Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpořilo výstavbu oční kliniky ve Středoafrické republice, to zahájilo provoz

TZ-SIRIRI-Ministerstvo-zahraničních-věcí-ČR-podpořilo-výstavbu-oční-kliniky-ve-Středoafrické-republice-to-zahájilo-provoz