Reportáž z dubnové cesty v SAR

V neděli 17. 4. odjeli spoluzakladatelka SIRIRI a koordinátorka programu Škola hrou v SAR Ludmila Böhmová a ředitel SIRIRI Vojtěch Bílý na dvoutýdenní cestu do Středoafrické republiky. Co všechno během své cesty stihli, s kým se potkali, kolik dětí umí díky „našemu“ slabikáři číst a má vůbec o program Škola hrou v SAR někdo zájem? To vše si můžete přečíst ve fotoreportáži, kterou připravila Ludmila Böhmová.
Cestu jsme zahájili na Velvyslanectví ČR v Abuja Nigérie, pod které teritoriálně spadá i Středoafrická republika. Přijali jsme pozvání k této návštěvě s cílem vyjádřit poděkování za opakovanou podporu projektu v SAR a informovat o cílech naší aktuální cesty do SAR. Byli jsme požádáni o spolupráci ohledně navázání komunikace českého velvyslance v Abuja s nově jmenovaným ministrem zahraničních věcí v SAR.

dscn4640

V Bangui jsme se setkali s ředitelem Francouzské aliance a ověřovali jsme možnosti zázemí v tomto kulturním a vzdělávacím centru pro případné konání plánovaných vzdělávacích seminářů pro učitele v rámci programu Škola hrou v SAR v září 2016. Setkali se také s Didierem Kassaïem
a později jsme s ním probrali jeho podíl na druhém upraveném vydání slabikáře.

dscn4642

Zastávka v nemocniciBossemptelé, která je opakovaně podporovaná v rámci projektu ČRA (MZV ČR), mají tu aktuálně tolik nemocných dětí, že jsou uložené na postelích po dvou.

dscn4660

Zastávka v nemocnici v Bouar, která je také opakovaně podporovaná z projektu ČRA (MZV ČR), zaměřuje se na léčbu pacientů AIDS, prezentovali nám přístroj, který mohli zakoupit díky podpoře z ČR.

dscn4982

V Bozoumvyhodnocení pilotního programu, 80-90% dětí zvládá dobře techniku čtení a psaní, je to úspěch a veliké překvapení pro učitele, rodiče i školní inspekci, která školu navštívila a pilotní program oceňovala.
Podle učitelů předčí prvňáci z pilotních tříd v řadě faktorů žáky z vyšších ročníků. Vyhodnocujeme další postup, aby pilotní zkušenost přinesla v SAR co největší prospěch dalším školám, nezůstala pouze na lokální úrovni, tenhle fenomén jsme v SAR už víckrát viděli. V Bangui budeme kontaktovat významné autority s cílem informovat je, program a pilotní výsledky prezentovat a zjistit možnou spolupráci pro plošné využití programu.
Klíčové je: zajistit tisk (dopravu) do SAR dostatečného množství slabikářů a dalších pomůcek, zorganizování seminářů pro učitele, příp. realizace didaktických kreseb do tříd do dohodnutého počtu škol, jejichž ředitelé (zřizovatele) o to projeví zájem.

dscn4685

Bozoum a venkovské školy – překvapením bylo vidět výsledky, které přinesly vzdělávací semináře i učitelům (dětem) venkovských škol, kteří pracují v neuvěřitelně primitivních podmínkách.

106
V Bozoum – projekt Drůbežárna v Bozoum běží, studenti se pod dozorem dospělého koordinátora učí vést chov 200 kuřat, výhledově až 600 kuřat.

Bozoum – Stacionář pro sirotky – zástupci SIRIRI předali dětem pozdrav z akce Na světě nejsme sami břevnovských skautů, dostali pro ně „dárek-plachtu“ v podobě obkreslených rukou malých sirotků ze stacionáře..

061

Bangui – realizovali jsme schůzku s podporovanými VŠ studenty, proběhla beseda s nimi a aktualizace informací o jejich studiu, společná fotografie i s koordinátorem tohoto projektu v SAR misionářem Federicem, který skvěle vede přesnou evidenci všech stipendistů.

dscn5214

Oční lékařce Corneliijsme předali ultrazvukslovenské oční kliniky.

V Bangui jsme se díky kontakům, které SIRIRI zprostředkovala Francouzská ambasáda v Praze při zahájení dubnové slavnosti v Praze k 10 letům činnosti a zahájení veřejné kampaně k projektu Škola hrou v SAR, setkali s nejvyššími autoritami v SAR, prezentovali jsme pilotní úspěch v Bozoum i perspektivy programu na ministerstvu školství SAR, jednali jsme o zkušenosti z Bozoum i za přítomnosti učitelů pilotované školy.

 dscn5002
Všude jsme se setkávali s oceněním výsledků v Bozoum, ochotou přenést pilotní zkušenost do většího počtu škol a hledat logistické řešení, které by přispělo k naplnění nadějí, které program přinesl: zlepšit kvalitu práce učitelů a zvýšit gramotnost dětí na 1. stupni základních škol v SAR, se zvláštním zacílením na žáky 1. tříd.
 dscn5220
Absolvovali jsme v SAR strategicky významná jednání na Ambasadě Francie v Bangui s panem velvyslancem Charles Malinasem, na ministerstvu školství s poradcem ministra panem Pascalem Villecroix, sministrem zahraničních věcí panem Charles Armel Doubane, s prezidentem Asociace katolických škol panem Paulem Guinimanguini, generálním sekretářem biskupské konference Josephem Tanga – Koti, krátce jsme jednali s paní Simone Bodemo z UNICEF, v Bouar s generálním vikářem diecéze Mirkem Gmarou. Většiny schůzek se společně s námi zúčastnil náš klíčový partner programu Škola hrou v SAR Aurelio Gazzera.
dscn4991