Jak se využil okamžitý dar pro boj proti koronaviru v SAR?

Ihned po vyhlášení pandemie jsme si uvědomili možné dopady nemoci COVID-19 ve Středoafrické republice, která se v roce 2019 v žebříčku Prosperity (https://www.prosperity.com/rankings) v oblasti zdravotnictví umístila jako poslední ze 165 sledovaných zemí. Okamžitě jsme tedy partnerům na místě – misionářům Řádu bosých karmelitánů nabídli finanční pomoc ve výši 5000 EUR. Jak byl tento dar využit?

První případ nemoci COVID-19 ve Středoafrické republice byl zaznamenán dne 14. března. K 13. červenci bylo potvrzeno celkem 4 288 případů. V zemi není žádné resuscitační oddělení a jsou zde jen 3 plicní ventilátory.

Informovanost

Misionáři oslovili farní komunity v městech Bouar, Bossemptélé, Baoro, Bohong, Bocaranga, Ndim, Ngaundaye a Bozoum. Společně s nimi se zaměřili na nejzranitelnější skupiny obyvatel (starší, hendikepované). Na konci března se ve farnostech uspořádala informační setkání, během nichž se vybraní zástupci dozvěděli něco více o samotné nemoci, symptomech, prevenci a také způsobu informování celé komunity. Zástupci farnosti vytvořili seznam zranitelných osob, aby mohli během nouzového stavu monitorovat jejich potřeby a pomáhat jim. Informace o nemoci byly dále šířeny prostřednictvím místních rádií a letáků.

Ochranné pomůcky a potraviny

Díky okamžitému daru bylo možné nakoupit ochranné a dezinfekční pomůcky. Ty využívali zejména dobrovolníci, kteří pomáhali zranitelným lidem tak, aby je během kontaktu více neohrožovali. Roušky se šily dle doporučení WHO přímo na místě. Zásadní položkou v rozpočtu byl nákup trvanlivých potravin. Rýže byla nakoupena od lokálních farmářů přímo ve městě Bozoum. Zásoby potravin byly rozvezeny do farností, kde byly dále distribuovány potřebným.

Škola v rozhlase

V pátek 27. března vydala vláda nařízení o uzavření škol. Misionáři využili místního rozhlasu „Voix de Koyale“, díky němuž mohli místní učitelé pokračovat ve výuce alespoň na dálku. Výuka probíhala ve třídě s třemi žáky, tříhodinovou výuku nahrávali technici. Dar SIRIRI pokryl náklady na vysílání a odměny pro vyučující.

Sbírka pokračuje

Středoafrická republika se i nadále potýká s problémy souvisejícími se nemocí COVID-19. Chcete místní aktivity podpořit i vy? Přispějte zde: https://www.darujme.cz/projekt/1202913