Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je ničena opakovanými státními převraty a extrémní chudobou. Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 56 %. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání za rok 2015 je SAR na 142. místě ze 142 sledovaných zemí. 

Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější nářečí sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje, aby si osvojily základní učivo. Z hlediska metod je výuka postavena na memorování nebo opisování francouzských textů z tabule. Žáci zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píše křídou.

Děti tedy potřebují hlavně učebnice, které budou mluvit jejich jazykem, a také učitele, který je dovede motivovat. Základní ideou programu Škola hrou v SAR je snaha zkvalitnit výuku na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání.

Program je pro učitele v SAR „ušitý na míru“, pracovali na něm dobrovolníci SIRIRI s dlouhodobou zkušeností v SAR se zkušenými českými pegagogy a se středoafrickými učiteli, kteří vůbec poprvé dostali možnost vyučovat v rodném jazyce sango a nikoli ve francouzštině. V rámci této spolupráce vznikl historicky první slabikář v jazyce sango. Pilotní program probíhal ve školním roce 2015/16 v provinční škole v městě Bozoum (820 žáků) a prokázal, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými principy a jednoduchými didaktickými pomůckami a že to přináší úspěchy.

 _DSC0911

Dobrovolníci SIRIRI (L. Böhmová a V. Bílý) vyškolili v září 2015 prvních 25 učitelů, se zvláštním zaměřením na práci učitelů ve třech pilotních prvních třídách (150 žáků). Skutečnost, že 90% těchto žáků umělo na konci 1. ročníku číst a psát, vyvolala následně velký zájem dalších škol o program. Díky finanční podpoře zejména Francouzské ambasády a města Plzeň bylo možné realizovat v září 2016 v Bozoum další seminář. Účastnilo se ho 130 učitelů z venkovských i městských škol ze vzdálenosti 250 km, včetně několika ředitelů a 5 školských inspektorů.

Do SAR odjela v září 2016 za SIRIRI desetičlenná historicky nejpočetnější česká výprava – osm školitelů, kteří vedli semináře a dva výtvarníci (David Böhm a Jiří Franta), kteří realizovali v několika třídách nástěnné didaktické kresby. Osvědčily se jako alternativa k chybějícím učebnicím.

k-9

Vzdělávací semináře vycházejí z příručky „Manuál pěti pedagogických principů“, jejím autorem je Mgr. Jan Korda. Během seminářů se učitelé učí hravou formou pracovat se Živou abecedou, sadami písmen, jsou vedeni k dovednostem klást otázky, aktivně naslouchat, číst s porozuměním a ke tvořivosti. V září 2016 bylo možné díky sponzorům dát učitelům – absolventům seminářů – k dispozici pro jejich třídy 130 sad Živé abecedy, 130 sad písmen. V tiskárně v Kamerunu bylo vytištěno 5 tisíc slabikářů, které budou během podzimu 2016 distribuovány vyškoleným učitelům. Bude je mít k dispozici následně až 11 000 žáků. Ve školním roce 2016/17 je nastaven systém evaluace, aby bylo možné sledovat a vyhodnotit práci učitelů.

Dosavadní zkušenost potvrzuje, že program Škola hrou v SAR má veliký potenciál zlepšit kvalitu základního školství. V SAR o něj projevují zájem další učitelé a ředitelé dalších škol. Zástupci ministerstva školství projevili zájem i o jeho modifikaci a rozšíření pro alfabetizaci dospělých. Inspektoři (účastníci semináře) nejvíc oceňovali, že je to „konečně první smysluplný vzdělávací program, který se v SAR dostal – včetně pomůcek – až na venkov k venkovským učitelům“.

Podpořte projekt prostřednictvím sbírkového konta projektu Škola hrou v SAR: 636631/5500.

SAM_0504

  • Prohlédněte si ukázku z nového slabikáře v jazyce Sango zde.
  • Prezentaci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR si můžete stáhnout zde.