Všechno jinak

Epidemie nemoci COVID-19 zasáhla na jaře 2020 všechny kontinenty. V rámci mnoha opatření v boji proti šíření nákazy byly i ve Středoafrické republice uzavřené všechny školy. V Bozoum, kde žije většina obyvatel bez elektřiny, ovšem nebylo možné realizovat distanční online výuku. Na situaci zareagovali v misijních školách ve městě Bozoum zcela revolučním experimentem. Pracovníci místní rozhlasové stanice Radio Bozoum „La voix de Koyale“ se spojili s učiteli a zahájili výuku prostřednictvím místního rozhlasu.

Stávající krize samozřejmě dopadla i na vzdělávací program Škola hrou v Středoafrické republice, který musel být dočasně pozastaven. Nebylo možné realizovat plánované srpnové školení v městech Bozoum a Bouar, nebylo možné dál v zemi pracovat na rozvíjení klíčových kontaktů, hledání podpory programu a jeho šíření do škol, které o něj projevily zájem.

Rozhodnutí o pozastavení programu vedením organizace SIRIRI bylo přijato jak z bezpečnostních a zdravotních důvodů, tak z finančních. V souvislosti s přijatými opatřeními v České republice se z pochopitelných důvodů zrušila řada benefičních akcí, která znamenala v minulých letech pro SIRIRI zásadní finanční přínos. V současné době SIRIRI oslovuje potenciální partnery ve Středoafrické republice a hledá další formy podpory učitelů, kteří byli v minulých letech vyškoleni v programu Škola hrou a novou metodiku přijali do své praxe.

Díky podpoře pravidelných dárců a rychlém snížení provozních nákladů organizace SIRIRI vedle pozastavení hlavního projektu počítá v letošním roce s finanční podporou řady projektů ve Středoafrické republice. Jedná se především o projekty, které podporujeme dlouhodobě:

  • provoz denního stacionáře pro sirotky,
  • provoz střední školy,
  • provoz vzdělávacího centra pro ženy Kana,
  • provoz učiliště automechaniků,
  • studium středoafrických VŠ studentů,
  • první pomoc v Yolé,
  • podpora očního centra.

SIRIRI ihned po vyhlášení pandemie poskytla okamžitou finanční pomoc na zajištění nákupu ochranných pomůcek, trvanlivých potravin (více v článku zde) a odeslání ochranných a hygienických pomůcek na boj proti koronavirové pandemii.

Děkujeme vám všem, kteří činnost SIRIRI ve Středoafrické republice podporujete! O dalším vývoji vás budeme informovat.