Čtěte blog ze Školy hrou v SAR

V pondělí 12. 9. odjela skupina deseti dobrovolníků do Středoafrické republiky (SAR) v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR. Osm školitelů každý den tráví hodiny se středoafrickými učiteli a snaží se jim předávat myšlenku J. A. Komenského. Skupinu také tvoří dva výtvarníci: David Böhm a Jiří Franta, kteří ve třídách kreslí interaktivní didaktické kresby.

Zajímá vás, jak školení probíhá? Přečtěte si blog, který píše jedna ze školitelek Jana Závodníková: www.siriri.blog.respekt.cz