Jak se daří středoafrickým učitelům?

V sobotu 18. 3. 2017 se vrátili do ČR zástupci SIRIRI Fabrice Martin a Ludmila Böhmová z téměř třítýdenní cesty do Středoafrické republiky. Jedním z hlavních cílů cesty byla evaluace práce učitelů, vyškolených v programu Škola hrou.
Zástupci SIRIRI cestovali v doprovodu misionáře Aurelia Gazzery a ředitele pilotní školy v Bozoum – Gildase Bissy, navštívili 7 měst a několik vesnic, v nich celkem 20 škol. V těchto školách testovali v 1. a 2. třídách kolem 1000 malých školáků a to ve 30 třídách. Najezdili přes 2000 km. Zajímá vás na jakých cestách? Podívejte se na krátké video z auta misionáře O. Aurelia.

Základní poznatek: program funguje

Nejlepších výsledků dosahují malí školáci tam, kde jejich učitelé vyučují alespoň v 1. třídě důsledně v sangu, v prvním pololetí preferovali používání velkých tiskacích písmen, využívají poznatky z kurzu a děti pracují s pomůckami. Při splnění popsaných podmínek měly děti slušné výsledky dokonce i ve velmi primitivních podmínkách venkovských škol, ve velmi početných třídách nebo tam, kde učitelé (většinou bez maturity) nepatřili mezi ty nejzdatnější.

Ve všech třídách se Fabrice a Ludmila setkali po návštěvách tříd s velkým zájmem učitelů a ředitelů o zpětnou vazbu, vyslovovali návrhy, co by si přáli, aby bylo zařazeno do programu kurzu v roce 2017. Získané informace, testy školáků, vyplněné dotazníky od učitelů a rodičů dětí jsou v podmínkách Středoafrické zcela unikátní, nikdo z jiných vládních či nevládních organizací se podobné evaluaci v prostředí škol v SAR nevěnuje.

Proběhla také schůzka s generální sekretářkou UNESCO v SAR a informovali ji o přípravách další potřebné učebnice a to čítanky v sangu. Většinou se setkávali při podobných setkáních s reakcemi typu – „To, co děláte – komplexní vzdělávací program a metodická podpora výuky na prvním stupni základní školy v sangu – to je můj splněný sen“.

Škola hrou jako součást učebních plánů ministerstva školství

O získaných poznatcích a dvouleté pilotní zkušnosti s programem Škola hrou v SAR informovali zástupci SIRIRI v hlavním městě Bangui ředitele kabinetu ministra školství pana Ernesta Mady. Vyjádřil ocenění, vděčnost a podporu programu, poděkoval za odvahu zástupců SIRIRI vyjet za vyškolenými učiteli až do velmi vzdálených oblastí. Děkoval SIRIRI za úsilí spolupracovat transparentně s ministerstvem školství SAR a informovat ho. Navrhl uspořádat v listopadu 2017 seminář s cílem, aby SIRIRI prezentovala tento vzdělávací program a dosavadní zkušenosti inspektorům a kompetentním osobám z ministerstva školství. Seminář by měl přispět k postupnému integrování vzdělávacího programu Škola hrou do učebních plánů středoafrického ministerstva školství.

Daří se i dalším našim projektům

Cesta byla taky příležitostí navštívit a získat informace o všech ostatních projektech, které SIRIRI díky svým českým dárcům podporuje: stacionář pro sirotky, centrum Kana pro ženy a lycée St. Augustin v Bozoum, škola pro automechaniky v Baoru, podpora a doučování sirotků v Bouaru. Fabrice a Lída se setkali v Bangui s několika vysokoškolskými studenty, kterým SIRIRI přispívá na studium. Zvláštní pozornost věnovali i Centru St. Michel pro lečení nemocných virem HIV/AIDS v Bouar, které SIRIRI s podporou MZV ČR letos podpoří částkou 4,4 mil kč.