Češi přinesli revoluci do středoafrických škol

TZ-SIRIRI-Češi-přinesli-revoluci-do-středoarických-škol