum

V úterý 15. 8. odlétá skupina dvanácti dobrovolníků do Středoafrické republiky (SAR) školit místní středoafrické učitele v rámci vzdělávacího programu Škola hrou, který vychází z myšlenek J. A. Komenského a moderní pedagogiky. Kurzy pro učitele v SAR se budou konat již potřetí.

Program Škola hrou ve Středoafrické republice má za cíl zkvalitnit úroveň vzdělávání na prvním stupni základních škol. Učitelé si během kurzů osvojují moderní didaktické metody a seznamují se s učením J. A. Komenského, na jehož myšlenkách je program postaven. Učitelé dostávají jednoduché didaktické pomůcky a nové slabikáře v jazyce sango, kterému středoafrické děti rozumí. Dosud se totiž děti v první třídě učily číst a psát v úřední francouzštině, nebylo tedy výjimkou, že po ukončení prvního stupně uměla číst a psát jen necelá polovina dětí. Program Škola hrou je v souladu s dlouhodobými doporučeními a průzkumy UNESCO, které se týkají výuky v národním jazyce.

V roce 2015 dva zástupci SIRIRI vyškolili 25 učitelů, v roce 2016 do SAR odjelo 10 dobrovolníků z toho dva výtvarníci. Osm školitelů tehdy vyškolilo celkem 130 a školení mělo dopad na více než 12 000 žáků. Výtvarníci během dvou týdnů během školení v roce 2016 vyzdobilo několik tříd didaktickými kresbami. Letos do SAR míří 12 školitelů s mezinárodním zastoupením (3 Francouzi a 9 Čechů).

Novinkou pro středoafrické učitele letos bude i nová učebnice – čítanka v sangu, která navazuje na slabikář ABC na yanga ti Sango, který SIRIRI ve spolupráci s českým výtvarníkem (David Böhm), českou grafičkou (Adéla Svobodová) a českými a středoafrickými pedagogy (Ludmila Böhmová, Václava Bratinková a Jan Korda) připravila v roce 2016. Tvůrčí tým v roce 2017 obohatil pro přípravu čítanky český výtvarník (Jiří Franta), středoafrický výtvarník (Didier Kassaï) a středoafrický lingvista (Marcel Diki-Kidiri).

Více informací najdete v tiskové zprávě. Aktuální informace ze školení v Africe můžete sledovat na našich FB stránkách.