Změny na karmelitánských misiích v SAR

V souladu s historickými pravidly a zvyklostmi dochází každé tři roky v Janovské karmelitánské provincii ke generálnímu setkání zástupců celé jejich mezinárodní provincie (tzv. kapitula). Ke společnému jednání se schází zástupci z ČR, Itálie a SAR. Vyhodnocují předchozí období, diskutují a plánují, modlí se, realizují volby a pravidelně dochází i k logickým organizačním obměnám.

V této souvislosti nastala změna letos ohledně působení O. Aurelia v Bozoum. Protože přitáhla tato zpráva určitou pozornost a řadu dotazů, jak budou dál fungovat projekty, u kterých o. Aurelio figuroval zejména v Bozoum jako strategický partner SIRIRI, využíváme tuto příležitost k ujištění, že se jedná o standardní situaci.

Odpovědnost za spolupráci u zmíněných projektů přebírá v Bozoum jeho nástupce, O. Aurelio zase převzal odpovědnost za projekty, u kterých byl garantem jeho předchůdce ve městě Baoro, kde je nově O. Aurelio od listopadu 2020 ustanovený. Všechny projekty v SAR, podporované SIRIRI, tedy dál běží prakticky beze změn.

O. Aurelio píše každý týden již skoro deset let blog, který je k dispozici i v češtině, odkaz na poslední text je z 28. 11. 2020 „Dar nových začátků“: http://bozoum-czeck.blogspot.com/